APGINKIM DIDVYRIO KAZIO ŠKIRPOS ALĖJĄ NUO PERVADINIMO ISTORINĖJE LIETUVOS SOSTINĖJE - VILNIUJE

Vilniaus savivaldybės taryba 2019-07-10 Renaldo Vaisbrodo, tarybos nario ir kartu LŽB (Lietuvos žydų bendruomenės) atsakingojo direktoriaus teikimu, svarstė ir balsavo, kad LAF (Lietuvių aktyvistų fronto) vienas iš įkūrėjų ir vadovas, pulkininkas Kazys Škirpa, net nebūdamas Lietuvoje, „GALIMAI“ prisidėjo prie Lietuvos žydų holokausto, todėl būtina PERVADINTI K. ŠKIRPOS VARDO ALĖJĄ į „Trispalvės“ alėją.

Meras R. Šimašius tam pritarė, tildė oponuojančius, o jo margaspalvės „Laivės“ partijos nariai visaip tyčiojosi iš Lietuvos Didvyrio, pavadindami net „...mirusio šuns tampymu po asfaltą“ - žodžiai „Laisvės“ partijos
nario Vaidoto Ilgiaus).

Primename, kad Rusija tęsia šmeižto ir neigimo politiką prieš Lietuvos 1941 m. Birželio sukilimo reikšmę tolesniam Partizaniniam karui su SSSR bolševikais okupantais. ir teigia, kad Lietuva savo noru įstojo Į Sovietų Sąjungą.
Šiemet net saliutus „išvaduotam“ Vilniui, Kaunui Maskvoje organizuoja (Estija dėl Talino „išvadavimo“ būsimų saliutų įteikė Rusijos ambasadoriui NOTĄ, o Lietuva???)

Šią Rusijos šmeižto politiką remia ir Vilniaus savivaldybės tarybos pusė narių, ir LŽB vadovai. Tai - specialus Lietuvos žmonių supriešinimas ir antisemitizmo kurstymas, nes Lietuvos diplomatas, pulkininkas ir LAF NEPRISIDĖJO prie Vokiečių fašistų vykdyto holokausto visoje Europoje. Lietuviai kaip įmanydami gelbėjo žydus nuo sušaudymų.

PRIMENAME, KAD:
- #Škirpa pirmasis LK savanoris;
- kad jo būrys pirmąsyk iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino bokšte;
- kad buvo Seimo narys;
- tapęs diplomatu gynė Lietuvos interesus daugiau nei leido tuometinės geopolitinės aplinkybės;
- vienas iš LAF vadovų, pakėlusių 1941 birželio sukilimą;
- liko iki pat gyvenimo galo tikinčiu Lietuvos valstybės idėja;
- kad K.Škirpos alėjos Vilnelės pakrantės 1941 birželio sukilimo metu buvo aršių mūšių vietos, gėdingo sovietų pralaimėjimo liudininkės.

ŠIŲ METŲ LIEPOS 24 DIENĄ. Vilniaus savivaldybės taryba PRIIMS SPRENDIMĄ NAIKINTI KAZIO ŠKIRPOS ATMINIMO ĮAMŽINIMĄ, Jie dar motyvuoja, kad savivaldybės peticiją šiuo klausimu pasirašė 600 Vilniaus piliečių.

PRAŠAU VISŲ GEROS VALIOS VILNIAUS IR VISOS LIETUVOS ŽMONIŲ:

IKI LIEPOS 24 D. PASIRAŠYTIKITE ŠIĄ PETICIJĄ IR PASAKYKIME VILNIAUS TARYBOS NARIAMS, KAD NUSTOTŲ NEIGTI SOVIETŲ OKUPACIJĄ , NUSTOTŲ NEIGTI LABAI SVARBIĄ VISŲ LIETUVOS DIPLOMATŲ ĮSTEIGTOS LAF REIKŠMĘ KOVOMS PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ, NUSTOTŲ NEIGTI KAZIO ŠKIRPOS 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO SVARBĄ LIETUVOS ŽMONIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE!!!

PASIRAŠYKIME NE ŠIMTAIS, BET TŪKSTANČIAIS PARAŠŲ APGINKIM BANDOMĄ KLASTOTI GARBINGĄ LIETUVOS KOVŲ PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ ISTORIJĄ!

AČIŪ, BRANGŪS LIETUVOS ŽMONĖS!

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Antanas B... Žydai neturi nurodinėti-žeminti Lietuvos didvyrius. Šiauliai 2019-10-09 / 21:45
2 Egidijus G... Ne Šimašius, ne savivaldybės taryba ir ne užsienio piliečiai kuria Lietuvos istoriją! Jurbarkas 2019-09-10 / 20:47
3 Neskelbiamas asmuo Išsaugokime žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą ! Vilnius 2019-09-03 / 11:53
4 Viktorija ... O! Aš! nenoriu matyti nacių ant sienos! Nacių kolaborantams nėra vietos Vilniaus gatvėse! 2019-08-11 / 01:37
5 Neskelbiamas asmuo Aš nenoriu matyti nacių ant sienos! Nacių kolaborantams nėra vietos Vilniaus gatvėse! 2019-08-11 / 01:33
6 Neskelbiamas asmuo Šimašiau, neversk gailėtis, kad balsavau už tave. Vilnius 2019-08-05 / 10:40
7 Jurgis ... Jeigu naktį nukėliai Jono Noreikos - generolo Vėtros lentą tai nereiškia, kad gali toliau daryti taip kaip miela kremliuj Šimašiau. 2019-07-27 / 21:46
8 Neringa M... Branginu Lietuvą ir Jos Didvyrius ne tik savo, bet ir tų, kurie nebegali to išreikšti, vardu. 2019-07-24 / 15:16
9 Vytautas J... kad čia net nėra ką komentuoti,neaušinsiu burnos tuščiai... Šiauliai 2019-07-23 / 22:46
10 Reda G... Ar ne gėda merui R. Šimašiui ir jo partiniams bičiuliams naikinti TOKIO nusipelnusio Lietuvai žmogaus garbei pavadintą alėją? Sutinkam su Peticijos turiniu ir kategoriškai mano šeima prieš K.Škirpos alėjos pavadinimo naikinimą. Tik teismas gali nuteisti, bet ne susirinkę „veikėjai“ - ne„Laisvė“. Kazys Škirpa - visos Lietuvos Didvyris ir Pasididžiavimas, kad ir kaip Kremlius stengsis - 1940 m. Lietuvos Birželio sukilimo prieš okupantą SSSR neištrins. Vilnius 2019-07-23 / 17:04
11 Neskelbiamas asmuo Palaikau peticijos turinį. Išsaugokime žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimą ! Vilnius 2019-07-23 / 14:01
12 Eirimas M... Bekūnių niekas negerbia. Jei pradėsime paisyti, kas ką kieno nuomone ,,galimai" padarė, nebus galo Šakiai 2019-07-22 / 21:54
13 Vytautas Š... Turime atvejį, kai žydų holokausto vėliava panaudojama siekiant sumenkinti kovų prieš bolševikinius okupantus dalyvius. Vilnius 2019-07-22 / 17:33
14 JulijonasVytautas U... Pilnai palaikau peticijos turinį. Negalima niekinti Kazio Škirpos atminimo - negalima naikinti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą! Vilnius 2019-07-22 / 16:28
15 Genutė V... Pulkininko, Seimo nario, Lietuvos diplomato, Laisvės kovų prieš SSSR okupantus įkvėpėjo Kazio Škirpos vardo alėjos - visos Lietuvos žmonių sostinėje - Vilniaus mere, tarybos nariai - nelieskite!!! Neklastokite, neperrašinėkite Lietuvos istorijos! Nedarykit gėdos doriems vilniečiams, jau ir taip visi iš Vilniaus juokiasi... :( PREZIDENTE, APGINKIT ŠMEIŽIAMĄ LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ISTORIJĄ IR UŽ LAISVĘ ŽUVUSIUS MŪSŲ DIDVYRIUS!!! Vilnius 2019-07-22 / 14:56
16 Vladas G... Kategoriskai nesutinku,del nalvynes namu ikurdinimo,tai sveiko proto stokojantis valdininku sptrndimas,neatsizvrlgiant ,jog salia,mokykla,darzeliai ir bendruomene nenori matyti ten buvusiu kaliniu,narkomanu,asocialiu zmoniu,kurie trikdytu ju saugu gyvenima,jie turetu juos atokiau!!! 2019-07-22 / 14:05
17 Neskelbiamas asmuo Esu prieš bandymą klastoti Lietuvos kovų prieš SSSR okupacijos istoriją. 2019-07-22 / 11:58
18 Audrius J... Mes pagaliau turime baigti kariauti prieš mirusiuosius! 2019-07-22 / 11:19
19 Antanas L... Tai mano nuomonė prieštarauju pervardinimams pagal kažkieno pageidavima. Vilnius 2019-07-21 / 23:57
20 Kipras V... Net jei ir neprisidėjo, vien už tai reikia palikti alėjos pavadimą atminimui: - #Škirpa pirmasis LK savanoris; - kad jo būrys pirmąsyk iškėlė Lietuvos trispalvę Gedimino bokšte; - kad buvo Seimo narys; Kaunas 2019-07-21 / 15:59
21 Nastazija K... K.Škirpa yra vienas iš lietuvių tautos, jos valstybė išlikimo gynėjų. Tad vertas tautoje būti įamžintaas. Vilnius 2019-07-21 / 15:14
22 Algimatas V... Šalin rankas nuo Škirpos, palikti alėjos pavadinimą. 2019-07-21 / 12:16
23 Valentina G... K. Škirpos Alėja tapo Kultūros paveldo objektu, todėl mnaikindami šį istorinį Lietuvos atgimimo faktą, pažeisite įstatymus. 2019-07-20 / 19:48
24 Dovilė K... Lietuvos istoriją ir literatūrą norit sunaikint???? 2019-07-20 / 17:50
25 Matas V... Vilniaus Mere(ir puotaujanti ,laime trykštanti aplinka! Ir tai gerai ,tęskite...! Tik jau susimildami nesikiškit į rimtesnnių ratą! Kazio Škirpos vardas privalo būt įamžintas. Įsisąmoninkit! 2019-07-20 / 15:01
26 Neskelbiamas asmuo Ponas gerb. Vilniaus Mėre , gal jau užteks priešinti, skaldyti ir nešti sumaištį Lietuvos Žmonėms? Tamstos niekinate tai - KAS DAUGUMAI LIETUVOS ŽMONIŲ YRA BRANGU --- ISTORIŠKAI TEISINGA IR GERBTINA...( ne Tamstos iškovojote Lietuvai Laisvę, tad neturite net moralinės teisės niekinti už laisvę Žuvusius mūsų Didvyrius...) 2019-07-20 / 12:29
27 Ernestas V... NUSTOKIT NEIGTI LABAI SVARBIĄ VISŲ LIETUVOS DIPLOMATŲ ĮSTEIGTOS LAF REIKŠMĘ KOVOMS PRIEŠ SSSR OKUPACIJĄ, NUSTOKIT NEIGTI KAZIO ŠKIRPOS 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO SVARBĄ LIETUVOS ŽMONIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOSE!!! 2019-07-20 / 10:03
28 Marytė K... Pritariu. Gerbkime ir didžiuokimės šiuo šviesiu žmogumi Vilnius 2019-07-20 / 08:18
29 Irena G... Didvyriai mus gynė iki mirties. Mes jiem skolingi. Neleisti priešam teršti ju vardus. 2019-07-20 / 03:40
30 Karolis D... Turi išlikti pavadinimas. Tai žmones nusipelnę Lietuvai. 2019-07-19 / 23:44

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!