Už Lietuvos aukštąjį mokslą!

Aukšto lygio moksliniai tyrimai bei studijos yra stiprios valstybės pamatas ir tvarios ateities garantas. Šios Vyriausybės darbo metu nesiimta jokių esminių reformų šioje srityje, o į daugkartinius mokslo bendruomenės kreipimusis, prašymus ir protestus nekreipta dėmesio.

Siekdami esminio proveržio valstybės aukštojo mokslo politikoje ir akademinės bendruomenės bei visuomenės susitelkimo tokiam proveržiui, mes, skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, studentai ir darbuotojai bei visi, neabejingi Lietuvos aukštojo mokslo ateičiai, dar kartą reikalaujame:

1. kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikytųsi savo pažado mokslo bendruomenei ir jau nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintų akademinio personalo atlyginimus 10 proc.;
2. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas neakademinio personalo atlyginimų didinimui, kad jis pasiektų bent medianinį tos pačios kvalifikacijos darbuotojų atlyginimą darbo rinkoje;
3. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas skatinamųjų stipendijų studentams kėlimui;
4. Neatidėliojant inicijuoti ir 2020 metais parengti tvarios mokslo ir studijų bei mokslinių tyrimų finansavimo strategiją įgyvendinant Europos Komisijos ir EBPO rekomendacijas, siekiant tikslo nuo 2025 metų skirti bent 2 % BVP moksliniams tyrimams. Pasiekti nacionalinį švietimo ir mokslo susitarimą.
5. Pripažinti mokslo ir studijų kuriamą vertę šalies gerovei bei suburti platų forumą iš akademinės bendruomenės, visuomenės ir įvairių politinių jėgų atstovų susidariusiai kritinei situacijai Lietuvos mokslo ir universitetinių studijų srityje spręsti.

Nevykdant šių reikalavimų pasiliekame teisę imtis visų teisėtų protesto formų.

Peticijos iniciatoriai

Viktoras Bachmetjevas, Vytauto Didžiojo universitetas
Sigita Kraniauskienė, Klaipėdos universitetas
Laima Kreivytė, Vilniaus dailės akademija
Lina Navickaitė-Martinelli, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Audronė Telešienė, Kauno technologijos universitetas
Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universitetas
Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Beatričė D... VDU frankofonijos šalių kalbos ir kultūros studentė Kaunas 2020-02-02 / 22:45
2 Dariuš I... Vilniaus Universiteto Istorijos Fakulteto studentas Vilnius 2020-01-30 / 20:05
3 Silvija ... Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentė 2020-01-24 / 09:56
4 Marija E... Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentė 2020-01-21 / 19:30
5 Vaida Š... Vilnius universiteto komunikacijos fakulteto studentė Vilnius 2020-01-08 / 07:42
6 Neskelbiamas asmuo Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo akademijos studentė Vilnius 2020-01-02 / 23:32
7 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentė 2019-12-29 / 16:31
8 Rimantas P... Valstybės valdymo politika netenkina nei visuomenės, nei Lietuvos, kaip ES, bei NATO partnerystės lūkesčių. Kaunas 2019-12-28 / 20:13
9 Neskelbiamas ... Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos mokinė Kupiškis 2019-12-26 / 10:02
10 Neskelbiamas asmuo Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų studentė 2019-12-23 / 19:49
11 Neskelbiamas asmuo Vilniaus Universiteto Fizikos Fakulteto Cheminės ir aplinkos fizikos studentė 2019-12-23 / 15:33
12 Neskelbiamas asmuo Vilniaus Universiteto Chemijos ir Geomokslų fakulteto studentė Kupiškis 2019-12-21 / 16:53
13 Evelina K... Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-18 / 08:30
14 Laura B... Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentė 2019-12-17 / 21:35
15 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universitetas ekonomikos mokslai praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmety Joniškis 2019-12-17 / 14:57
16 Vytautas ... Vilniaus universiteto optolektronikos studijų studentas 2019-12-17 / 12:08
17 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Vilnius 2019-12-17 / 07:46
18 Neskelbiamas asmuo Vytauto Didžiojo Universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentė Kretinga 2019-12-16 / 21:05
19 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Chemijos ir Geomokslu fakulteto studentas Vilnius 2019-12-16 / 19:43
20 Tautvydas S... Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentas. Kaunas 2019-12-16 / 14:36
21 Justė P... Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-15 / 20:03
22 Urtė P... Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Audiovizualinio vertimo studentė Kaunas 2019-12-15 / 13:39
23 Vilius K... Vilniaus universiteto vokiečių filologijos studentas Vilnius 2019-12-14 / 21:24
24 Ieva Š... Mykolo Romerio universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto studentė 2019-12-14 / 20:33
25 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 18:30
26 Neskelbiamas asmuo Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų studentė 2019-12-14 / 15:18
27 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 13:59
28 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 13:04
29 Vaiva S... Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 12:32
30 Neskelbiamas asmuo Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja Vilnius 2019-12-14 / 11:02

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.