Mokesčiams už privalomąją sveikatos apsaugą - ne!


Parašų: 5


  • Autorius: Svajonė Blažiūnaitė
  • Adresuota: Lietuvos respublikos seimas
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Lietuvos vyriausybė parodė savo apatiškumą nelaimės atveju Alytuje, neužtikrino sveikatos apsaugos ugniagesiams, žmonėms, gyvūnijai. Medžiai yra kertami ( jie galina deguonį, filtruoja jį, palaiko derlingą dirvožemį, vėsina žemę), vandenys - teršiami, kodėl mes privalome mokėti didelius mokesčius valstybei, kuri neatlieka savo pareigų?