Klaipėdos uosto bendrajam planui - NE


Parašų: 1 113


  • Autorius: A. Andronova
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos vyriausybė
  • Kategorija: Aplinkosauga

KREIPIMASIS
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ

Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros)
bendrojo plano tvirtinimo

Mes, Klaipėdos miesto gyventojai, miesto bendruomenių atstovai, miesto ir pajūrio svečiai ir visi neabejingi mūsų pajūrio išsaugojimui, gamtosaugai, Klaipėdos miesto ir Lietuvos gerovei, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir reikalaujame netvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, kurio sprendiniai dėl suplanuotos maksimalios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros ir ypač - dėl išorinio giliavandenio uosto Baltijos jūroje ties Melnrage, darys milžinišką neigiamą poveikį gyvenimo kokybei Klaipėdos mieste.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniais yra suplanuota apie keturis kartus padidinti dabartines uosto krovos apimtis (nuo 46 mln. tonų 2018 metais iki 163 mln. tonų ateityje) betarpiškoje Klaipėdos gyvenamųjų teritorijų kaimynystėje ir maksimalią uosto plėtrą tiek dabartinėje (esamoje) teritorijoje, tiek ir įsisavinant bei užstatant naujas uosto krovos darbams reikalingas teritorijas pietinėje Klaipėdos miesto dalyje net Kuršių mariose (80 ha!) ties Smeltės pusiasaliu ir Kiaulės Nugaros sala bei pastatant išorinį giliavandenį uostą Baltijos jūroje (130 ha) ties Melnrage, šiaurinėje miesto dalyje.
Pagal bendrojo plano sprendinius, Klaipėdos miestas visiems laikams būtų atskirtas nuo Kuršių marių apie 15 km ilgio uosto krovos darbų ir pramonine iki 30 m aukščio sandėlių juosta.
Bemaž keturis kartus padidinus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovos darbų apimtis, atitinkamai padidėtų ir visokeriopa Klaipėdos miesto tarša (triukšmas, kvapai, išmetamosios dujos, sunkiojo transporto ir geležinkelio eismas). Vien tik sunkiojo transporto, reikalingo planuojamai maksimaliai uosto plėtrai aptarnauti, planuojama net 12 800 sunkvežimių per parą.
Atlikus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą buvo nustatyta, jog planuojami sprendiniai su maksimalia uosto plėtra ir su išoriniu giliavandeniu uostu Baltijos jūroje ties Melnrage darys tiesioginį, neigiamą, ilgalaikį ir reikšmingą poveikį aplinkai bei kraštovaizdžiui, Klaipėdos miestui, Kuršių nerijai, Kuršių marioms ir visam bemaž 50 km ilgio Lietuvos pajūriui iki pat Latvijos. Tai pati tikriausia Lietuvos pajūrio ekologinė katastrofa su ardomais Baltijos pajūrio krantais, negrįžtamai prarandamais pliažais ir visa Lietuvos pajūrio rekreacine industrija.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai tikrai nėra septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje deklaruotos Valstybės raidos vizijos dalis, kuri yra paremta penkių darnų – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo – principu.
Kaip visiškai teisingai nurodyta 17-osios Vyriausybės programoje, Seimas, Prezidentas ar Vyriausybė negali žinoti, koks konkretus sprendimas yra geriausias kiekvienai iš 60-ies skirtingų savivaldybių. Visoje Lietuvoje yra gausu savo kraštą mylinčių ir jo gerove suinteresuotų piliečių, o centrinės valdžios užduotis yra sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą. Ateities Lietuvos regioninė politika turi įtraukti ir suteikti galią vietos partneriams, bendruomenėms, verslui, nevyriausybinėms organizacijoms (69 punktas).
Savo programoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat paskelbė, kad be kitų dalykų ji sieks dviejų pagrindinių tikslų: maksimalaus skaidrumo ir nešališkumo bei aktyvaus visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus. Verslas bus skatinamas gerbti viešąjį interesą atitinkančius bendruomenių poreikius, o bendruomenės bus skatinamos gerbti investuotojų laiką ir pastangas kurti sėkmingus projektus (89.4. papunktis).
Septynioliktosios Vyriausybės požiūris į aplinkos ir žmogaus santykį remiasi esmine darnaus vystymosi nuostata – tenkinti šių dienų visuomenės poreikius taip, kad jie nebūtų tenkinami ateities kartų sąskaita. Siekiant darnaus vystymosi, ekonomikos, socialiniai ir aplinkos aspektai bus derinami tarpusavyje, dėmesį sutelkiant į žmogaus gyvenimo kokybę (77 punktas).
Atėjo laikas šias visiškai teisingas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programines nuostatas įgyvendinti praktiškai, netvirtinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano.
Reikalaujame netvirtinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidaus akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, kurio sprendiniai dėl suplanuotos maksimalios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros ir ypač - dėl išorinio giliavandenio uosto Baltijos jūroje ties Melnrage, darys milžinišką neigiamą poveikį gyvenimo kokybei Klaipėdos mieste, visam Lietuvos pajūriui.

Peticiją teikia:

Alina Andronova
Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją, asociacija

Liudvika Kuzminčiūtė
Klaipėdos žalieji, asociacija

Arvydas Urbis
Karklės bendruomenė, asociacija

Justinas Liubinskas,
Klaipėdos Senamiesčio gyventojų bendruomenė

Regina Baguckienė
Paupių bendruomenė, asociacija

Andrius Dumbauskas
1os Melnragės bendruomenė, asociacija

Tadas Baltuonis
INSB „Smeltė“

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-10-09 / 11:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-12-11 / 18:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-09-17 / 19:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-09-13 / 08:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-09-10 / 10:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-09-10 / 09:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-09-09 / 22:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-09-09 / 18:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-09-09 / 16:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-09-09 / 16:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-09-09 / 15:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-09-09 / 15:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-09-09 / 15:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-09-09 / 15:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-09-09 / 14:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-09-09 / 12:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-09-09 / 12:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-09-09 / 12:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-09-09 / 11:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-09-09 / 11:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-09-09 / 11:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-09-09 / 11:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-09-09 / 10:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-09-09 / 10:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-09-09 / 10:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-09-09 / 09:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-09-09 / 09:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-09-09 / 09:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-09-09 / 09:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-09-09 / 09:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas