BENDRUOMĖNĖS NESUTIKIMAS - DĖL AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIANT PRIE AGLUONĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS


Parašų: 129


  • Autorius: Evaldas Benius
  • Adresuota: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
  • Kategorija: Švietimas

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė išsako savo nepritarimą dėl 2020 m. Klaipėdos r. švietimų įstaigų optimizavimo, kuriuo numatoma reorganizuoti Agluonėnų lopšelį-darželį „Nykštukas“ prijungiant prie Agluonėnų pagrindinės mokyklos.
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ sėkmingai veikia nuo 1983 m. Per 36 metus įstaiga sukaupė vertingą ikimokyklinio ugdymo patirtį, subūrė aktyvią bendruomenę. Tėvai šį darželį renkasi ne tik dėl to, kad jis yra arčiausiai gyvenamosios vietos, bet ir dėl to, kad ši įstaiga yra savita ir atliepia bendruomenės poreikius. Vaikams darželyje sudarytos puikios sąlygos asmeninei saviraiškai, specialiajai pagalbai, rengimuisi mokyklai. Lopšelis-darželis padeda spręsti darželių trūkumo kaimyninėse seniūnijose problemą. Jį lanko 74 vaikai, iš jų apie 25 proc. vaikų atvyksta iš kitų artimų kaimų: Žiaukų, Pėžaičių, Stragnų.
2019 m. buvo parengtas lopšelio-darželio renovacijos projektas, turėjęs ne tik pagerinti sąlygas vaikams, bet ir iš esmės pašalinti įsisenėjusias problemas dėl rūsio, susidėvėjusio vidaus vamzdyno, yrančios pastato lauko sienos vakarų pusėje. Manome, kad atidėti renovavimo sprendimai pablogins sąlygas vaikams ir darbuotojams, įstaigos atitiktį higienos normoms.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų optimizavimo plane numatyta reorganizacija prijungiant mažesnį mokinių skaičių turinčias mokyklas prie didesnį mokinių skaičių turinčių mokyklų. Agluonėnų lopšelį-darželį lanko 74 vaikai, o Agluonėnų pagrindinėje mokykloje mokosi 54 mokiniai. Prijungiant prie mažesnį skaičių mokinių turinčios mokyklos lopšelis-darželis neturės lygių galimybių priimti sprendimus dėl įstaigos veiklos tęstinumo, darbuotojų darbo sąlygų.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų tinklo optimizavimas skubotas, nepagrįstas kokybiniais vertinimais, teigiama, kad sutaupytos lėšos valdymui bus skiriamos ugdymo kokybės gerinimui, tačiau bendruomenė pasigenda aiškaus naudos ir sutaupytų lėšų panaudojimo pagrindimo ir užtikrinimo, kad jos bus skiriamos ikimokyklinio ugdymo kokybei gerinti. Kokybiškai nepagrįstas optimizavimas kelia emocinę įtampą, neužtikrintumą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, abejonių dėl ugdymo kokybės išlaikymo.
2020 m. Klaipėdos r. švietimo įstaigų optimizavimo plane pabrėžiama, jog dėl neformaliojo švietimo mokyklų reorganizavimo Savivaldybės taryba sprendimus priima savarankiškai. Pažymėtina, kad iš 11 šiuo metu Klaipėdos rajone veikiančių savarankiškų ikimokyklinio ugdymo įstaigų po reorganizacijos liktų 5 savarankiškai veikiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Toks ženkliai mažinamas savarankiškų ikimokyklinių įstaigų skaičius rajone gali reikšti mažėsiantį dėmesį ikimokykliniam ugdymui. Tai nepriimtina mums, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, ir kelia dvejonių, ar teisingas taupymas ikimokyklinio ugdymo sąskaita.
Agluonėnų lopšelio-darželio bendruomenė reorganizavimą prijungiant prie Agluonėnų pagrindinės mokyklos vertina, kaip veiksmą, kuriuo nuneigiamas bendruomenės indėlis, vadovo, visų darbuotojų vaidmuo puoselėjant ir plėtojant sėkmingą ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą.

Agluonėnų bendruomenė išreiškia savo poziciją jog, jungti darželio ir mokyklos nereikia, kadangi lieka labai daug neatsakytų klausimų, nepaskaičiuotos/nepamatuotos pasekmės, manome, jog jungimas pablogins mūsų vaikų ugdymo sąlygas, todėl mes reikalaujame, kad mūsų nuomonė būtų neignoruojama, bei į ją atsižvelgiama.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-12-01 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-12-01 / 22:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-11-27 / 19:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-11-26 / 21:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-11-26 / 18:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-11-26 / 18:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-11-26 / 17:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-11-26 / 15:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-11-26 / 15:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-11-26 / 14:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-11-26 / 12:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-11-26 / 12:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-11-26 / 11:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-11-26 / 08:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-11-26 / 08:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-11-25 / 22:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-11-25 / 20:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-11-25 / 19:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-11-25 / 18:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-11-25 / 17:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-11-25 / 17:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-11-25 / 17:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-11-25 / 17:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-11-25 / 16:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-11-25 / 15:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-11-25 / 15:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-11-25 / 14:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-11-25 / 14:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-11-25 / 14:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-11-25 / 14:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Notice: Undefined variable: show_conf_1 in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 810

Notice: Undefined variable: email_verified in /var/www/u582891656/peticijos.lt/public_html/pages/petition.php on line 816