Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą / Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą

Senovės baltų religinė bendrija „Romuva“ (toliau – Romuva), kuri nuo 1967 m. skiria visas pajėgas
lietuvių tapatybės stiprinimui, dar 2017 m. teisės aktais nustatyta tvarka pateikė Teisingumo
ministerijai prašymą suteikti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą tikėdama, kad Lietuva
jau pribrendo tam, jog būtų įvykdytas istorinis teisingumas ir atiduota pagarba visiems tiems, kurie
atnešė senąjį baltų tikėjimą iki šių laikų. Demokratiją mūsų šalyje užtikrina Lietuvos Respublikos
Konstitucija, kurios 26 straipsnis pripažįsta žmogaus laisvę išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą.
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnis nustato, kad religinė bendrija valstybės
pripažįstama kaip kultūrinio, socialinio ir dvasinio palikimo dalis, o jos mokymas ir apeigos
neprieštarauja įstatymams ir dorai, bendrija turi visuomenės palaikymą ir praeina 25 metai nuo
bendrijos pirminės registracijos Lietuvos Respublikoje.

Teisingumo ministerija pateikė išvadą, kad Romuva visas šias Įstatyme nustatytas sąlygas atitinka.
Nepaisant to, 2019 m. birželio 27 d. Seime vos šešių balsų persvara buvo priimtas sprendimas
nesuteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso. Balsavimo rezultatus
neabejotinai nulėmė ne tik išvakarėse Seimo nariams išplatintas kitos religijos atstovo (Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo G. Grušo) beprecedentinis priešiškas laiškas, bet ir
Seimo narių pasisakymai, kurstantys religinę nesantaiką ir skleidžiantys šmeižtą apie Romuvą, be
jokių įrodymų apkaltinant ją netgi ryšiais su KGB ir Kremliumi.

Religinės nesantaikos kurstymą ir šmeižto skleidimą draudžia Lietuvos Konstitucija ir kiti teisės
aktai, todėl kelia abejonių minėto Seimo sprendimo teisėtumas. Tai pabrėžė ir Europos etninių
religijų kongreso (ECER) prezidentas Andrasas Korbanas-Arthenas viešai pareikšdamas nuomonę,
kad Seimo sprendimas, paveiktas stipraus Romos katalikų bažnyčios spaudimo, reiškia ne tik
didžiulį Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, bet ir prieštarauja Europos sąjungos pamatinių teisių
chartijai bei Jungtinių tautų visuotinių žmogaus teisių deklaracijai.

Tuo remiantis, mes nesutinkame su Seimo sprendimu ir reikalaujame jį nedelsiant persvarstyti, kad
būtų suteiktas valstybės pripažinimas Baltų religinei bendrijai „Romuva“ laikantis Lietuvos
Respublikos religinių bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių teisės
aktų.

- - - - -

Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

The religious community of ancient Baltic faith “Romuva”, giving all efforts for the strengthening of Lithuanian identity since 1967, in 2017 appealed to the state in order to be accepted as a recognized religious community in hopes that Lithuania is ready for historical justice and for deference to those that carried the ancient Baltic faith into our times. The Constitution of the Republic of Lithuania guarantees the democracy in our country, and in the 26th article it affirms the religious freedom of faith and expression. The 6th article on religious communities states that a religious community is to be recognized by the state as a cultural, social and spiritual heritage if its teaching does not contradict the laws and moral values of the Republic of Lithuania, if the community has the support of society, and if it has been active for 25 years since its initial registration.

The Ministry of Justice gave a verdict that Romuva fulfills all of the requirements above. In spite of that, on June 27th 2019 the parliament (Seimas), by a margin of 6 votes, arrived at a decision not to give the status of a recognized religious community to Romuva. The results of the vote were indubitably influenced and led astray not only by a hostile letter of a representative of another religion (the head of the Lithuanian conference of bishops, G. Grušas), but also by statements of some members of the parliament which induced religious enmity and slandered and accused Romuva, without any evidence, of having connections with the KGB and the Kremlin.

The legitimacy of the decision of the Seimas is questionable, since the instigation of religious enmity and the spread of slander is prohibited by the Constitution of Lithuania and other juridical acts. This point has been stressed by the president of the European Congress of Ethnic Religions (ECER), Andras Corban-Arthen, who argued in his public letter that “the decision by the Seimas, under strong pressure from the Roman Catholic church, represents not only a gross violation of the Lithuanian Constitution, but also contravenes important treaties and agreements such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights“.

On these grounds, we do not comply with the decision of the Seimas and we demand that it uphold the Constitution of the Republic of Lithuania and other international juridical acts, according to which Romuva must be accepted by the state as an officially-recognized religious community.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Paulius (Kaunas)
2020-04-05 / 22:34
Kaip galima nepripazinti musu tautos religijos? Geda vyskupui uz smeizta ir itakos seimui daryma.
2 Neskelbiama (Kaunas)
2020-04-05 / 22:26
Romuva must be recognized as an official religion in Lithuania.
3 Aksana (Elektrėnai)
2019-08-22 / 08:35
Tai mūsų protėvių religija turi būti pripažinta
4 Sonata (Prienai)
2019-08-15 / 22:20
Tai mūsų šaknys...tauta be savo šaknų, tai...
5 Vilija (Prienai)
2019-08-14 / 11:25
palaikau Romuvą ir viską, kas siejasi su lietuviškomis tradicijomis
6 Sevelinas
2019-08-13 / 17:29
Privalo įsigalioti. Paskutinis šansas Lietuvai vėl didžiai būti. Pardavė jau senai...
7 Marija (Prienai)
2019-08-11 / 11:45
Romuva turi būti oficialiai pripažinta ir įteisinta
8 Neskelbiama
2019-08-09 / 00:11
We Support our Lituanian Brothers to Acgieve their Right to Practice Native Faith and Be Recognised Officially for So. Regards.
9 Warren
2019-08-08 / 23:42
We are with our Lithuanian brothers and sisters and so are they're Gods.
10 Dimitrios
2019-08-08 / 22:52
Go Lietuva go! Greetings from Greece, worship your gods and make it official!
11 Vijolė (Kaunas)
2019-08-04 / 15:02
Kiekvienas žmogus turi turėti tikėjimo laisvę. Kaip keista, kad Seimas balsuoja prieš savo tautinį tikėjimą. Nesuvokiama.
12 Gabriele
2019-08-03 / 18:51
Už Romuvą ir a mūsų Lietuvių baltų tradicijas.
13 Jolita (Prienai)
2019-08-02 / 18:41
netrukdyti oficialiai Romuvos pripažinimo procedūrai
14 Tomas (Vilnius)
2019-08-02 / 11:11
Už Romuvą, lietuvišką tikėjimą. Krikščionybė atėjo per prievartą, karą ir neturi nieko bendro su Kristumi.
15 Neskelbiama
2019-08-02 / 10:50
Aš už Romuvą. Laikas prisiminti savo prigimtinį tikėjimą, kryžininkų kalavijumi atneštas tikėjimas jau parodė savo tikrą veidą !
16 Vilma (Kaunas)
2019-08-01 / 18:36
Romuva mums reikalinga kaip išsigelbėjimas! Kaip Amerikai būtini jos čiabuviai.
17 Dovile
2019-07-28 / 05:15
Uzu tikejimo laisve!!! Jei cia demokratija, tautos isrinktas seimas turi klausyti Tautos Zodzio, ne kazkieno primestos religijos atstovu smeizto!
18 Neskelbiama (Kaunas)
2019-07-27 / 17:30
Romuva laiko senosios Lietuvos tradicijas, kurias slopino istorijos nesamonės, o kuomet turime laisvą šalį vis tiek tos pačios šalies valdžia bando slopinti tai. Palaikau Romuvą, nes baltų kultūra man asmeniškai visuomet buvo arčiau dvasios negu Krikščionybė. Juk pagonybė iš esmės tiesiog gamtos sudievinimas, o gamtą reikia tausoti. Krikščionybė atėjo per kraują ir politiką senąjame pasaulyje, o dabar to nebereikia niekam.
19 Ainis
2019-07-25 / 14:29
Tai ištikro labai opi problema. Kadangi EU klerkai ir biurokrtai bijo Lietuvos tapatybės ir identiteto stiprėjimo, jie privertė mūsų lėliu seimą nepripažinti bendrijos „Romuva“ valstybinio statuso. Lietuva turi suvokti koks svarbus mums ir mūsų ateities kartoms "Romuvos" statusas.
20 Justas
2019-07-24 / 20:35
Jeigu toks absurdas kaip Katalikybė gali turėt statusą, tai senovinės Lietuvių tradicijos tąsa tuo labiau turėtų turėt.
21 Gintaras (Marijampolė)
2019-07-24 / 18:22
Lietuva ir lietuviai jau nuo senų senovės patys sau susiteikę (pasirinkę) valstybės pripažintos Romuvos religijos statusą. Todėl, po įvairių okupacijų bei platesnio atgimimo, dabartinės Lietuvos Respublikos valdžios institucijos turi leisti teisiškai atsikurti-įteisinti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą.
22 Neskelbiama
2019-07-24 / 11:56
Baznycios atstovai ir politikai, neleide iteisinti musu tikrojo tikejimo, turetu stoti pries teisma uz laisvo zodzio ir tikejimo apribojima!
23 Neskelbiama (Jonava)
2019-07-24 / 10:38
Ne visi mes bažnyčios ganomos avelės, nederėtų jų hierarchams kištis į svetimus reikalus.
24 Ricardas
2019-07-23 / 18:47
Turi būti sugrąžintas ir y teisintas mūsų protieviu tikiejimas
25 J. (Kaunas)
2019-07-23 / 17:48
A government doesn't have the right to accept one religious community and not another, especially the indigenous faith. There are historical examples that have lead to human catastrophe... K.A.
26 Gediminas (Vilnius)
2019-07-22 / 11:59
Atitinka įstatymo keliamus reikalavimus ir turi būti registruota.
27 Rita
2019-07-21 / 18:55
Teisė į lasvą religijos pasirinkimą! Už mūsų protėvių įsitikinimus ir papročius, kurie mums įdiegė laisvės troškimą!
28 Vktorija (Kaunas)
2019-07-21 / 13:50
Tik visi kartu atkursim ir liksim su senais papročiais
29 John
2019-07-20 / 21:39
Christianity came with statehood now the state wants to stop our original faith
30 Prudence
2019-07-20 / 11:10
As a member of the European Congress of Ethnic Religions, I can see no reason why another religion can ban/not allow Lithuanians to worship the Gods of their ancestors.

Karių, atliekančių privalomąją karinę tarnybą, paleidimas namo savaitgaliais ir švenčių dienomis. (835)

B.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kariai, atliekantys privalomąją karinę tarnybą, dėl karantino Lietuvoje nėra išleidžiami net savaitgaliais namo, ir taip jau ketvirtas mėnuo. Kariams jau darosi psichologiškai sunku be namų ir artimųjų. Peticijos tikslas iškovoti, kad kariai savaitgaliais ir šventinėmis dienomis būtų išleisti namo.

Jurbarko smurtautojui - REALIĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ! (138)

Centro. Adresuota: Generalinė prokuratūra | Lietuvos Respublikos prokuratūra

Jurbarko prievartautojas negavo realios laisvės atėmimo bausmės, padarius tokį sunkų nusikaltimą prieš merginą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už mažesnius nusižengimus žmogui gręsia realus laisvės atėmimas. Sulaikius M.I., jam buvo nustatytas 1,12 promilės girtumas. Tai taip pat sunkinanti aplinkybė. Atsiprašyti taip pat neatsiprašė asmeniškai, tai padarė per savo advokatą ir tai pasak tėvų neatrodė įtikinamai. Raginame Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros kreiptis į Aukščiausią Teismą dėl teisingo nuosprendžio skiriant realią laisvės atėmimo bausmę.

Dėl apšviestų šaligatvių įrengimo Nemėžyje (24)

Indrė. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybė

Mes Nemėžio rajono gyventojai, labai prašome įrengti apšviestą šaligatvi- pesčiųjų- dviratininkų taką Nemėžyje (Baltarusių g - Sirokomlės g) ir pesčiųjų perėjas, kad aplinkiniai gyventojai galėtu saugiai keliauti iki viešojo transporto stotelių, o vaikai iki mokyklos. Nesutvarkyti kelkraščiai verčia pėsčiuosius pažeidinėti eismo taisykles, bei apsunkina eismą vairuotojams. Vaikai - keliaujantys į mokyklą dviračiais, paspirtukais ir pėsčiomis - turi eiti šalikele.

Vilniaus Naujamiesčio rajono žalios zonos išsaugojimas (29)

Tatjana. Adresuota: A.Vivulskio g., Vilnius

Prašome panaikinti šiuo metu patvirtintą 506-osios bendrijos projektą sumažinti kiemą, kuriuo dalijasi namų Muitinės g. 34, A. Vivulskio g. 31 ir 35, Savanorių pr. 6A gyventojai. 506-osios bendrijos nariai didelį kiemą nori sumažinti beveik trečdaliu – medžiais, krūmais apaugusią jaukią kiemo vietą paversti privačia automobilių stovėjimo aikštele. Nepaisant to, kad bendrijos sprendimas yra legalus, mes, bendro kiemo kaimynai, manome, kad jis yra prieštaraujantis mūsų sveikatai ir gerovei. Šis kiemas pritraukia daugybę įvairių žmonių. Šiltuoju metų sezonu ant suoliukų pilna bendraujančių senjorų, vasaros stovyklų vaikų, mažylius prižiūrinčių tėvų, žaidyvietėje ir ant žolės nuolat dūksta vaikai, paaugliai žaidžia futbolą, kiemas atviras, gyvas, bendraujantis, jungiantis. Mūsų kvartalo senjorai ir neįgalieji praleidžia nemažai laiko šiame kieme, nes neturi galimybės nueiti iki Vingio parko. Aplinkinių kiemų aikštelės uždaros, rakinamos, betonuotos, todėl čia suplūsta daugybė naujamiestiečių. Vis daugiau Europos miestų mažina automobilių kiekį, kuria žalias erdves gyventojams, didina parkų, žaidyviečių plotus. Norint pagerinti daugiabučių gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, kiemuose įrengiamos sporto aikštelės, suoliukai, sodinami krūmai ir augalai. Džiaugdamiesi jūsų moderniu projektu ,,Mažiau ratų-daugiau batų!“, tikimės palaikymo ir prašome apsaugoti mūsų kiemo žalią erdvę – neleisti jos dalies paversti automobilių stovėjimo aikštele.