Reikalaujame ištremti Igną Lely iš Lietuvos, be teisės sugrižti atgal!