Prašome išvalyti Grigiškių tvenkinį ir grąžinti Vokės upę grigiškiečiams

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punkte nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga. Ši savivaldybėms priskirta funkcija apima pareigą rūpintis ir vandens telkiniais – tirti jų būklę pagal savivaldybių monitoringo programas bei gerinti ją esant poreikiui.
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 punkte numatyta, kad savivaldybės organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes, organizuoja želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą. Pagal įstatymo 18 straipsnį, želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – nustatyti želdynų žemės sklypų ribas, medžių ir krūmų rūšį, jų fiziologinę būklę, matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens telkinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuose esančių objektų būklę . Įstatymo 22 str. 3 punktas numato, kad želdynų ir želdinių tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, atsižvelgiant į jų paskirtį, pavyzdiniais apsaugos ir tvarkymo reglamentais, Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.
Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45, taisyklėmis vadovaujasi savivaldybės, (3 punktas), 55 p. nustato, kad vandens telkiniai, esantys želdynuose, turi būti švarūs ir estetiški. Tam užtikrinti, be kita ko, būtina: vandens telkinius, ištirpus ledams iki jų užšalimo, valyti kas mėnesį nuo buitinių šiukšlių, lapų, šakų (56.1 papunktis); tvenkinių, kūdrų dumblą valyti ne rečiau kaip kas 7 metai, kai lapai ir kitos augalinės dalys susikaupia vandens telkinio dugne arba tada, kai augalinės pakritos ir paukščių ekskrementai dugne sudaro per 10 cm storio sluoksnį, o vanduo įgauna rausvą spalvą ir smirdi (56.2 papunktis); nuleisti dirbtinių vandens telkinių (kuriuose galima) vandenį, jeigu jis stipriai užterštas, išvalyti ant dugno esančias šiukšles ir dumblą (56.3 papunktis), šalinti siūlinių dumblių biomasę (56.7 papunktis).
Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos agentūra, atlikusi Grigiškių tvenkinio apžiūrą, 2018 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (25)-A4(e)-3195 užfiksavo, kad tvenkinyje susikaupė daug dumblo, susidarė daug sekliųjų plotų, suvešėjo vandens augalija. Aplinkos apsaugos agentūros manymu tvenkinio būklė pagerėtų atlikus dugno valymo darbus ir atkūrus tvenkinio tūrį. Tokiai išvadai pritaria ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) 2018 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (9.1)-B7-602 pranešusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kad vienintelis būdas pagerinti tvenkinio hidrologines sąlygas yra mechaninis sąnašų šalinimas.
Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą, į tai, kad minėtos nuostatos įpareigoja Vilniaus miesto savivaldybę rūpintis savo teritorijoje esančiais vandens telkiniais, įskaitant Grigiškių tvenkinį, esantį Vokės upės vagoje ir įvertinant susirūpinimą keliančią Grigiškių tvenkinio būklę, raginame Vilniaus miesto savivaldybę imtis Vietos savivaldos įstatymu jai pavestos funkcijos vykdymo – imtis konkrečių veiksmų Grigiškių tvenkinio būklei gerinti: atlikti tvenkinio valymo darbus (pagal LHMT – mechaninį sąnašų šalinimą) laikantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašo) nuostatų. Kadangi Grigiškių tvenkinio plotas yra didesnis nei 0,1 ha, vadovaujantis Aprašo 1 priedu parengti projektą pagal Aprašo IV skyriuje nustatytus projekto rengimo reikalavimus ir pasirašytą projektą pateikti derinti atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Neskelbiamas asmuo Prašom skubiai išvalyti Vokės upę, kol ji galutinai neužako 2020-03-28 / 20:41
2 Giedrė L... Prašom skubiai išvalyti Vokės upę, kol ji galutinai neužako Grigiškės 2020-03-16 / 19:31
3 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Grigiškių tvenkinį ir grąžinti Vokės upę grigiškiečiams Vilnius 2020-02-28 / 14:03
4 Neskelbiamas asmuo Prašom skubiai išvalyti Vokės upę, kol ji galutinai neužako Vilnius 2020-02-26 / 10:19
5 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir sumazinti faktoriu kieki, dęl ko upė užanka. 2020-02-25 / 23:53
6 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir panaikinti priežastį dęl ko upė užanka. Vilnius 2020-02-25 / 20:49
7 Jevgenij K... Prašome išvalyti Grigiškių tvenkinį ir grąžinti Vokės upę grigiškiečiams 2020-02-25 / 16:30
8 Ilona Z... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją Grigiškiečiams. 2020-02-25 / 13:50
9 Neskelbiamas asmuo Taip,reik ta upę išvalyti,jog būtų tiek gyvūnams plaukioti smagiau švariame vandenyje,ir,kad nemirtų masiškai,nes prisiėdam visokių maišelių,ir pan. ! 2020-02-25 / 09:53
10 Algirdas A... Prašome išvalyti Vokės upę ir panaikinti priežastį dęl ko upė užanka Grigiškės 2020-02-25 / 09:31
11 Livijo K... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams. Vilnius 2020-02-25 / 03:19
12 Ernest J... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją visuomenei Grigiškės 2020-02-24 / 21:35
13 Liudmila S... Tas kas priklauso visiems, neturi priklausyti vienam. Upe Grigiskiu, tad isvalykite ir grazinkite musu Upe_grazuole 2020-02-24 / 21:35
14 Gražina P... Prašau, reikalauju išvalytiVokės upę ir grąžinti ją Grigiškiečiams. 2020-02-24 / 21:30
15 Laura P... Grąžinkite Vokę Grigiškės ir visai Lietuvai!!!!! 2020-02-24 / 21:25
16 Anžela M... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams 2020-02-24 / 20:51
17 Neskelbiamas asmuo Prasau isvalyti Vokes upe ir grazinti Grigiskieciams Vilnius 2020-02-24 / 20:11
18 Tomas V... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams!!! Vilnius 2020-02-24 / 20:10
19 Dainius B... Prasau isvalyti Vokes upe ir grazinti Grigiskieciams. Vilnius 2020-02-24 / 19:34
20 Laimute G... Prasau isvalyti Vokes upe,nes graudu net ziureti i upeli Grigiškės 2020-02-24 / 17:12
21 Teresa K... Prasau isvalyti Vokes upe ir grazinti Grigiskieciams. Vilnius 2020-02-24 / 16:42
22 Ernestas K... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams!!! Vilnius 2020-02-24 / 16:27
23 Neskelbiamas asmuo Prasom isvalyti musu upe Voke ir grazinti grigiskeciam 2020-02-24 / 14:23
24 Andrej K... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją Grigiškiečiams. Vilnius 2020-02-24 / 14:20
25 Laura ... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams 2020-02-24 / 13:53
26 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją Grigiškiečiams. 2020-02-24 / 13:23
27 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams 2020-02-24 / 13:03
28 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams Vilnius 2020-02-24 / 12:45
29 Andrius A... Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams. Vilnius 2020-02-24 / 12:07
30 Neskelbiamas asmuo Prašome išvalyti Vokės upę ir grąžinti ją grigiškiečiams. 2020-02-24 / 11:46

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.

Dėl COVID- 19 Griežtų apribojimų įvedimas Lietuvoje

Vika. Adresuota: SAM

Dėl nevaldomai augančio užsikrėtusių skaičiaus Europoje imtis griežtų apribojimų: - keliauti - suteikti galimybę dirbti iš namų (jei tai yra įmanoma) - uždaryti mokyklas ir darželius - suteikti vienam iš tėvų galimybę būti su vaiku/ais - suteikti galimybę mokytis iš namų - atšaukti visus viešus renginius, kuriuose yra daugiau nei 100 žmonių. - karantino laikymasis asmenims grįžusiems iš keliauti nerekomenduojamų šalių - karantino nesilaikantiems taikyti atsakomybę, kurią numato Bk. 135 str. - suteikti galimybę tirtis dėl COVID-19 visiems, to norintiems už savas lėšas - suteikti galimybę gydymo įstaigoms nedarbingumo pažymėjimus išrašyt ar pratęst konsultuojant nuotoliniu būdu - suteikt galimybę gydymo įstaigoms receptus išrašyt nuotoliniu būdu