Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą / Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą

Senovės baltų religinė bendrija „Romuva“ (toliau – Romuva), kuri nuo 1967 m. skiria visas pajėgas
lietuvių tapatybės stiprinimui, dar 2017 m. teisės aktais nustatyta tvarka pateikė Teisingumo
ministerijai prašymą suteikti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą tikėdama, kad Lietuva
jau pribrendo tam, jog būtų įvykdytas istorinis teisingumas ir atiduota pagarba visiems tiems, kurie
atnešė senąjį baltų tikėjimą iki šių laikų. Demokratiją mūsų šalyje užtikrina Lietuvos Respublikos
Konstitucija, kurios 26 straipsnis pripažįsta žmogaus laisvę išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą.
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnis nustato, kad religinė bendrija valstybės
pripažįstama kaip kultūrinio, socialinio ir dvasinio palikimo dalis, o jos mokymas ir apeigos
neprieštarauja įstatymams ir dorai, bendrija turi visuomenės palaikymą ir praeina 25 metai nuo
bendrijos pirminės registracijos Lietuvos Respublikoje.

Teisingumo ministerija pateikė išvadą, kad Romuva visas šias Įstatyme nustatytas sąlygas atitinka.
Nepaisant to, 2019 m. birželio 27 d. Seime vos šešių balsų persvara buvo priimtas sprendimas
nesuteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso. Balsavimo rezultatus
neabejotinai nulėmė ne tik išvakarėse Seimo nariams išplatintas kitos religijos atstovo (Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo G. Grušo) beprecedentinis priešiškas laiškas, bet ir
Seimo narių pasisakymai, kurstantys religinę nesantaiką ir skleidžiantys šmeižtą apie Romuvą, be
jokių įrodymų apkaltinant ją netgi ryšiais su KGB ir Kremliumi.

Religinės nesantaikos kurstymą ir šmeižto skleidimą draudžia Lietuvos Konstitucija ir kiti teisės
aktai, todėl kelia abejonių minėto Seimo sprendimo teisėtumas. Tai pabrėžė ir Europos etninių
religijų kongreso (ECER) prezidentas Andrasas Korbanas-Arthenas viešai pareikšdamas nuomonę,
kad Seimo sprendimas, paveiktas stipraus Romos katalikų bažnyčios spaudimo, reiškia ne tik
didžiulį Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, bet ir prieštarauja Europos sąjungos pamatinių teisių
chartijai bei Jungtinių tautų visuotinių žmogaus teisių deklaracijai.

Tuo remiantis, mes nesutinkame su Seimo sprendimu ir reikalaujame jį nedelsiant persvarstyti, kad
būtų suteiktas valstybės pripažinimas Baltų religinei bendrijai „Romuva“ laikantis Lietuvos
Respublikos religinių bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių teisės
aktų.

- - - - -

Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

The religious community of ancient Baltic faith “Romuva”, giving all efforts for the strengthening of Lithuanian identity since 1967, in 2017 appealed to the state in order to be accepted as a recognized religious community in hopes that Lithuania is ready for historical justice and for deference to those that carried the ancient Baltic faith into our times. The Constitution of the Republic of Lithuania guarantees the democracy in our country, and in the 26th article it affirms the religious freedom of faith and expression. The 6th article on religious communities states that a religious community is to be recognized by the state as a cultural, social and spiritual heritage if its teaching does not contradict the laws and moral values of the Republic of Lithuania, if the community has the support of society, and if it has been active for 25 years since its initial registration.

The Ministry of Justice gave a verdict that Romuva fulfills all of the requirements above. In spite of that, on June 27th 2019 the parliament (Seimas), by a margin of 6 votes, arrived at a decision not to give the status of a recognized religious community to Romuva. The results of the vote were indubitably influenced and led astray not only by a hostile letter of a representative of another religion (the head of the Lithuanian conference of bishops, G. Grušas), but also by statements of some members of the parliament which induced religious enmity and slandered and accused Romuva, without any evidence, of having connections with the KGB and the Kremlin.

The legitimacy of the decision of the Seimas is questionable, since the instigation of religious enmity and the spread of slander is prohibited by the Constitution of Lithuania and other juridical acts. This point has been stressed by the president of the European Congress of Ethnic Religions (ECER), Andras Corban-Arthen, who argued in his public letter that “the decision by the Seimas, under strong pressure from the Roman Catholic church, represents not only a gross violation of the Lithuanian Constitution, but also contravenes important treaties and agreements such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights“.

On these grounds, we do not comply with the decision of the Seimas and we demand that it uphold the Constitution of the Republic of Lithuania and other international juridical acts, according to which Romuva must be accepted by the state as an officially-recognized religious community.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Aksana Ž... Tai mūsų protėvių religija turi būti pripažinta Elektrėnai 2019-08-22 / 08:35
2 Sonata L... Tai mūsų šaknys...tauta be savo šaknų, tai... Prienai 2019-08-15 / 22:20
3 Vilija R... palaikau Romuvą ir viską, kas siejasi su lietuviškomis tradicijomis Prienai 2019-08-14 / 11:25
4 Sevelinas ... Privalo įsigalioti. Paskutinis šansas Lietuvai vėl didžiai būti. Pardavė jau senai... 2019-08-13 / 17:29
5 Marija G... Romuva turi būti oficialiai pripažinta ir įteisinta Prienai 2019-08-11 / 11:45
6 Neskelbiamas asmuo We Support our Lituanian Brothers to Acgieve their Right to Practice Native Faith and Be Recognised Officially for So. Regards. 2019-08-09 / 00:11
7 Warren B... We are with our Lithuanian brothers and sisters and so are they're Gods. 2019-08-08 / 23:42
8 Dimitrios A... Go Lietuva go! Greetings from Greece, worship your gods and make it official! 2019-08-08 / 22:52
9 Vijolė A... Kiekvienas žmogus turi turėti tikėjimo laisvę. Kaip keista, kad Seimas balsuoja prieš savo tautinį tikėjimą. Nesuvokiama. Kaunas 2019-08-04 / 15:02
10 Gabriele K... Už Romuvą ir a mūsų Lietuvių baltų tradicijas. 2019-08-03 / 18:51
11 Jolita S... netrukdyti oficialiai Romuvos pripažinimo procedūrai Prienai 2019-08-02 / 18:41
12 Tomas D... Už Romuvą, lietuvišką tikėjimą. Krikščionybė atėjo per prievartą, karą ir neturi nieko bendro su Kristumi. Vilnius 2019-08-02 / 11:11
13 Neskelbiamas asmuo Aš už Romuvą. Laikas prisiminti savo prigimtinį tikėjimą, kryžininkų kalavijumi atneštas tikėjimas jau parodė savo tikrą veidą ! 2019-08-02 / 10:50
14 Vilma M... Romuva mums reikalinga kaip išsigelbėjimas! Kaip Amerikai būtini jos čiabuviai. Kaunas 2019-08-01 / 18:36
15 Dovile K... Uzu tikejimo laisve!!! Jei cia demokratija, tautos isrinktas seimas turi klausyti Tautos Zodzio, ne kazkieno primestos religijos atstovu smeizto! 2019-07-28 / 05:15
16 Neskelbiamas asmuo Romuva laiko senosios Lietuvos tradicijas, kurias slopino istorijos nesamonės, o kuomet turime laisvą šalį vis tiek tos pačios šalies valdžia bando slopinti tai. Palaikau Romuvą, nes baltų kultūra man asmeniškai visuomet buvo arčiau dvasios negu Krikščionybė. Juk pagonybė iš esmės tiesiog gamtos sudievinimas, o gamtą reikia tausoti. Krikščionybė atėjo per kraują ir politiką senąjame pasaulyje, o dabar to nebereikia niekam. Kaunas 2019-07-27 / 17:30
17 Ainis P... Tai ištikro labai opi problema. Kadangi EU klerkai ir biurokrtai bijo Lietuvos tapatybės ir identiteto stiprėjimo, jie privertė mūsų lėliu seimą nepripažinti bendrijos „Romuva“ valstybinio statuso. Lietuva turi suvokti koks svarbus mums ir mūsų ateities kartoms "Romuvos" statusas. 2019-07-25 / 14:29
18 Justas A... Jeigu toks absurdas kaip Katalikybė gali turėt statusą, tai senovinės Lietuvių tradicijos tąsa tuo labiau turėtų turėt. 2019-07-24 / 20:35
19 Gintaras S... Lietuva ir lietuviai jau nuo senų senovės patys sau susiteikę (pasirinkę) valstybės pripažintos Romuvos religijos statusą. Todėl, po įvairių okupacijų bei platesnio atgimimo, dabartinės Lietuvos Respublikos valdžios institucijos turi leisti teisiškai atsikurti-įteisinti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą. Marijampolė 2019-07-24 / 18:22
20 Neskelbiamas asmuo Baznycios atstovai ir politikai, neleide iteisinti musu tikrojo tikejimo, turetu stoti pries teisma uz laisvo zodzio ir tikejimo apribojima! 2019-07-24 / 11:56
21 Neskelbiamas asmuo Ne visi mes bažnyčios ganomos avelės, nederėtų jų hierarchams kištis į svetimus reikalus. Jonava 2019-07-24 / 10:38
22 Ricardas M... Turi būti sugrąžintas ir y teisintas mūsų protieviu tikiejimas 2019-07-23 / 18:47
23 J. K... A government doesn't have the right to accept one religious community and not another, especially the indigenous faith. There are historical examples that have lead to human catastrophe... K.A. Kaunas 2019-07-23 / 17:48
24 Gediminas P... Atitinka įstatymo keliamus reikalavimus ir turi būti registruota. Vilnius 2019-07-22 / 11:59
25 Rita W... Teisė į lasvą religijos pasirinkimą! Už mūsų protėvių įsitikinimus ir papročius, kurie mums įdiegė laisvės troškimą! 2019-07-21 / 18:55
26 Vktorija M... Tik visi kartu atkursim ir liksim su senais papročiais Kaunas 2019-07-21 / 13:50
27 John ... Christianity came with statehood now the state wants to stop our original faith 2019-07-20 / 21:39
28 Prudence C... As a member of the European Congress of Ethnic Religions, I can see no reason why another religion can ban/not allow Lithuanians to worship the Gods of their ancestors. 2019-07-20 / 11:10
29 Neskelbiamas asmuo Religion should be free, out of politics . All my support. 2019-07-19 / 15:18
30 Lina R... Kaip ir kur atrasti Dievą negali nurodyti niekas. Ir kodėl Jono tikėjimas yra mažiau reikšmingas nei Tado? Todėl, kad mažiau prabangos ir turto reikalauja? Teisinga ir teisėta suteikti laisvę žmogaus saviraiškai! Ignalina 2019-07-19 / 11:22

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!