VILKŲ MANIFESTAS

Mes, žemiau pasirašę, atsižvelgdami į akivaizdžią tiesą, kad daugelį metų taikomas vilkų populiacijos reguliavimas pramoginės medžioklės būdu tiek rajonuojant, tiek visoje Lietuvos teritorijoje, neišsprendžia vilkų daromos žalos ūkiams problemos, o tik ją paaštrina, norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad vilkų apskaitos ir jų populiacijos monitoringas per 15 metų nebuvo nei tinkamai organizuotas, nei atsakingai vykdomas, kad Žemės ūkio ministerija žada dvejus metus vilkinti 2018 m. Lietuvos prašymu iš Europos Komisijos gautos 1 milijono eurų paramos ūkių apsaugai nuo vilkų skirstymą nukentėjusiems ūkiams, o per tą laiką Aplinkos ministerijos veikla bei metodai, reguliuojant vilkų populiaciją, veda prie jos išnaikinimo ir prašome:

1. Nedelsiant stabdyti šio sezono vilkų medžioklę Lietuvoje ir jos nevykdyti tol, kol nebus patikimų duomenų apie vilkų populiacijos būklę, nebus apsvarstytos ir patvirtintos tinkamos vilkų populiacijos apsaugos priemonės bei tinkamai suredaguoti vilkų apsaugą reglamentuojantys teisiniai aktai.

2. Aptarti ir nustatyti galimus pažangius vilkų populiacijos ir jų buveinių būklės stebėjimo metodus ir pradėti juos taikyti kiek įmanoma greičiau.

3. Įpareigoti Aplinkos ministeriją ar kitą atsakingą įstaigą prailginti minimalų sutarčių moksliniams vilkų populiacijos tyrimams laikotarpį iki 5 metų. Taupant biudžeto lėšas, įpareigoti Aplinkos ministeriją ieškoti galimybių tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektams.

4. Nedelsiant ir visam laikui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę visose Lietuvos saugomose teritorijose ir Medžioklės įstatyme užtikrinti, kad šis principas negalėtų būti pakeistas, kaskart pasikeitus Vyriausybei ar Aplinkos ministrui.

5. Vilkų populiacijos apsaugos srityje grįžti prie 2005 m. nuostatų (žiūrėti toliau pateiktuose faktuose ir pastabose), kuomet buvo sutarta palaipsniui uždrausti pramoginę vilkų medžioklę, nebenumatant pereinamojo laikotarpio, nes jis ir taip per daug užsitęsė, o priemonės, kurios buvo numatytos, jau įgyvendintos. Siūlome vadovautis Lenkijos vilkų populiacijos valdymo pavyzdžiu.

6. Nepritarti siūlymams dėl ūkininkų ir vilkų konflikto sprendimo priemonių, laikinų ar pastovių, kurios numatytų didinti vilkų medžioklės intensyvumą; vietoj to pirmiausia kiekvienu atveju įvykio vietoje kompetentingai ištirti situaciją ir nukentėjusiuose ūkiuose išnaudoti taikaus sugyvenimo su vilkais būdus bei pritaikyti tinkamas prevencines priemones. Netaikiu būdu reaguoti tik išskirtinais atvejais ir tik jei tai neišvengiama.

7. Įpareigoti atitinkamas institucijas skubiai suaktyvinti ir sugriežtinti nelegalios medžioklės kontrolę, padidinti baudas už brakonieriavimą, nusižengimo atveju visam laikui atimant ginklą ir teisę medžioti.

8. Besąlygiškai atmesti visus siūlymus didinti medžiotojų įtaką ir autonomiją medžiojamų žvėrių populiacijų valdyme, įstatymu įtvirtinti nuostatas, kad medžioklės veikla užsiimantys asmenys (ne vien faktiniai medžiotojų būrelių nariai) negali turėti sprendžiamojo, o tik patariamąjį balsą su medžiojamų gyvūnų populiacijų reguliavimo apimtimis susijusių klausymų svarstyme. Nepritarti laukinės faunos populiacijų reguliavimo perdavimui medžiotojų organizacijoms ar bet kokiam kitam šios visuomenės grupės įtakos gamtos apsaugos procesų valdyme didinimui.

9. Įpareigoti Aplinkos ministeriją tyrimui įvykio vietoje parengti kompetentingus specialistus, kurie sugebėtų profesionaliai įvertinti situaciją, atlikti patikimą ekspertizę žalos kaltininkui nustatyti ir apsaugos priemonių, jei jos buvo taikytos, patikimumui įvertinti.

10. Įstatymu užtikrinti, kad esant neginčytinai būtinybei reaguoti netaikiu būdu, kai visos kitos žalos prevencijos priemonės buvo tinkamai pritaikytos ir nepasiteisino, pirmiausia atsakingai įvertinti konkrečioje teritorijoje gyvenančios vilkų populiacijos būklę, atlikti stebėjimus, nustatant realias padarytos žalos priežastis ir aplinkybes; įsitikinti, ar įsikišimas neturės pasekmių vietinei vilkų populiacijai ir tik tada reaguoti konkrečioje vietoje, nepažeidžiant dėl įvykio nekaltų populiacijos individų ir nekeliant grėsmės konkrečių vilkų šeimų stabilumui.

11. Sudaryti tinkamų taikaus sugyvenimo su vilkais būdų ir prevencinių priemonių sąrašą, su jais supažindinant visus nukentėjusius ir paraiškas žalos atlyginimui pateikiančius ūkininkus, viešinti jį plačiajai visuomenei prieinamose masinės informacijos priemonėse, periodiškai tikrinant ir koreguojant pagal naujausius pasiekimus šioje srityje.

12. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją nedelsiant pradėti skirstyti 2018 metais Lietuvos prašymu gautas Europos Komisijos ūkių apsaugai skirtas lėšas (nepelno investicijoms) žalos atvejų nuostoliams padengti, pradedant nuo labiausiai nukentėjusių ūkių.

13. Įpareigoti Aplinkos ministeriją užtikrinti, kad nukentėję ūkiai gautų pakankamą informaciją apie visas įmanomas apsaugos priemones, jų diegimą ir tinkamą priežiūrą, teikti ūkininkams patarimus ir pagalbą jas įrengiant. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

14. Įpareigoti Aplinkos ministeriją suaktyvinti ir išplėsti informacinį darbą su tikslu skleisti visuomenei žinias apie vilkų naudą, jų etologiją ir jų santykį su žmogumi; reaguoti į visuomenės informavimo priemonėse pasirodančias melagingas žinias apie tariamai vilkų keliamą pavojų žmogui ir stengtis oficialiai paneigti tokią melagingą informaciją. Bendradarbiauti su nevisuomeninėmis organizacijomis, turinčiomis patirtį šioje srityje.

15. Kol naujos vilkų stebėjimo technologijos neįdiegtos ir/ar kaip papildomą priemonę, kai jos bus įdiegtos, palikti medžiotojams pareigą vykdyti vilkų apskaitas pagal pėdsakus sniege su sąlyga, kad drauge su jais apskaitoje dalyvaus visuomeniniai ir/ar atitinkamų valstybinių tarnybų stebėtojai, kurie neužsiima medžioklės veikla. Numatyti tokių stebėtojų apmokymą ir parengimą, galimai įtraukiant į šį darbą visuomeninių organizacijų tokių, kaip GAA „Baltijos vilkas“, narius.

16. Nedelsiant sustabdyti „Vilko apsaugos plano“ esamos redakcijos galiojimą ir įpareigoti Aplinkos ministeriją jį pakeisti. Užtikrinti, kad nauja „Vilko apsaugos plano“ redakcija užkirstų kelią vilkų populiacijos destabilizavimui ir atspindėtų ne medžiotojų interesus, o vilkų apsaugos principus. Įpareigoti Aplinkos ministeriją Plano projektą paskelbti ne trumpesniam, kaip 3 savaičių visuomenės svarstymui ir galutinėje redakcijoje atsižvelgti į visuomenės pastabas bei pasiūlymus.

17. Paraginti Aplinkos ministeriją leisti visuomeninėms gamtos apsaugos organizacijoms dalyvauti „Vilko apsaugos plano“ svarstymuose ir medžioklės limitų nustatymo diskusijose bei teikti pasiūlymus.

18. Pagrindinius vilkų populiacijos apsaugos principus įtvirtinti Medžioklės įstatyme ir numatyti priemones, kad šių populiacijos stabilumą garantuojančių priemonių negalėtų keisti kiekviena nauja Vyriausybė.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Gaidys
2020-06-05 / 14:03
Pasirašiau peticiją ir einu susišersiu vilkams. Teisybę mokslininkai sako, kad faktas kad medūzos neturi smegenų ir gyvena milijonus metų, suteikia vilties nemažai daliai žmonijos...
2 Drąsiu (Garliava)
2020-06-05 / 13:22
Aš seniai miręs, bet visvien pasirašysiu, kaip pasirašiau vakar ir vėl pasirašysiu rytoj.
3 Ingrida
2020-05-14 / 16:35
Nera baisesnio zveries uz zmogu ... Palikit vilkus ramybeje !!!
4 Akvilė (Kaunas)
2020-05-14 / 13:25
Žmogaus interesai neturi būti iškeliami kaip svarbesni nei kitos gamtos dalies. O ir turimus resursus galėtume ir turėtume išnaudoti racionaliai abiejų pusių atžvilgiu.
5 Rads
2020-05-13 / 23:33
Prieš gyvūnų žudymą. Yilku šeimų išsaugojimą
6 Elnias
2020-05-13 / 19:06
Medžiotojus-žmogystas į klinikas gydytis psichologinių sutrikimų.
7 Neskelbiama
2020-05-04 / 09:08
As uz villu issaugojima naturalioje aplinkoje ir pries bet kokia pramogine medziokle . Pats ivardinimas pramogine kelia siurpa
8 Neskelbiama (Pasvalys)
2020-02-26 / 19:52
Mes žemeje tik svečiai,tai ir elkimes gražiai.Žemė be mūsų išgyvens,o mes be jos....?
9 Titas (Šiauliai)
2020-02-24 / 00:11
Pagal esamą situaciją, jaučiuosi nesaugiai išeidamas į mišką, dėl medžiotojų
10 Neskelbiama
2020-02-23 / 23:28
Motina Žemė moka susitvarkyti ir susitvarko su pertekliumi ir nepritekliumi.
11 Darius
2020-02-23 / 21:56
Sadistine medžiokle turi buti uždrauta 100% ir konstitucijoje irašyta kaip nusikalstoma veikla .
12 Terese
2020-02-23 / 21:49
Gamta visu namai, negalima jos naikinti, niokoti, varyti is savo namu misko gyventojus, o tuo labiau zudyti. GRIEZTINTI MEDZIOKLES ISTATYMUS, neleisti bet kam ir bet kur saudyti i i judanti taikini, o tuo labiau girtiems.
13 Aušra (Marijampolė)
2020-02-22 / 22:01
Gamta pati puikiai viską reguliuoja ir žmogaus kišimasis daro žalą, o ne duoda naudos. Medžioklės tvarka turi būti stipriai sugriežtinta ir medžioti leidžiama tik išimtiniais atvejais. Pramoginė medžioklė turėtų būti visiškai uždrausta.
14 Martina (Vilnius)
2020-02-22 / 09:27
"pramoginė" medžioklė - skamba kaip visiškas anachronizmas. Gal legalizuokime tada pramoginius žaginimus?...
15 Valdas (Klaipėda)
2020-02-22 / 03:47
Prieš bet kokį gyvūnų žudymą ir medžiokles griežtai uzdrausti
16 Neskelbiama (Panevėžys)
2020-02-21 / 23:14
Miškus kerta,vilkus ir kitus gyvunus po to išaudyti lengviausias kelias. Taip naikiname patys save.
17 Renolda (Vilkaviškis)
2020-02-20 / 17:43
Už medžioklės tvarkos griežtinimą. Teisinės atsakomybės didinimą.
18 Neskelbiama (Kaunas)
2020-02-20 / 15:43
Iš viso uždrausti bet kokią pramoginę ir nepramoginę medžioklę !!!
19 Tomas (Klaipėda)
2020-02-20 / 01:48
Už vilkų išsaugojimą ir kompetetingų tautiečių, nesusijusių su medžiokle, įtraukimą į įstatymų, susijusoų su medžiokle, leidimą ir jų vykdymo priežiūrą.
20 Graźina
2020-02-20 / 00:03
Aš prieš bet kokį žudymą. Gamta pati susitvarko. O źmogus su savo grobuoniška veikla pažeidžia visas ekosistemas.
21 Neskelbiama (Vilnius)
2020-02-19 / 22:27
Gyvename 21 amžiūje, o vis dar yra toleruojami hobiai, kur yra skatinimas gyvybės atėmimas gyvūnams. Vieni teisinasi kad medžuoja dėl maisto, kiti sako kad taip apsaugos savo naminius gyvulius, treti net nesislepia po šiais nuvalkiotais pasiteisinimais ir tiesiog sako atvirai, kad daro dėl azarto. Visiems jiems galima pasiūlyti alternatyvius sprendimo būdus pasitelkiant 21 amžiaus technologijas.
22 Irena (Kaunas)
2020-02-19 / 18:34
Medžioklė būtų tada, jei žmogus plikomis rankomis stotų prieš vilką, o čia yra nekaltų gyvūnų žudymas! Laikas sustabdyti šias šlykščias „pramogas"!
23 Neskelbiama
2020-02-19 / 18:26
Turi kažkam rūpėti tai, nuo ko priklauso gamtos ir žmogaus testinumas.
24 Rasa
2020-02-19 / 18:19
Uždrausti bet kokio pobūdžio medžioklė, tai HOBIS, net 30000 žmonių(medžiotojų) Lt. Ar tai suvokiama sveiku protu
25 Liudmila (Vilnius)
2020-02-19 / 16:42
Uždrausti medžioklė, geras žmogus nemedžiuoja.
26 Marija (Vilnius)
2020-02-14 / 18:45
30000 medžiotojų,keli šimtai vilkū,jei šie nušaus po 1 žvėrelį,tai ką vilkai valgys,o šie ligoniai ne po 1 nušauna.Problema medžiotojų armijoje
27 Deividas (Vilnius)
2020-02-13 / 12:08
Pati gamta gali pasirūpinti populiacija. Kuo mažiau kišmės tuo bus tik geriau.
28 Neskelbiama (Vilnius)
2020-02-12 / 12:23
numatyti baudas gyvūnų laikytojams netinkamą naminių gyvūnų priežiūrą
29 Neskelbiama
2020-02-12 / 07:55
Ką pridėčiau, tai "numatyti baudas gyvūnų laikytojams netinkamą naminių gyvūnų priežiūrą, dėl ko jie buvo papjauti ar sužaloti vilkų". Nes laikyti šunį prie grandinės ar palikti ūkinius gyvūnus nakčiai be priežiūros nėra tinkamas rūpinimasis gyvūnu.
30 Birutė (Telšiai)
2020-02-11 / 21:59
Gamta mūsų namai, iš esmės. Tiesiog nėra ką pridurti.

Atšaukti privalomą saviizoliaciją jūreiviams po reiso (613)

Pavardenis. Adresuota: Sveikatos apsaugos ministerija

Jūreiviai, grįžę iš reiso, kur išbuvo neturėdami kontaktų virš 2 savaičių neturėtų būti verčiami saviizoliuotis grįžę namo! Jūreivių gyvenimas sustojo kovo mėnesį, nes nuo tada vienas šeimos narys visuomet turi arba dirbti arba izoliuotis nuo šeimos, nuo kitų žmonių. Daugelyje ES šalių jūreiviai iš darbdavio gauna pažymą apie darbą laive, ir jiems neprivaloma saviizoliuotis. Prašome peržiūrėti saviizoliacijos tvarką jūreiviams, grįžusiems iš reiso.

Prieš Plungės rajono ligoninės, vaikų skyriaus uždarymą. (377)

Viktorija. Adresuota: Plunges rajono savivaldybes merui Audriui Klišoniui

Plungės savivaldybė uždaro Plungės rajono ligoninės, vaikų skyrių. Plungės rajone yra daug vaikų, todėl norime turėti savo rajono ligoninėje vaikų skyrių, kad nereiktu važiuoti į kitų miestų ligonines.

Uždrausti traukinių eismą Klaipėdos Rimkų pervažoje piko metu (328)

Karolis. Adresuota: Susisiekimo ministerija, Klaipėdos meras

Prasidėjus naujiems mokslo metams (tačiau ir atostogų metu) Klaipėdos Rimkų traukinių pervaža eismo piko metu (darbo dienomis ryte nuo 7 iki 9 val. ir vakare nuo 16 iki 18 val.) užsikemša dėl pastoviai reisuojančių traukinių. Mašinų kamštis nusidriekia virš dviejų kilometrų ir taip gaišinamas brangus žmonių laikas. Šios peticijos tikslas sustabdyti traukinių eismą ties Rimkų pervaža eismo piko metu (darbo dienomis nuo 7:00 iki 9:00 bei nuo 16:00 iki 18:00) val.

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (117)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.