Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą / Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

Lietuva turi suteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą

Senovės baltų religinė bendrija „Romuva“ (toliau – Romuva), kuri nuo 1967 m. skiria visas pajėgas
lietuvių tapatybės stiprinimui, dar 2017 m. teisės aktais nustatyta tvarka pateikė Teisingumo
ministerijai prašymą suteikti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą tikėdama, kad Lietuva
jau pribrendo tam, jog būtų įvykdytas istorinis teisingumas ir atiduota pagarba visiems tiems, kurie
atnešė senąjį baltų tikėjimą iki šių laikų. Demokratiją mūsų šalyje užtikrina Lietuvos Respublikos
Konstitucija, kurios 26 straipsnis pripažįsta žmogaus laisvę išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą.
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnis nustato, kad religinė bendrija valstybės
pripažįstama kaip kultūrinio, socialinio ir dvasinio palikimo dalis, o jos mokymas ir apeigos
neprieštarauja įstatymams ir dorai, bendrija turi visuomenės palaikymą ir praeina 25 metai nuo
bendrijos pirminės registracijos Lietuvos Respublikoje.

Teisingumo ministerija pateikė išvadą, kad Romuva visas šias Įstatyme nustatytas sąlygas atitinka.
Nepaisant to, 2019 m. birželio 27 d. Seime vos šešių balsų persvara buvo priimtas sprendimas
nesuteikti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso. Balsavimo rezultatus
neabejotinai nulėmė ne tik išvakarėse Seimo nariams išplatintas kitos religijos atstovo (Lietuvos
vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo G. Grušo) beprecedentinis priešiškas laiškas, bet ir
Seimo narių pasisakymai, kurstantys religinę nesantaiką ir skleidžiantys šmeižtą apie Romuvą, be
jokių įrodymų apkaltinant ją netgi ryšiais su KGB ir Kremliumi.

Religinės nesantaikos kurstymą ir šmeižto skleidimą draudžia Lietuvos Konstitucija ir kiti teisės
aktai, todėl kelia abejonių minėto Seimo sprendimo teisėtumas. Tai pabrėžė ir Europos etninių
religijų kongreso (ECER) prezidentas Andrasas Korbanas-Arthenas viešai pareikšdamas nuomonę,
kad Seimo sprendimas, paveiktas stipraus Romos katalikų bažnyčios spaudimo, reiškia ne tik
didžiulį Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, bet ir prieštarauja Europos sąjungos pamatinių teisių
chartijai bei Jungtinių tautų visuotinių žmogaus teisių deklaracijai.

Tuo remiantis, mes nesutinkame su Seimo sprendimu ir reikalaujame jį nedelsiant persvarstyti, kad
būtų suteiktas valstybės pripažinimas Baltų religinei bendrijai „Romuva“ laikantis Lietuvos
Respublikos religinių bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių teisės
aktų.

- - - - -

Help Romuva in our effort to be recognized as an official religion in Lithuania

The religious community of ancient Baltic faith “Romuva”, giving all efforts for the strengthening of Lithuanian identity since 1967, in 2017 appealed to the state in order to be accepted as a recognized religious community in hopes that Lithuania is ready for historical justice and for deference to those that carried the ancient Baltic faith into our times. The Constitution of the Republic of Lithuania guarantees the democracy in our country, and in the 26th article it affirms the religious freedom of faith and expression. The 6th article on religious communities states that a religious community is to be recognized by the state as a cultural, social and spiritual heritage if its teaching does not contradict the laws and moral values of the Republic of Lithuania, if the community has the support of society, and if it has been active for 25 years since its initial registration.

The Ministry of Justice gave a verdict that Romuva fulfills all of the requirements above. In spite of that, on June 27th 2019 the parliament (Seimas), by a margin of 6 votes, arrived at a decision not to give the status of a recognized religious community to Romuva. The results of the vote were indubitably influenced and led astray not only by a hostile letter of a representative of another religion (the head of the Lithuanian conference of bishops, G. Grušas), but also by statements of some members of the parliament which induced religious enmity and slandered and accused Romuva, without any evidence, of having connections with the KGB and the Kremlin.

The legitimacy of the decision of the Seimas is questionable, since the instigation of religious enmity and the spread of slander is prohibited by the Constitution of Lithuania and other juridical acts. This point has been stressed by the president of the European Congress of Ethnic Religions (ECER), Andras Corban-Arthen, who argued in his public letter that “the decision by the Seimas, under strong pressure from the Roman Catholic church, represents not only a gross violation of the Lithuanian Constitution, but also contravenes important treaties and agreements such as the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights“.

On these grounds, we do not comply with the decision of the Seimas and we demand that it uphold the Constitution of the Republic of Lithuania and other international juridical acts, according to which Romuva must be accepted by the state as an officially-recognized religious community.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Paulius (Kaunas)
2020-04-05 / 22:34
Kaip galima nepripazinti musu tautos religijos? Geda vyskupui uz smeizta ir itakos seimui daryma.
2 Neskelbiama (Kaunas)
2020-04-05 / 22:26
Romuva must be recognized as an official religion in Lithuania.
3 Aksana (Elektrėnai)
2019-08-22 / 08:35
Tai mūsų protėvių religija turi būti pripažinta
4 Sonata (Prienai)
2019-08-15 / 22:20
Tai mūsų šaknys...tauta be savo šaknų, tai...
5 Vilija (Prienai)
2019-08-14 / 11:25
palaikau Romuvą ir viską, kas siejasi su lietuviškomis tradicijomis
6 Sevelinas
2019-08-13 / 17:29
Privalo įsigalioti. Paskutinis šansas Lietuvai vėl didžiai būti. Pardavė jau senai...
7 Marija (Prienai)
2019-08-11 / 11:45
Romuva turi būti oficialiai pripažinta ir įteisinta
8 Neskelbiama
2019-08-09 / 00:11
We Support our Lituanian Brothers to Acgieve their Right to Practice Native Faith and Be Recognised Officially for So. Regards.
9 Warren
2019-08-08 / 23:42
We are with our Lithuanian brothers and sisters and so are they're Gods.
10 Dimitrios
2019-08-08 / 22:52
Go Lietuva go! Greetings from Greece, worship your gods and make it official!
11 Vijolė (Kaunas)
2019-08-04 / 15:02
Kiekvienas žmogus turi turėti tikėjimo laisvę. Kaip keista, kad Seimas balsuoja prieš savo tautinį tikėjimą. Nesuvokiama.
12 Gabriele
2019-08-03 / 18:51
Už Romuvą ir a mūsų Lietuvių baltų tradicijas.
13 Jolita (Prienai)
2019-08-02 / 18:41
netrukdyti oficialiai Romuvos pripažinimo procedūrai
14 Tomas (Vilnius)
2019-08-02 / 11:11
Už Romuvą, lietuvišką tikėjimą. Krikščionybė atėjo per prievartą, karą ir neturi nieko bendro su Kristumi.
15 Neskelbiama
2019-08-02 / 10:50
Aš už Romuvą. Laikas prisiminti savo prigimtinį tikėjimą, kryžininkų kalavijumi atneštas tikėjimas jau parodė savo tikrą veidą !
16 Vilma (Kaunas)
2019-08-01 / 18:36
Romuva mums reikalinga kaip išsigelbėjimas! Kaip Amerikai būtini jos čiabuviai.
17 Dovile
2019-07-28 / 05:15
Uzu tikejimo laisve!!! Jei cia demokratija, tautos isrinktas seimas turi klausyti Tautos Zodzio, ne kazkieno primestos religijos atstovu smeizto!
18 Neskelbiama (Kaunas)
2019-07-27 / 17:30
Romuva laiko senosios Lietuvos tradicijas, kurias slopino istorijos nesamonės, o kuomet turime laisvą šalį vis tiek tos pačios šalies valdžia bando slopinti tai. Palaikau Romuvą, nes baltų kultūra man asmeniškai visuomet buvo arčiau dvasios negu Krikščionybė. Juk pagonybė iš esmės tiesiog gamtos sudievinimas, o gamtą reikia tausoti. Krikščionybė atėjo per kraują ir politiką senąjame pasaulyje, o dabar to nebereikia niekam.
19 Ainis
2019-07-25 / 14:29
Tai ištikro labai opi problema. Kadangi EU klerkai ir biurokrtai bijo Lietuvos tapatybės ir identiteto stiprėjimo, jie privertė mūsų lėliu seimą nepripažinti bendrijos „Romuva“ valstybinio statuso. Lietuva turi suvokti koks svarbus mums ir mūsų ateities kartoms "Romuvos" statusas.
20 Justas
2019-07-24 / 20:35
Jeigu toks absurdas kaip Katalikybė gali turėt statusą, tai senovinės Lietuvių tradicijos tąsa tuo labiau turėtų turėt.
21 Gintaras (Marijampolė)
2019-07-24 / 18:22
Lietuva ir lietuviai jau nuo senų senovės patys sau susiteikę (pasirinkę) valstybės pripažintos Romuvos religijos statusą. Todėl, po įvairių okupacijų bei platesnio atgimimo, dabartinės Lietuvos Respublikos valdžios institucijos turi leisti teisiškai atsikurti-įteisinti Romuvai valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą.
22 Neskelbiama
2019-07-24 / 11:56
Baznycios atstovai ir politikai, neleide iteisinti musu tikrojo tikejimo, turetu stoti pries teisma uz laisvo zodzio ir tikejimo apribojima!
23 Neskelbiama (Jonava)
2019-07-24 / 10:38
Ne visi mes bažnyčios ganomos avelės, nederėtų jų hierarchams kištis į svetimus reikalus.
24 Ricardas
2019-07-23 / 18:47
Turi būti sugrąžintas ir y teisintas mūsų protieviu tikiejimas
25 J. (Kaunas)
2019-07-23 / 17:48
A government doesn't have the right to accept one religious community and not another, especially the indigenous faith. There are historical examples that have lead to human catastrophe... K.A.
26 Gediminas (Vilnius)
2019-07-22 / 11:59
Atitinka įstatymo keliamus reikalavimus ir turi būti registruota.
27 Rita
2019-07-21 / 18:55
Teisė į lasvą religijos pasirinkimą! Už mūsų protėvių įsitikinimus ir papročius, kurie mums įdiegė laisvės troškimą!
28 Vktorija (Kaunas)
2019-07-21 / 13:50
Tik visi kartu atkursim ir liksim su senais papročiais
29 John
2019-07-20 / 21:39
Christianity came with statehood now the state wants to stop our original faith
30 Prudence
2019-07-20 / 11:10
As a member of the European Congress of Ethnic Religions, I can see no reason why another religion can ban/not allow Lithuanians to worship the Gods of their ancestors.

Peticija dėl karantino ribojimų bei LR piliečių prigimtinių teisių bei laisvių suvaržymo panaikinimo (2076)

Loreta. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas ir vyriausybė

LR Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 apribojo Lietuvos Respublikos piliečių prigimtines teises ir laisves. Įvesti beprecedenčiai taikos metui apribojimai yra represiniai ir pertekliniai – šiuo nutarimu LR Vyriausybė galimai pažeidė LR Konstitucijos 18, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 46, 53, 93 straipsnius (sąrašas nebaigtinis). Mes, žemiau pasirašę LR piliečiai, reikalaujame nedelsiant atšaukti 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 LR piliečių teises paminančias nuostatas. Kreipiamės į LR Seimo narius, kad šie skubos tvarka inicijuotų kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą išaiškinimo dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo. Taip pat reikalaujame: 1. Įvedant užkrečiamų ligų plitimo prevencijos priemones, taikyti mažiausios žalos principą. Apribojimų šalies mastu taikymo praktikos turi būti atsisakyta. Šalies savivaldybes įgalinti taikyti infekcijos kontrolės priemones atsižvelgiant i vietinius virusinės infekcijos paplitimo rodiklius. 2. Nedelsiant parengti komercinių bei visuomeninių veiklų epidemiologinio rizikingumo sąlyginius įverčius bei nustatyti higieninius ir epidemiologinius reikalavimus jų veikloms vykdyti. 3. Kaukių dėvėjimą padaryti rekomendaciniu, įvertinus atnaujintus mokslo duomenis bei atsižvelgiant į tarptautinių sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės organizacijų rekomendacijas. 4. Panaikinti visus apribojimus visiems gyventojams, išskyrus saviizoliacijos reikalavimus susirgus Covid-19 liga bei nustačius pirminio kontakto atvejį, taip pat visų tipų veikloms, joms įgyvendinus 2 punkto reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (350)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų (172)

Grigiškių. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

P E T I C I J A Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų 2021 m. vasario 10 d., Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda. Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais. Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais. Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų. П E T И Ц И Я Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем 2021 г. февраль Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует. Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики. Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями. Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (253)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !