APGINKIM DIDVYRIO KAZIO ŠKIRPOS ALĖJĄ NUO PERVADINIMO ISTORINĖJE LIETUVOS SOSTINĖJE - VILNIUJE


Parašų: 1 716


  • Autorius: Astra Genovaitė Astrauskaitė
  • Adresuota: Vilniaus savivaldybės taryba, LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Vilniaus savivaldybės taryba 2019-07-10 Renaldo Vaisbrodo, tarybos nario ir kartu LŽB (Lietuvos žydų bendruomenės) atsakingojo direktoriaus teikimu, svarstė ir balsavo, kad LAF (Lietuvių aktyvistų fronto) vienas iš įkūrėjų ir vadovas, pulkininkas Kazys Škirpa, net nebūdamas Lietuvoje, „GALIMAI“ prisidėjo prie Lietuvos žydų holokausto, todėl būtina PERVADINTI K. ŠKIRPOS VARDO ALĖJĄ į „Trispalvės“ alėją.

Meras R. Šimašius tam pritarė, tildė oponuojančius, o jo margaspalvės „Laivės“ partijos nariai visaip tyčiojosi iš Lietuvos Didvyrio, pavadindami net „...mirusio šuns tampymu po asfaltą“ - žodžiai „Laisvės“ partijos
nario Vaidoto Ilgiaus).

Primename, kad Rusija tęsia šmeižto ir neigimo politiką prieš Lietuvos 1941 m. Birželio sukilimo reikšmę tolesniam Partizaniniam karui su SSSR bolševikais okupantais. ir teigia, kad Lietuva savo noru įstojo Į Sovietų Sąjungą.
Šiemet net saliutus „išvaduotam“ Vilniui, Kaunui Maskvoje organizuoja (Estija dėl Talino „išvadavimo“ būsimų saliutų įteikė Rusijos ambasadoriui NOTĄ, o Lietuva???)

Šią Rusijos šmeižto politiką remia ir Vilniaus savivaldybės tarybos pusė narių, ir LŽB vadovai. Tai - specialus Lietuvos žmonių supriešinimas ir antisemitizmo kurstymas, nes Lietuvos diplomatas, pulkininkas ir LAF NEPRISIDĖJO prie Vokiečių fašistų vykdyto holokausto visoje Europoje. Lietuviai kaip įmanydami gelbėjo žydus nuo sušaudymų.

PRIMENAME, KAD:
- #Škirpa pirmasis LK savanoris;
- kad jo būrys pirmąsyk iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino bokšte;
- kad buvo Seimo narys;
- tapęs diplomatu gynė Lietuvos interesus daugiau nei leido tuometinės geopolitinės aplinkybės;
- vienas iš LAF vadovų, pakėlusių 1941 birželio sukilimą;
- liko iki pat gyvenimo galo tikinčiu Lietuvos valstybės idėja;
- kad K.Škirpos alėjos Vilnelės pakrantės 1941 birželio sukilimo metu buvo aršių mūšių vietos, gėdingo sovietų pralaimėjimo liudininkės.

ŠIŲ METŲ LIEPOS 24 DIENĄ. Vilniaus savivaldybės taryba PRIIMS SPRENDIMĄ NAIKINTI KAZIO ŠKIRPOS ATMINIMO ĮAMŽINIMĄ, Jie dar motyvuoja, kad savivaldybės peticiją šiuo klausimu pasirašė 600 Vilniaus piliečių.

PRAŠAU VISŲ GEROS VALIOS VILNIAUS IR VISOS LIETUVOS ŽMONIŲ:

IKI LIEPOS 24 D. PASIRAŠYTIKITE ŠIĄ PETICIJĄ IR PASAKYKIME VILNIAUS TARYBOS NARIAMS, KAD NUSTOTŲ NEIGTI SOVIETŲ OKUPACIJĄ , NUSTOTŲ NEIGTI LABAI SVARBIĄ VISŲ LIETUVOS DIPLOMATŲ ĮSTEIGTOS LAF REIKŠMĘ KOVOMS PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ, NUSTOTŲ NEIGTI KAZIO ŠKIRPOS 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO SVARBĄ LIETUVOS ŽMONIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE!!!

PASIRAŠYKIME NE ŠIMTAIS, BET TŪKSTANČIAIS PARAŠŲ APGINKIM BANDOMĄ KLASTOTI GARBINGĄ LIETUVOS KOVŲ PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ ISTORIJĄ!

AČIŪ, BRANGŪS LIETUVOS ŽMONĖS!

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-03-04 / 16:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-10-09 / 21:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-09-10 / 20:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-09-03 / 11:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-08-11 / 01:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-08-11 / 01:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-08-05 / 10:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-07-27 / 21:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-07-24 / 15:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-07-23 / 22:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-07-23 / 17:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-07-23 / 14:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-07-22 / 21:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-07-22 / 17:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-07-22 / 16:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-07-22 / 14:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-07-22 / 14:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-07-22 / 11:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-07-22 / 11:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-07-21 / 23:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-07-21 / 15:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-07-21 / 15:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-07-21 / 12:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-07-20 / 19:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-07-20 / 17:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-07-20 / 15:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-07-20 / 12:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-07-20 / 10:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-07-20 / 08:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-07-20 / 03:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas