Išsaugokime Šimonių girią


Parašų: 1 902


  • Autorius: Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinė grupė
  • Adresuota: LR Prezidentas, LR Ministras pirmininkas, LR Aplinkos ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Kultūros ministerija, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Anykščių rajono savivaldybės Meras, VMU, VSTT, Valstybinis miškotvarkos institutas
  • Kategorija: Kita

LR Prezidentui, LR Ministrui pirmininkui, LR Aplinkos ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, LR Kultūros ministerijai, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Anykščių rajono savivaldybės Merui, Kupiškio rajono savivaldybės Merui, Valstybinei miškų urėdijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Valstybiniam miškotvarkos institutui, Anykščių regioninio parko direkcijai

PRAŠYMAS
DĖL ŠIMONIŲ GIRIOS BIOSFEROS POLIGONO IŠSAUGOJIMO


Mes, šį prašymą pasirašę Šimonių girios biosferos poligone (toliau trumpinama: Šimonių giria) gyvenantys, verslo, sveikatinimo bei kultūrinę veiklą vykdantys, poilsiaujantys, medžiojantys, miško gėrybes renkantys žmonės, esame susirūpinę dėl Šimonių girios, Lietuvos sengirių relikto, kuriam kelia grėsmę intensyvi ūkinė veikla- miško kirtimai, išlikimo. Raginame iš esmės peržiūrėti šios teritorijos miškų tvarkymo politiką ir teisinį reguliavimą ir užtikrinti šio vieno didžiausių Lietuvos miškų masyvo išsaugojimą.

Šimonių giria, Anykščių ir Kupiškio rajonuose besidriekiantis miškų masyvas, yra viena didžiausių ir brandžiausių girių Lietuvoje, turtinga retomis augalų ir gyvūnų rūšimis, buveinėmis ir kultūros bei istorijos vertybėmis. Čia dar gyvena nykstančios mūsų šalies ir Europos gyvūnijos bei augalijos rūšys, tokios kaip juodieji gandrai, mažieji ereliai rėksniai, kurtiniai, žvirblinės pelėdos, baltieji kiškiai, lūšys bei saugomi vabzdžiai ir augalai. Gamtos vertybėms išsaugoti šiame miškų masyve yra įsteigtas biosferos poligonas. Giria yra priskirta „Natura 2000“ - Europos mastu saugomų teritorijų tinklui.

Šiuose miškuose tebegyvuoja unikalūs etnografiniai kaimai, kuriuose atgimsta tradicijos ir kultūrinis gyvenimas: kuriasi bendruomenės, kultūros, sveikatingumo ir turizmo sričių verslai, kasmet vyksta V. Sondeckio rengiami tarptautinės klasikinės ir modernios muzikos koncertai, tarptautinis Miško festivalis, Žalčiasalio festivalis, dailininkų plenerai, vaikų stovyklos, senųjų amatų mokymai, kūrybinės dirbtuvės, plenerai, gausiai lankomi atlaidai ir Mišios medinėje Inkūnų bažnytėlėje.

Nors Šimonių giria turi didžiulę gamtinę, rekreacinę ir kultūrinę vertę ir priklauso saugomų teritorijų tinklui (biosferos poligonas, Natura 2000), tačiau tuo pačiu didžioji šios girios dalis yra priskirta ūkinių miškų grupei, kur šiuo metu intensyviai ūkininkaujama miškus kertant plynai. Susidaro paradoksali situacija, kai ta pati teritorija yra ir saugoma, ir intensyviai kertama. Teisinėje valstybėje tokia teisinė situacija yra negalima. Taip dėl trumpalaikio pelno naikinamas ilgaamžis Lietuvos gamtinis turtas, gyvybiškai svarbus mūsų sveikatai, kultūrai ir ateities gerovei. Yra paskaičiuota, kad miško teikiamos ekosistemų paslaugos (pvz., CO2 sugėrimas, vandens apsauga, bioįvairovės apsauga, rekreacija ir kitos) yra 1,5 karto didesnės nei iškirstos medienos vertė, o tautos savivertei ir tapatybei girios vertė yra neįkainojama. Dabartinis reguliavimas neužtikrina tinkamos esamų vertybių apsaugos ir vientisos girios išsaugojimo.

PRAŠOME sustabdyti Šimonių girios biosferos poligono miško masyvo ardymą, peržiūrint ir keičiant teisinį teritorijos reguliavimą ir užtikrinti veiksmingą girios apsaugą dabarties ir ateinančioms kartoms.

Kaip galimus sprendimus, SIŪLOME:

Keisti esamus ūkinius miškus (IV grupė) ir apsauginius miškus (III grupė) į ekosistemų apsaugos ir rekreacinius miškus (II a ir b grupės).

Mažinti ūkininkavimo intensyvumą, drausti plynus kirtimus, išsaugoti brandžius miškus ir miško paklotę, riboti sunkiosios technikos naudojimą, griežtinti miškotvarkos projektų rengimo ir leidimų kirsti išdavimo kontrolę ir priežiūrą, prieš išduodant leidimus (ir einamiesiems kirtimams) atlikti privalomą kirtimų poveikio aplinkai vertinimą, įtraukiant vietos bendruomenes.

Vykdyti įsipareigojimus saugant rūšis Natura 2000 teritorijoje ir garantuoti gamtinių kompleksų apsaugą, atlikti esamos būklės išsamią inventorizaciją ir šioje teritorijoje vykdyti TIK ekologinę miškininkystę.
Plėsti biosferos poligono ribas, numatyti jame naujus arba plėsti esamus draustinius, sukurti rekreacinę zoną.

Kol nebus priimti atitinkami sprendimai ir užtikrinta girios apsauga, skelbti moratoriumą naujiems kirtimams ir stabdyti jau išduotus leidimus miškui kirsti.

Įtraukti sustiprintą Šimonių girios biosferos poligono gamtos apsaugą į ruošiamą Nacionalinę miškų strategiją.

Šimonių giria yra Lietuvos ir Europos gamtos vertybė ir yra priskiriama prie didžiausių rekreacinės kokybės arealų Lietuvoje. Todėl mūsų visų tikslas turėtų būti išsaugoti brandų ir vientisą Šimonių girios miškų masyvą ir auginti jo ilgalaikę gamtinę vertę, kuri yra būtina mūsų sveikatai, poilsiui ir gerovei, naudoti ją pagal darnaus vystymosi principus. Tik tokia, gamtiškai turtinga giria turės ilgaamžį potencialą pritraukti poilsinį, rekreacinį, prestižinį sveikatingumo verslą, gamtos pažinimo paslaugas. Tokia giria neš kultūrinę ir ekonominę naudą kurorto statusą turinčiam Anykščių miestui, regionui ir Lietuvai, o tai bus ilgaamžė ir tvari nauda.

Šimonių girios išsaugojimo iniciatyvinė grupėKontaktams:
[email protected]

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-06-16 / 12:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-10-17 / 15:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-10-10 / 18:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-10-10 / 18:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-10-09 / 20:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-10-09 / 12:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-10-07 / 13:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-10-07 / 10:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-10-06 / 23:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-10-06 / 23:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-10-06 / 21:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-10-06 / 15:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-10-06 / 13:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-10-06 / 13:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-10-06 / 13:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-10-06 / 11:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-10-06 / 09:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-10-05 / 21:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-10-05 / 16:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-10-05 / 15:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-10-05 / 13:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-10-05 / 00:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-10-04 / 20:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-10-04 / 18:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-10-04 / 12:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-10-03 / 12:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-10-02 / 10:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-10-01 / 20:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-10-01 / 19:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-10-01 / 18:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas