APGINKIM DIDVYRIO KAZIO ŠKIRPOS ALĖJĄ NUO PERVADINIMO ISTORINĖJE LIETUVOS SOSTINĖJE - VILNIUJE

Vilniaus savivaldybės taryba 2019-07-10 Renaldo Vaisbrodo, tarybos nario ir kartu LŽB (Lietuvos žydų bendruomenės) atsakingojo direktoriaus teikimu, svarstė ir balsavo, kad LAF (Lietuvių aktyvistų fronto) vienas iš įkūrėjų ir vadovas, pulkininkas Kazys Škirpa, net nebūdamas Lietuvoje, „GALIMAI“ prisidėjo prie Lietuvos žydų holokausto, todėl būtina PERVADINTI K. ŠKIRPOS VARDO ALĖJĄ į „Trispalvės“ alėją.

Meras R. Šimašius tam pritarė, tildė oponuojančius, o jo margaspalvės „Laivės“ partijos nariai visaip tyčiojosi iš Lietuvos Didvyrio, pavadindami net „...mirusio šuns tampymu po asfaltą“ - žodžiai „Laisvės“ partijos
nario Vaidoto Ilgiaus).

Primename, kad Rusija tęsia šmeižto ir neigimo politiką prieš Lietuvos 1941 m. Birželio sukilimo reikšmę tolesniam Partizaniniam karui su SSSR bolševikais okupantais. ir teigia, kad Lietuva savo noru įstojo Į Sovietų Sąjungą.
Šiemet net saliutus „išvaduotam“ Vilniui, Kaunui Maskvoje organizuoja (Estija dėl Talino „išvadavimo“ būsimų saliutų įteikė Rusijos ambasadoriui NOTĄ, o Lietuva???)

Šią Rusijos šmeižto politiką remia ir Vilniaus savivaldybės tarybos pusė narių, ir LŽB vadovai. Tai - specialus Lietuvos žmonių supriešinimas ir antisemitizmo kurstymas, nes Lietuvos diplomatas, pulkininkas ir LAF NEPRISIDĖJO prie Vokiečių fašistų vykdyto holokausto visoje Europoje. Lietuviai kaip įmanydami gelbėjo žydus nuo sušaudymų.

PRIMENAME, KAD:
- #Škirpa pirmasis LK savanoris;
- kad jo būrys pirmąsyk iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino bokšte;
- kad buvo Seimo narys;
- tapęs diplomatu gynė Lietuvos interesus daugiau nei leido tuometinės geopolitinės aplinkybės;
- vienas iš LAF vadovų, pakėlusių 1941 birželio sukilimą;
- liko iki pat gyvenimo galo tikinčiu Lietuvos valstybės idėja;
- kad K.Škirpos alėjos Vilnelės pakrantės 1941 birželio sukilimo metu buvo aršių mūšių vietos, gėdingo sovietų pralaimėjimo liudininkės.

ŠIŲ METŲ LIEPOS 24 DIENĄ. Vilniaus savivaldybės taryba PRIIMS SPRENDIMĄ NAIKINTI KAZIO ŠKIRPOS ATMINIMO ĮAMŽINIMĄ, Jie dar motyvuoja, kad savivaldybės peticiją šiuo klausimu pasirašė 600 Vilniaus piliečių.

PRAŠAU VISŲ GEROS VALIOS VILNIAUS IR VISOS LIETUVOS ŽMONIŲ:

IKI LIEPOS 24 D. PASIRAŠYTIKITE ŠIĄ PETICIJĄ IR PASAKYKIME VILNIAUS TARYBOS NARIAMS, KAD NUSTOTŲ NEIGTI SOVIETŲ OKUPACIJĄ , NUSTOTŲ NEIGTI LABAI SVARBIĄ VISŲ LIETUVOS DIPLOMATŲ ĮSTEIGTOS LAF REIKŠMĘ KOVOMS PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ, NUSTOTŲ NEIGTI KAZIO ŠKIRPOS 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO SVARBĄ LIETUVOS ŽMONIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE!!!

PASIRAŠYKIME NE ŠIMTAIS, BET TŪKSTANČIAIS PARAŠŲ APGINKIM BANDOMĄ KLASTOTI GARBINGĄ LIETUVOS KOVŲ PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ ISTORIJĄ!

AČIŪ, BRANGŪS LIETUVOS ŽMONĖS!

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Jurgita
2020-03-04 / 16:37
Atstatyti Lietuvos Didvyrio K.Škirpos alėjos pavadinimą.
2 Antanas (Šiauliai)
2019-10-09 / 21:45
Žydai neturi nurodinėti-žeminti Lietuvos didvyrius.
3 Egidijus (Jurbarkas)
2019-09-10 / 20:47
Ne Šimašius, ne savivaldybės taryba ir ne užsienio piliečiai kuria Lietuvos istoriją!
4 Neskelbiama (Vilnius)
2019-09-03 / 11:53
Išsaugokime žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą !
5 Viktorija
2019-08-11 / 01:37
O! Aš! nenoriu matyti nacių ant sienos! Nacių kolaborantams nėra vietos Vilniaus gatvėse!
6 Neskelbiama
2019-08-11 / 01:33
Aš nenoriu matyti nacių ant sienos! Nacių kolaborantams nėra vietos Vilniaus gatvėse!
7 Neskelbiama (Vilnius)
2019-08-05 / 10:40
Šimašiau, neversk gailėtis, kad balsavau už tave.
8 Jurgis
2019-07-27 / 21:46
Jeigu naktį nukėliai Jono Noreikos - generolo Vėtros lentą tai nereiškia, kad gali toliau daryti taip kaip miela kremliuj Šimašiau.
9 Neringa
2019-07-24 / 15:16
Branginu Lietuvą ir Jos Didvyrius ne tik savo, bet ir tų, kurie nebegali to išreikšti, vardu.
10 Vytautas (Šiauliai)
2019-07-23 / 22:46
kad čia net nėra ką komentuoti,neaušinsiu burnos tuščiai...
11 Reda (Vilnius)
2019-07-23 / 17:04
Ar ne gėda merui R. Šimašiui ir jo partiniams bičiuliams naikinti TOKIO nusipelnusio Lietuvai žmogaus garbei pavadintą alėją? Sutinkam su Peticijos turiniu ir kategoriškai mano šeima prieš K.Škirpos alėjos pavadinimo naikinimą. Tik teismas gali nuteisti, bet ne susirinkę „veikėjai“ - ne„Laisvė“. Kazys Škirpa - visos Lietuvos Didvyris ir Pasididžiavimas, kad ir kaip Kremlius stengsis - 1940 m. Lietuvos Birželio sukilimo prieš okupantą SSSR neištrins.
12 Neskelbiama (Vilnius)
2019-07-23 / 14:01
Palaikau peticijos turinį. Išsaugokime žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą !
13 Eirimas (Šakiai)
2019-07-22 / 21:54
Bekūnių niekas negerbia. Jei pradėsime paisyti, kas ką kieno nuomone ,,galimai" padarė, nebus galo
14 Vytautas (Vilnius)
2019-07-22 / 17:33
Turime atvejį, kai žydų holokausto vėliava panaudojama siekiant sumenkinti kovų prieš bolševikinius okupantus dalyvius.
15 JulijonasVytautas (Vilnius)
2019-07-22 / 16:28
Pilnai palaikau peticijos turinį. Negalima niekinti Kazio Škirpos atminimo - negalima naikinti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą!
16 Genutė (Vilnius)
2019-07-22 / 14:56
Pulkininko, Seimo nario, Lietuvos diplomato, Laisvės kovų prieš SSSR okupantus įkvėpėjo Kazio Škirpos vardo alėjos - visos Lietuvos žmonių sostinėje - Vilniaus mere, tarybos nariai - nelieskite!!! Neklastokite, neperrašinėkite Lietuvos istorijos! Nedarykit gėdos doriems vilniečiams, jau ir taip visi iš Vilniaus juokiasi... :( PREZIDENTE, APGINKIT ŠMEIŽIAMĄ LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ISTORIJĄ IR UŽ LAISVĘ ŽUVUSIUS MŪSŲ DIDVYRIUS!!!
17 Vladas
2019-07-22 / 14:05
Kategoriskai nesutinku,del nalvynes namu ikurdinimo,tai sveiko proto stokojantis valdininku sptrndimas,neatsizvrlgiant ,jog salia,mokykla,darzeliai ir bendruomene nenori matyti ten buvusiu kaliniu,narkomanu,asocialiu zmoniu,kurie trikdytu ju saugu gyvenima,jie turetu juos atokiau!!!
18 Neskelbiama
2019-07-22 / 11:58
Esu prieš bandymą klastoti Lietuvos kovų prieš SSSR okupacijos istoriją.
19 Audrius
2019-07-22 / 11:19
Mes pagaliau turime baigti kariauti prieš mirusiuosius!
20 Antanas (Vilnius)
2019-07-21 / 23:57
Tai mano nuomonė prieštarauju pervardinimams pagal kažkieno pageidavima.
21 Kipras (Kaunas)
2019-07-21 / 15:59
Net jei ir neprisidėjo, vien už tai reikia palikti alėjos pavadimą atminimui: - #Škirpa pirmasis LK savanoris; - kad jo būrys pirmąsyk iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino bokšte; - kad buvo Seimo narys;
22 Nastazija (Vilnius)
2019-07-21 / 15:14
K.Škirpa yra vienas iš lietuvių tautos, jos valstybė išlikimo gynėjų. Tad vertas tautoje būti įamžintaas.
23 Algimatas
2019-07-21 / 12:16
Šalin rankas nuo Škirpos, palikti alėjos pavadinimą.
24 Valentina
2019-07-20 / 19:48
K. Škirpos Alėja tapo Kultūros paveldo objektu, todėl mnaikindami šį istorinį Lietuvos atgimimo faktą, pažeisite įstatymus.
25 Dovilė
2019-07-20 / 17:50
Lietuvos istoriją ir literatūrą norit sunaikint????
26 Matas
2019-07-20 / 15:01
Vilniaus Mere(ir puotaujanti ,laime trykštanti aplinka! Ir tai gerai ,tęskite...! Tik jau susimildami nesikiškit į rimtesnnių ratą! Kazio Škirpos vardas privalo būt įamžintas. Įsisąmoninkit!
27 Neskelbiama
2019-07-20 / 12:29
Ponas gerb. Vilniaus Mėre , gal jau užteks priešinti, skaldyti ir nešti sumaištį Lietuvos Žmonėms? Tamstos niekinate tai - KAS DAUGUMAI LIETUVOS ŽMONIŲ YRA BRANGU --- ISTORIŠKAI TEISINGA IR GERBTINA...( ne Tamstos iškovojote Lietuvai Laisvę, tad neturite net moralinės teisės niekinti už laisvę Žuvusius mūsų Didvyrius...)
28 Ernestas
2019-07-20 / 10:03
NUSTOKIT NEIGTI LABAI SVARBIĄ VISŲ LIETUVOS DIPLOMATŲ ĮSTEIGTOS LAF REIKŠMĘ KOVOMS PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ, NUSTOKIT NEIGTI KAZIO ŠKIRPOS 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO SVARBĄ LIETUVOS ŽMONIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE!!!
29 Marytė (Vilnius)
2019-07-20 / 08:18
Pritariu. Gerbkime ir didžiuokimės šiuo šviesiu žmogumi
30 Irena
2019-07-20 / 03:40
Didvyriai mus gynė iki mirties. Mes jiem skolingi. Neleisti priešam teršti ju vardus.

Nuteisti Pavela Volodka iki gyvos galvos už 17-metės nužudymą (569)

ED. Adresuota: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Pasipiktinusi visuomenė nori, kad būtų skirta reali bausmė didžiulio atgarsio visuomenėje sulaukusioje byloje, kurioje Pavelas Volodka or kiti ipjovė merginos kūna 37 kartus ir sudavė ne mažiau kaip 24 smūgius rankomis į galvą, krūtinę ir kojas. Už tai, kad itin žiauriai ir kankindamas nužudė septyniolikmetę merginą anksčiau tris kartus teistas 22 metų P. Volodka buvo nuteistas 20 metų laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose. Tuo metu su juo prieš septyniolikmetę visą naktį kartu smurtavusi, nužudyti grasinusi, o galop nužudymą slėpusi 20 metų Julija Samoilenko buvo nuteista vos 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant 2 metams. Nubausti šį asmenį reikia iki gyvos galvos kaip ir kitus žmones prisidėjusiu prie šio kraupaus įvykio.

PRIEŠ tepalų fabriko statymą Klaipėdos raj. Mickų km. (247)

Jūratė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Klaipėdos rajono savivaldybė

Prieštaraujama planuojamos tepalų fabriko statybos Klaipėdos raj. Mickų km.