Parašo atšaukimas peticijoje: „Reikalaujame ištremti Igną Lely iš Lietuvos, be teisės sugrižti atgal!“