Klaipėdos uosto bendrajam planui - NE

1 101 PARAŠAI

Kategorija:

KREIPIMASIS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ

Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros)
bendrojo plano tvirtinimo

Mes, Klaipėdos miesto gyventojai, miesto bendruomenių atstovai, miesto ir pajūrio svečiai ir visi neabejingi mūsų pajūrio išsaugojimui, gamtosaugai, Klaipėdos miesto ir Lietuvos gerovei, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir reikalaujame netvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, kurio sprendiniai dėl suplanuotos maksimalios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros ir ypač - dėl išorinio giliavandenio uosto Baltijos jūroje ties Melnrage, darys milžinišką neigiamą poveikį gyvenimo kokybei Klaipėdos mieste.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniais yra suplanuota apie keturis kartus padidinti dabartines uosto krovos apimtis (nuo 46 mln. tonų 2018 metais iki 163 mln. tonų ateityje) betarpiškoje Klaipėdos gyvenamųjų teritorijų kaimynystėje ir maksimalią uosto plėtrą tiek dabartinėje (esamoje) teritorijoje, tiek ir įsisavinant bei užstatant naujas uosto krovos darbams reikalingas teritorijas pietinėje Klaipėdos miesto dalyje net Kuršių mariose (80 ha!) ties Smeltės pusiasaliu ir Kiaulės Nugaros sala bei pastatant išorinį giliavandenį uostą Baltijos jūroje (130 ha) ties Melnrage, šiaurinėje miesto dalyje.
Pagal bendrojo plano sprendinius, Klaipėdos miestas visiems laikams būtų atskirtas nuo Kuršių marių apie 15 km ilgio uosto krovos darbų ir pramonine iki 30 m aukščio sandėlių juosta.
Bemaž keturis kartus padidinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovos darbų apimtis, atitinkamai padidėtų ir visokeriopa Klaipėdos miesto tarša (triukšmas, kvapai, išmetamosios dujos, sunkiojo transporto ir geležinkelio eismas). Vien tik sunkiojo transporto, reikalingo planuojamai maksimaliai uosto plėtrai aptarnauti, planuojama net 12 800 sunkvežimių per parą.
Atlikus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą buvo nustatyta, jog planuojami sprendiniai su maksimalia uosto plėtra ir su išoriniu giliavandeniu uostu Baltijos jūroje ties Melnrage darys tiesioginį, neigiamą, ilgalaikį ir reikšmingą poveikį aplinkai bei kraštovaizdžiui, Klaipėdos miestui, Kuršių nerijai, Kuršių marioms ir visam bemaž 50 km ilgio Lietuvos pajūriui iki pat Latvijos. Tai pati tikriausia Lietuvos pajūrio ekologinė katastrofa su ardomais Baltijos pajūrio krantais, negrįžtamai prarandamais pliažais ir visa Lietuvos pajūrio rekreacine industrija.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai tikrai nėra septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje deklaruotos Valstybės raidos vizijos dalis, kuri yra paremta penkių darnų – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo – principu.
Kaip visiškai teisingai nurodyta 17-osios Vyriausybės programoje, Seimas, Prezidentas ar Vyriausybė negali žinoti, koks konkretus sprendimas yra geriausias kiekvienai iš 60-ies skirtingų savivaldybių. Visoje Lietuvoje yra gausu savo kraštą mylinčių ir jo gerove suinteresuotų piliečių, o centrinės valdžios užduotis yra sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą. Ateities Lietuvos regioninė politika turi įtraukti ir suteikti galią vietos partneriams, bendruomenėms, verslui, nevyriausybinėms organizacijoms (69 punktas).
Savo programoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat paskelbė, kad be kitų dalykų ji sieks dviejų pagrindinių tikslų: maksimalaus skaidrumo ir nešališkumo bei aktyvaus visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus. Verslas bus skatinamas gerbti viešąjį interesą atitinkančius bendruomenių poreikius, o bendruomenės bus skatinamos gerbti investuotojų laiką ir pastangas kurti sėkmingus projektus (89.4. papunktis).
Septynioliktosios Vyriausybės požiūris į aplinkos ir žmogaus santykį remiasi esmine darnaus vystymosi nuostata – tenkinti šių dienų visuomenės poreikius taip, kad jie nebūtų tenkinami ateities kartų sąskaita. Siekiant darnaus vystymosi, ekonomikos, socialiniai ir aplinkos aspektai bus derinami tarpusavyje, dėmesį sutelkiant į žmogaus gyvenimo kokybę (77 punktas).
Atėjo laikas šias visiškai teisingas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas įgyvendinti praktiškai, netvirtinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano.
Reikalaujame netvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, kurio sprendiniai dėl suplanuotos maksimalios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros ir ypač - dėl išorinio giliavandenio uosto Baltijos jūroje ties Melnrage, darys milžinišką neigiamą poveikį gyvenimo kokybei Klaipėdos mieste, visam Lietuvos pajūriui.

Peticiją teikia:

Alina Andronova
Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją, asociacija

Liudvika Kuzminčiūtė
Klaipėdos žalieji, asociacija

Arvydas Urbis
Karklės bendruomenė, asociacija

Justinas Liubinskas,
Klaipėdos Senamiesčio gyventojų bendruomenė

Regina Baguckienė
Paupių bendruomenė, asociacija

Andrius Dumbauskas
1os Melnragės bendruomenė, asociacija

Tadas Baltuonis
INSB „Smeltė“

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Laima L... Nedrįskite toliau nuodyti klaipėdiečių, sunaikinti mūsų visų pajūrio, Melnaragės gyvenvietės, Girulių miško! Plėtokite turizmą, sveikatinimo industriją, o ne tarnaukite pinigų šėtonui. Klaipėda 2019-12-11 / 18:33
2 Neskelbiamas asmuo Europos valstybėje (ir bet kokioje kitoje) verslas neturėtų uždirbinėti pinigus gyventojų sveikatos ir gerovės sąskaita. Reikalingos nepriklausomų, nesuinteresuotų tarptautinių ekspertų išvados. Klaipėda 2019-09-17 / 19:38
3 Renata ... Liubeko g. 7 taip smirda kad siaubas, auginu maža vaiką ir vakarais lango negaliu atidaryti išvedinti kambarių. Nebėra gryno oro Klaipėdoje... Klaipėda 2019-09-13 / 08:28
4 Jūratė J... Akivaizdu, kad uostui svarbu tik pelnas, o kaip gamta ir žmonės? Klaipėda 2019-09-10 / 10:45
5 Audra L... Už Klaipėdą be smarvės, prieš jūrų uosto plėtrą mieste ir Melnaragėje. 2019-09-10 / 09:28
6 lijana Š... Už miestą be smarvės! Akivaizdu,kad tie,kurie daro sprendimus,negyvena smarv4s zonose. Klaipėda 2019-09-09 / 22:14
7 Alvydas ... Klaipėda yra kurortinis miestas!!! o ne pramonės sostinė... Klaipėda 2019-09-09 / 18:27
8 Onutė K... Už švarią Klaipėdą ir už tai, kad būtų galima su vaikais pasivaikščioti be smarvės! Klaipėda 2019-09-09 / 16:32
9 Neskelbiamas asmuo Už miestą be smarvės, už tai, kad nakti būtų galima miegoti atsidarius langus, už švarų miesta!!!!! Klaipėda 2019-09-09 / 16:07
10 Neskelbiamas asmuo Verslo plėtrai žmonių sveikatos ir ramybės sąskaita sakau ne. Klaipėda 2019-09-09 / 15:59
11 Neskelbiamas asmuo Kaunas solidariai jungiasi, nenorime smarvės nei Klaipėdoje, nei Kaune. Kaunas 2019-09-09 / 15:22
12 Neskelbiamas asmuo Europos valstybėje (ir bet kokioje kitoje) verslas neturėtų uždirbinėti pinigus gyventojų sveikatos ir gerovės sąskaita. Klaipėda 2019-09-09 / 15:18
13 Neskelbiamas asmuo Baisi smarvė, neduoda sveikai gyvent. Negalima vakarais su vaikais pasivaiksciot nebijant, kad kenkia vaikams. Klaipėda 2019-09-09 / 15:11
14 Neskelbiamas asmuo Už teisę kvėpuoti grynu oru, už teisę miegoti netrokštant savo namuose nuo smarvės pro atdarus langus. Klaipėda 2019-09-09 / 14:07
15 Neskelbiamas asmuo Tokia smarvė,kad net su draugais nosies laukan nekišame.. Klaipėda 2019-09-09 / 12:37
16 Neskelbiamas asmuo Noriu, kad mano vaikas augtu svarioje aplinkoje. Kviepuotu grynu oru. Baikit dusinti mumis Klaipėda 2019-09-09 / 12:33
17 Neskelbiamas asmuo Noriu, kad kvepuotumem grynu oru pajury, o ne dulkem 2019-09-09 / 12:00
18 Vitas S... Negalima leisti užkariauti poilsinių zonų ir kraštovaizdžio pramoninei krovai. Tegul plečiasi į Kuršių marias ten, kur Kairiai maždaug. 2019-09-09 / 11:53
19 Natalija K... Noriu tyro oro gimtajam mieste, poilsio pliaze, issaugotos pajurio gamtos. 2019-09-09 / 11:40
20 Neskelbiamas asmuo Noriu, kad mano vaikas augtu svarioje aplinkoje. Kviepuotu grynu oru. Baikit dusinti mumis 2019-09-09 / 11:19
21 Neskelbiamas asmuo Noriu, kad Klaipėdoje būtų gera gyventi ir kvėpuoti švariu bei tyru orų. Klaipėda 2019-09-09 / 11:05
22 Lina B... Noriu ,kad mano vaikai gyventu ne smirdancioje aplinkoje . Klaipėda 2019-09-09 / 10:13
23 Gediminas P... 1. Uostas veikia “off-shore”, palikdamas miestui tik užterštumą. 2. Kur kas daugiau naudos miestas turi iš turizmo ir tinkamų gyvenimui sąlygų. 3. Giliavandenis uostas skirtas kinų invazijai ir tokios investicijos mieste NEPAGEIDAUJAMOS!!! Nereikia mums projektų, kurie derinami per “dėžutes”. Klaipėda 2019-09-09 / 10:10
24 Neskelbiamas asmuo nes darys milžinišką neigiamą poveikį gyvenimo kokybei Klaipėdos mieste!!! 2019-09-09 / 10:02
25 Raimonda K... Uosto direkcija, aplinkos apsauga, visuomenės sveikatos centras, savivaldybės ir kitos institucijos negeba arba nenori suvaldyti esamos situacijos uoste, nesugeba suvaldyti kelių gamybos įmonių, o jau griebiasi kito plano. 2019-09-09 / 09:41
26 Diana V... Persikraustėme su šeima į Klaipėdą iš Vilniaus,ale kaio dėl švaraus oro,gaivaus,jūros,nes vaikui geriau...dėje...jau geriau likęiau Vilniuje!!! nes ten jokių smarvių nebuvo! Paaštrėjo galvos skausmau kasdien! nemiga! Langus privalome prievarta uždaryti! nors nuo mažens vaikas prioratęs miegoti vėsame kambaryje! dabar namuosr tvanku,vaikas kaip ir mes neišsimiegame!! Manau greitai Klaioėda liks be gyventojų!!! 2019-09-09 / 09:40
27 Tatjana ... Jau kiek metų gyvename šitoje smarvėje. Mūsų valdžiai nusispjauti ant žmonių. Mes norime gyventi švarioje Klaipėdoje!!! Klaipėda 2019-09-09 / 09:35
28 Ilona G... Tikrai, kiek galima? Baisu kai katik gimusi kudiki reikia parsivezti i smirdancius namus, butent taip vakar ir buvo!!!! Slykstu... geda net i svecius kviestis gimines ir draugus is kitu miestu, del smarves... Klaipėda 2019-09-09 / 09:24
29 Danute C... Kvapas,triuksmas kiek galite mus nuodyti uz svaria Klaipeda 2019-09-09 / 09:22
30 Natalja K... Norim gyventi kaip kiti miestai !!! Kuom nes prastesni? 2019-09-09 / 09:18

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!