Baseino statyboms Gargžduose - tik Dariaus ir Girėno gatvėje


Parašų: 1 379


  • Autorius: Iniciatyvinė grupė, atstovas Alina Petkevičienė
  • Adresuota: Klaipėdos rajono savivaldybė
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Klaipėdos g. 2, Gargždai

PETICIJA
Dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseino) Gargžduose statybos
2019-11-19

1. Klaipėdos rajono savivaldybė 2016-2017 m. svarstė naujo Sporto ir sveikatingumo komplekso (baseinas, universali sporto salė ir ledo arena) statybą Gargždų mieste ir šio projekto įgyvendinimo būdus. Dėl šios statybos su specialistais įvertintos trys galimos projekto rengimo miesto vietos: 1) Gargždų centriniame stadione prie parko Kvietinių g.; 2) P. Cvirkos g. prie Sporto centro salės; 3) Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame laisvame savivaldybės žemės plote. Įvertinus vietos, funkcinių ryšių su kitais miesto objektais, energetinių išteklių naudojimo ir kainos kriterijus, objektui pasirinkta sklypas, esantis Dariaus ir Girėno g. 4, Gargžduose. Kitos vietos buvo atmestos kaip neatitinkančios Klaipėdos r. gyventojų lūkesčių lengvai ir patogiai pasiekti modernų sporto kompleksą iš visų rajono kampelių. Atsakingai įvertinta Gargždų miesto senojo parko rekreacinė paskirtis ir konstatuota, jog parko prieigose nauja statyba yra komplikuota dėl apribojimų statyboms žalioje zonoje (perteklinis miesto žaliosios zonos urbanizavimas, tyliųjų zonų režimo pažeidimas, padidėję transporto srautai tam nepritaikytoje infrastruktūroje privačių namų kvartale, sumažėjęs eismo saugumas dviejų ugdymo įstaigų lankytojams, padidėjusi transporto tarša rekreacinėje poilsio ir lauko sporto zonoje).
2. Vilniaus architektų studija „AEXN“ (T.Grunskis, J.Laurukėnaitė, J.Kindurytė ir D.Poškienė) 2017 m. parengė Gargždų sporto centro komplekso Dariaus ir Girėno gatvėje projektą, kuriam yra išduotas statybos leidimas.
3. Klaipėdos r. savivaldybė 2019 m. liepos mėn. paskelbė Gargždų sporto ir sveikatingumo komplekso statybos bei valdymo viešosios ir privačios partnerystės būdu konkursą. Tokiu būdu Savivaldybė išreiškė realų ketinimą pirkti paslaugą, leisiančią Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje sukurti ir padidinti vidaus sporto bazių infrastruktūrą, sudaryti tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus grupių gyventojams, neįgaliesiems, mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams.
4. Nepaisant kelerius metus kurtų planų bei įdėtų didelių pastangų ir lėšų įgyvendinant seniai brandintą idėją sukurti daugiafunkcį sporto kompleksą Gargžduose, besibaigiant pasiūlymų pateikimo terminui, Savivaldybės planai ir prioritetai netikėtai pasikeitė - konkursas nutrauktas, teigiant, jog projekto įgyvendinimo kaštai Savivaldybei bus per dideli.
5. Klaipėdos r. savivaldybės tarybai 2019 m. rugpjūčio 29 d. pateiktas balsavimui protokolinis nutarimas 2019-07-04 įsakymu Nr.AV-1404 sudarytai viešojo pirkimo komisijai nutraukti pirkimą, 2019 m. rugsėjo 26 d. priimtas sprendimas Nr. T11-301, pagal kurį Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl tikslingumo projektą „Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ pripažintas netekusiu galios. Klaipėdos r. savivaldybė paskelbė naują daugiafunkcio centro projektavimo ir rangos konkursą, kurio sąlygose pageidaujama, kad centras su baseinu būtų statomas jau kitoje vietoje – Gargždų centriniame stadione prie miesto parko, nors anksčiau ši vieta buvo atmesta kaip netinkama.
6. Tokiu būdu, nors Gargždų sporto ir sveikatingumo centro statybą Dariaus ir Girėno gatvėje pagal parengtą statinio projektą, kuriam išduotas statybos leidimas, jau buvo galima pradėti suradus rangovą bei investuotoją, idėjos dėl sporto ir sveikatingumo komplekso Gargžduose įgyvendinimo procesas pradedamas iš naujo.
7. Su Klaipėdos r. savivaldybės tarybos sprendimu atsisakyti parengto projekto dėl Gargždų sporto ir sveikatingumo centro statybos Dariaus ir Girėno gatvėje įgyvendinimo – NESUTINKAME! Su Klaipėdos r. savivaldybės sprendimu projektuoti ir statyti naują daugiafunkcį centrą tam netinkamoje vietoje - Gargždų centriniame stadione prie istorinio parko - kategoriškai NESUTINKAME, nes tai prieštarauja Klaipėdos r. savivaldybės gyventojų teisėtiems interesams bei lūkesčiams.
8. LR Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta piliečių teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.
9. LR Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta piliečių peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas (Lietuvos Respublikos peticijų įstatymas).
10. LR Peticijų įstatymo 2 straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatyta, kad peticijos teisė – tai Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis šio įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas – savivaldybės tarybą bei savivaldybės administracijos direktorių, kurią turi ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė, šio įstatymo nustatyta tvarka parašę ir pateikę kreipimąsi (peticiją).
11. Įgyvendindami LR Konstitucijoje įtvirtintą peticijos teisę, vadovaudamiesi LR Peticijų įstatymu, pareiškiame, jog PRIEŠTARAUJAME ilgai kurto Gargždų daugiafunkcio sporto centro projekto Dariaus ir Girėno gatvėje atsisakymui bei naujo sporto centro projektavimui ir statybai naujai parinktoje vietoje Gargždų centrinio stadiono teritorijoje prie parko, nes:
- Naujai parinkta numatomo statinio statybos lokacija yra netinkama ir jau buvo atmesta 2016-2017 m. svarstant Sporto ir sveikatingumo komplekso statybos būdus, pripažįstant, kad vieta Gargždų miesto parke yra per daug apribota žaliojoje zonoje naujai statybai keliamais reikalavimais, būtų perteklinis miesto žaliosios zonos urbanizavimas, tyliųjų zonų režimo pažeidimas (sukuriamos parkavimo, rajono gyventojų susisiekimo, eismo intensyvumo ir saugumo problemos); ardoma lengvosios atletikos sukurta infrastruktūra, į kurią buvo investuotos lėšos).
- Nepateiktos objektyvios priežastys, kodėl Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas negalėtų būti statomas etapais, numatant plėtros perspektyvas Dariaus ir Girėno gatvėje, kaip buvo suplanuota anksčiau, įvertinant aplinkybes, jog šioje miesto vietoje kuriasi naujakuriai, statomi nauji namai, daugiabučiai, yra jaunų šeimų koncentracija, kurioms ypač aktualus baseinas, ledo arena, sporto salės. Gi Kvietinių ir aplinkinėse gatvelėse prie stadiono gyvena senieji Gargždų gyventojai, kurie labiau pageidauja ramybės, o ne automobilių spūsčių, nes kvartalo infrastruktūra nėra pritaikyta naujo didelio objekto atsiradimui;
- Nepateiktos objektyvios priežastys, kodėl Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas negalėtų būti statomas pagal projektą, kuriam jau išduotas statybos leidimas. Įvardijama finansavimo trūkumo problema gali būti sprendžiama statybą įgyvendinant etapais ar koreguojant pasiūlymų investuotojams sąlygas;
- Atsisakant Gargždų sporto ir sveikatingumo komplekso statybos pagal galutinai parengtą projektą Dariaus ir Girėno gatvėje, niekais paverčiamas kelerių metų pačios Savivaldybės ir kitų specialistų įdirbis, vėjais paleidžiami už projektą sumokėti tūkstančiai mokesčių mokėtojų eurų, be reikalo vilkinamas visiems brangus laikas, kad kuo greičiau visi Klaipėdos rajono gyventojai galėtų užsiimti vandens, ledo bei kitomis sporto šakomis, stiprinti savo sveikatą, aktyviai leisti laisvalaikį turėdami patogiai pasiekiamą, universalų, modernų sporto centrą;
- Statant sporto ir sveikatingumo kompleksą Gargždų miesto parke bus pabloginta šalia įsikūrusias švietimo įstaigas lankančių vaikų eismo saugumo sąlygos, nepakankamai išspręstas automobilių stovėjimo vietų klausimas, pablogintos dabar stadione sportuojančių sportininkų bei gyventojų treniruočių sąlygos, bus kertami seni medžiai stadiono prieigose, tuo padarant apčiuopiamą žalą Gargždų bendruomenei, apribota galimybė plėsti sportui ir sveikatingumui siūlomų paslaugų įvairovę ateityje, nes šioje erdvėje, skirtingai nei kitoje detaliuoju planu numatytoje vietoje Dariaus ir Girėno gatvėje, nebus jokių galimybių plėstis.
Atsižvelgiant į tai, šią peticiją pasirašantys piliečiai, Klaipėdos r. savivaldybės gyventojai (pareiškėjai) REIKALAUJA, kad Klaipėdos r. savivaldybės taryba:
1. Atšauktų ir pripažintų netekusiu galios Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T11-301, pagal kurį Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl tikslingumo projektą „Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ pripažintas netekusiu galios.
2. Atnaujintų Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. vienbalsiai priimto sprendimo „Dėl tikslingumo projektą „Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ vykdymą arba skelbti rangos darbų konkursą statybai Dariaus ir Girėno gatvėje (visa apimtimi ar etapais) Savivaldybės bei Vyriausybės investicinės programos lėšomis.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-12-03 / 10:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-12-03 / 01:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-12-02 / 22:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-12-02 / 20:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-12-02 / 18:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-12-02 / 18:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-12-02 / 18:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-12-02 / 18:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-12-02 / 16:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-12-02 / 16:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-12-01 / 14:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-12-01 / 13:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-12-01 / 09:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-12-01 / 08:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-12-01 / 08:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-11-30 / 23:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-11-30 / 23:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-11-30 / 13:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-11-30 / 12:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-11-30 / 11:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-11-30 / 10:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-11-30 / 00:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-11-29 / 22:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-11-29 / 21:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-11-29 / 18:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-11-29 / 12:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-11-29 / 10:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-11-28 / 17:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-11-28 / 16:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-11-28 / 13:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas