VILKŲ MANIFESTAS

Mes, žemiau pasirašę, atsižvelgdami į akivaizdžią tiesą, kad daugelį metų taikomas vilkų populiacijos reguliavimas pramoginės medžioklės būdu tiek rajonuojant, tiek visoje Lietuvos teritorijoje, neišsprendžia vilkų daromos žalos ūkiams problemos, o tik ją paaštrina, norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad vilkų apskaitos ir jų populiacijos monitoringas per 15 metų nebuvo nei tinkamai organizuotas, nei atsakingai vykdomas, kad Žemės ūkio ministerija žada dvejus metus vilkinti 2018 m. Lietuvos prašymu iš Europos Komisijos gautos 1 milijono eurų paramos ūkių apsaugai nuo vilkų skirstymą nukentėjusiems ūkiams, o per tą laiką Aplinkos ministerijos veikla bei metodai, reguliuojant vilkų populiaciją, veda prie jos išnaikinimo ir prašome:

1. Nedelsiant stabdyti šio sezono vilkų medžioklę Lietuvoje ir jos nevykdyti tol, kol nebus patikimų duomenų apie vilkų populiacijos būklę, nebus apsvarstytos ir patvirtintos tinkamos vilkų populiacijos apsaugos priemonės bei tinkamai suredaguoti vilkų apsaugą reglamentuojantys teisiniai aktai.

2. Aptarti ir nustatyti galimus pažangius vilkų populiacijos ir jų buveinių būklės stebėjimo metodus ir pradėti juos taikyti kiek įmanoma greičiau.

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją ar kitą atsakingą įstaigą prailginti minimalų sutarčių moksliniams vilkų populiacijos tyrimams laikotarpį iki 5 metų. Taupant biudžeto lėšas, įpareigoti Aplinkos ministeriją ieškoti galimybių tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektams.

4. Nedelsiant ir visam laikui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę visose Lietuvos saugomose teritorijose ir Medžioklės įstatyme užtikrinti, kad šis principas negalėtų būti pakeistas, kaskart pasikeitus Vyriausybei ar Aplinkos ministrui.

5. Vilkų populiacijos apsaugos srityje grįžti prie 2005 m. nuostatų (žiūrėti toliau pateiktuose faktuose ir pastabose), kuomet buvo sutarta palaipsniui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę, nebenumatant pereinamojo laikotarpio, nes jis ir taip per daug užsitęsė, o priemonės, kurios buvo numatytos, jau įgyvendintos. Siūlome vadovautis Lenkijos vilkų populiacijos valdymo pavyzdžiu.

6. Nepritarti siūlymams dėl ūkininkų ir vilkų konflikto sprendimo priemonių, laikinų ar pastovių, kurios numatytų didinti vilkų medžioklės intensyvumą; vietoj to pirmiausia kiekvienu atveju įvykio vietoje kompetentingai ištirti situaciją ir nukentėjusiuose ūkiuose išnaudoti taikaus sugyvenimo su vilkais būdus bei pritaikyti tinkamas prevencines priemones. Netaikiu būdu reaguoti tik išskirtinais atvejais ir tik jei tai neišvengiama.

7. Įpareigoti atitinkamas institucijas skubiai suaktyvinti ir sugriežtinti nelegalios medžioklės kontrolę, padidinti baudas už brakonieriavimą, nusižengimo atveju visam laikui atimant ginklą ir teisę medžioti.

8. Besąlygiškai atmesti visus siūlymus didinti medžiotojų įtaką ir autonomiją medžiojamų žvėrių populiacijų valdyme, įstatymu įtvirtinti nuostatas, kad medžioklės veikla užsiimantys asmenys (ne vien faktiniai medžiotojų būrelių nariai) negali turėti sprendžiamojo, o tik patariamąjį balsą su medžiojamų gyvūnų populiacijų reguliavimo apimtimis susijusių klausymų svarstyme. Nepritarti laukinės faunos populiacijų reguliavimo perdavimui medžiotojų organizacijoms ar bet kokiam kitam šios visuomenės grupės įtakos gamtos apsaugos procesų valdyme didinimui.

9. Įpareigoti Aplinkos ministeriją tyrimui įvykio vietoje parengti kompetentingus specialistus, kurie sugebėtų profesionaliai įvertinti situaciją, atlikti patikimą ekspertizę žalos kaltininkui nustatyti ir apsaugos priemonių, jei jos buvo taikytos, patikimumui įvertinti.

10. Įstatymu užtikrinti, kad esant neginčytinai būtinybei reaguoti netaikiu būdu, kai visos kitos žalos prevencijos priemonės buvo tinkamai pritaikytos ir nepasiteisino, pirmiausia atsakingai įvertinti konkrečioje teritorijoje gyvenančios vilkų populiacijos būklę, atlikti stebėjimus, nustatant realias padarytos žalos priežastis ir aplinkybes; įsitikinti, ar įsikišimas neturės pasekmių vietinei vilkų populiacijai ir tik tada reaguoti konkrečioje vietoje, nepažeidžiant dėl įvykio nekaltų populiacijos individų ir nekeliant grėsmės konkrečių vilkų šeimų stabilumui.

11. Sudaryti tinkamų taikaus sugyvenimo su vilkais būdų ir prevencinių priemonių sąrašą, su jais supažindinant visus nukentėjusius ir paraiškas žalos atlyginimui pateikiančius ūkininkus, viešinti jį plačiajai visuomenei prieinamose masinės informacijos priemonėse, periodiškai tikrinant ir koreguojant pagal naujausius pasiekimus šioje srityje.

12. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją nedelsiant pradėti skirstyti 2018 metais Lietuvos prašymu gautas Europos Komisijos ūkių apsaugai skirtas lėšas (nepelno investicijoms) žalos atvejų nuostoliams padengti, pradedant nuo labiausiai nukentėjusių ūkių.

13. Įpareigoti Aplinkos ministeriją užtikrinti, kad nukentėję ūkiai gautų pakankamą informaciją apie visas įmanomas apsaugos priemones, jų diegimą ir tinkamą priežiūrą, teikti ūkininkams patarimus ir pagalbą jas įrengiant. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

14. Įpareigoti Aplinkos ministeriją suaktyvinti ir išplėsti informacinį darbą su tikslu skleisti visuomenei žinias apie vilkų naudą, jų etologiją ir jų santykį su žmogumi; reaguoti į visuomenės informavimo priemonėse pasirodančias melagingas žinias apie tariamai vilkų keliamą pavojų žmogui ir stengtis oficialiai paneigti tokią melagingą informaciją. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

15. Kol naujos vilkų stebėjimo technologijos neįdiegtos ir/ar kaip papildomą priemonę, kai jos bus įdiegtos, palikti medžiotojams pareigą vykdyti vilkų apskaitas pagal pėdsakus sniege su sąlyga, kad drauge su jais apskaitoje dalyvaus visuomeniniai ir/ar atitinkamų valstybinių tarnybų stebėtojai, kurie neužsiima medžioklės veikla. Numatyti tokių stebėtojų apmokymą ir parengimą, galimai įtraukiant į šį darbą visuomeninių organizacijų tokių, kaip GAA „Baltijos vilkas“, narius.

16. Nedelsiant sustabdyti „Vilko apsaugos plano“ esamos redakcijos galiojimą ir įpareigoti Aplinkos ministeriją jį pakeisti. Užtikrinti, kad nauja „Vilko apsaugos plano“ redakcija užkirstų kelią vilkų populiacijos destabilizavimui ir atspindėtų ne medžiotojų interesus, o vilkų apsaugos principus. Įpareigoti Aplinkos ministeriją Plano projektą paskelbti ne trumpesniam, kaip 3 savaičių visuomenės svarstymui ir galutinėje redakcijoje atsižvelgti į visuomenės pastabas bei pasiūlymus.

17. Paraginti Aplinkos ministeriją leisti visuomeninėms gamtos apsaugos organizacijoms dalyvauti „Vilko apsaugos plano“ svarstymuose ir medžioklės limitų nustatymo diskusijose bei teikti pasiūlymus.

18. Pagrindinius vilkų populiacijos apsaugos principus įtvirtinti Medžioklės įstatyme ir numatyti priemones, kad šių populiacijos stabilumą garantuojančių priemonių negalėtų keisti kiekviena nauja Vyriausybė.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Voldemars P... Turi pagaliau visiškai baigtis bet koks žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų žudymas. O kolkas bent tokiais mažais žingsneliais galima keliauti pirmyn SĄMONINGUMO link Kaunas 2020-01-27 / 08:47
2 Neskelbiamas asmuo Stabdyti limitą vilkų, ir aplamai visų gyvūnų, jų nėra tiek daug, ir taip viskas nyksta, 2020-01-26 / 22:14
3 Birutė ... Tramdyti besočius grobuonis žudikus. Palikite kenčiančią gamtą! Klaipėda 2020-01-26 / 13:54
4 Rasa M... Prieš laukinių gyvūnų žudymą, ypatingai Vilkų, prieš miškų niokojama, aplamai prieš gamtos naikinimą 2020-01-26 / 12:52
5 Mikas S... Gamta pasiekdavo be žmonių pagalbos reguliuojant gyvūnų skaičius tūkstančius metų iki civilizacijos. Puikiai susitvarkys ir dabar, jei netrukdyti. 2020-01-26 / 11:45
6 Gendrutė K... Pasirašau už medžioklių pristabdyma visiems gyvūnams,tame tarpe ir vilkai,nebent tai saikinga ir būtina medžioklė,ir prieš miškų masinį kirtimą,kirtymsi gali būti vykdomi tik miško išvalymui,tai yra ligoti ar išvirte medžiai. 2020-01-26 / 11:39
7 Daiva A... Pasirasau ! Pries vilku medziokle, misku kirtima , ir aplamai uzdraust medziokle!!! 2020-01-26 / 11:31
8 Jolanta P... Vilkai privalo išlikti. Be vilkų miškas ne miškas. aš už vilkus 2020-01-20 / 19:32
9 Edmundas K... Na turi gi baigtis sita apsislapinusiu nevykeliu bezabrazija 2020-01-20 / 14:34
10 Grazina T... Nepakenciu ziauraus elgedio su bet kokiais gyvunais.Musu miskuose medziotojams ne vieta,nes jie zudo gyvunus. 2020-01-19 / 18:19
11 Oksana ... Žmogui nevalia kištis į laukinę gamtą. Nesam dievais! Nevalia nei miškų naikint, nei lsukiniu gyvūnų žūdyt. Kad, tiems naikintojsms - atsirūgt! Vilnius 2020-01-17 / 15:20
12 Dalia P... Vilkas nėra blogis,blogis yra žmogus,nežinantis kas yra vilkas. 2020-01-17 / 11:51
13 Ausrine C... Pasisakau pries gamtos naikinima,misku irgyvunu medziojima,vilku naikinima. 2020-01-16 / 16:26
14 Jurga D... Apsaugokime mūsų miškų tikruosius gyventojus - vilkus, liaukimės darę žalą gamtai, žvėrims, ardydami vilkų šeimas. Medžiotojų vadinamasis populiacijos reguliavimas ir kišimasis į gamtą tik dar labiau blogina padėtį. Vilkai yra saugoma gyvūnų rūšis Europoje, saugokime juos ir gerbkime. Remkimės moksliniais tyrimais, o ne medžiotojų, kuriems tai yra kruvina pramoga, pageidavimais. Vilkų medžioklė turi būti iš viso uždrausta. 2020-01-16 / 09:37
15 Vitalija N... Vilkai ir visi gyvūnai Lietuvoje turi turėti sąlygas ramiai gyventi miškuose. Gana žudynių! Kaunas 2020-01-16 / 09:37
16 Rasa M... Vilkai ir taip yra saugoma žvėrių rūšys visoje Europoje, bet neaišku kodėl juos dar iki šiol naikina, prieš nudobiant vilką ar kitą gyvūną, parašykit leidimo Lietuvos piliečių, gamta ir gyvūnija yra ir mūsų, netik medžiotojų, ar įstatymų kūrėjų, prašau nutraukti vilkų - - - nykstančios rūšies žvėrių naikinimą!!!!. Prieš vilkų medziokle 2020-01-15 / 12:40
17 Zydrunas C... Žmones degraduoja , nužmogeja ir tai veda i susinaikinima gamtos ir visko ! Kaunas 2020-01-15 / 11:21
18 Valentinas K... Valdinkai, vygdykite savo darbdavių (gyventojų) teisėtus prašymus. Tam jūs ten ir esate - dirbti žmonėms bei saugoti ir gerbti aplinką kurioje ir patys gyvenate. 2020-01-15 / 11:17
19 Karolina D... mums tik MOKYTIS is vilku, gerbti Gamta, o ne visaip kaip naikinti ir isnaudoti.. :((((((( 2020-01-07 / 16:39
20 Julija M... Medžiotojas tai žmogus, kuris ieškodavo grobio, tam, kad galėtų padėti savo bendruomenei ir šeimai. Tai buvo privaloma sąlyga išgyvenimui. Dabar tai nebe medžiotojai, o iškrypę garbės ir valdžios ištroškę žudikai. Tušti mulkiai. Ūkininkam linkiu pasidomėti racionaliai sprendimais, o ne kontraktuoti su bukais ir silpnais veltėdžiais, kurie nebeturi, kur padėti savo iškrypėliškų pomėgių. Vilnius 2020-01-05 / 14:50
21 Galina L... Nežūdykit vilkų, medžiuotojai! Jie irgi nori gyventi! Jie myli miškus, savo namus! 2020-01-05 / 09:14
22 Jurgita O... Už vilkus! Tegu ūkininkai daugiau pastangų deda į savo turto apsaugą, o ne problemas sprendžia lengviausiu - vilkų naikinimo keliu. Klaipėda 2020-01-03 / 10:11
23 Mikas S... vilkai šiose žemėse šeimininkavo prieš žmones ir ilgai dar šeimininkaus po jų. 2019-12-23 / 18:31
24 Rolandas ... Gėda žudikams. Vilkai būtinai turi gyvuoti. Būtina stabdyti zudikus 2019-12-23 / 18:13
25 Rasa R... Pritariu visiems punktams. Apskritai pramoginė, brakonieriavimo medžioklė kaip tokia turėtų išnykti - tai atgyvena ir žmonijos gėda. Valstybės institucijos inksčia, jog stinga biudžete lėšų? Apmokestinkite milžiniškomis baudomis visus gamtosauginius pažeidimus ir biudžeto skalė šoktels. Vievis 2019-12-19 / 09:39
26 Neskelbiamas asmuo Vilkai- gamtos dalis, ju namai yra miskas..Lietuvoje turi likti vietos ir laukiniams gyvunams, ne tik vien zmonems. Kaunas 2019-12-16 / 23:53
27 herb e... Susitvarkykit kelius pries pradedant tvarkyti gyvunus 2019-12-13 / 21:18
28 Klaudijus B... NE žmonių norui žudyti kitus gyvus padarus savo pramogai! 2019-12-12 / 02:20
29 Auksė Č... Apsaugokime gamtą ir jos gyvybę!!!sustokime žudyti! Vievis 2019-12-11 / 15:17
30 Vilma S... Žudyti negalima!!! Augink naminius atsakingai, laukinius gink su meilę! Vilnius 2019-12-11 / 10:33

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!