Už Lietuvos aukštąjį mokslą!


Parašų: 6 286


  • Autorius: Lietuvos akademinė bendruomenė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Aukšto lygio moksliniai tyrimai bei studijos yra stiprios valstybės pamatas ir tvarios ateities garantas. Šios Vyriausybės darbo metu nesiimta jokių esminių reformų šioje srityje, o į daugkartinius mokslo bendruomenės kreipimusis, prašymus ir protestus nekreipta dėmesio.

Siekdami esminio proveržio valstybės aukštojo mokslo politikoje ir akademinės bendruomenės bei visuomenės susitelkimo tokiam proveržiui, mes, skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, studentai ir darbuotojai bei visi, neabejingi Lietuvos aukštojo mokslo ateičiai, dar kartą reikalaujame:

1. kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikytųsi savo pažado mokslo bendruomenei ir jau nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintų akademinio personalo atlyginimus 10 proc.;
2. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas neakademinio personalo atlyginimų didinimui, kad jis pasiektų bent medianinį tos pačios kvalifikacijos darbuotojų atlyginimą darbo rinkoje;
3. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas skatinamųjų stipendijų studentams kėlimui;
4. Neatidėliojant inicijuoti ir 2020 metais parengti tvarios mokslo ir studijų bei mokslinių tyrimų finansavimo strategiją įgyvendinant Europos Komisijos ir EBPO rekomendacijas, siekiant tikslo nuo 2025 metų skirti bent 2 % BVP moksliniams tyrimams. Pasiekti nacionalinį švietimo ir mokslo susitarimą.
5. Pripažinti mokslo ir studijų kuriamą vertę šalies gerovei bei suburti platų forumą iš akademinės bendruomenės, visuomenės ir įvairių politinių jėgų atstovų susidariusiai kritinei situacijai Lietuvos mokslo ir universitetinių studijų srityje spręsti.

Nevykdant šių reikalavimų pasiliekame teisę imtis visų teisėtų protesto formų.

Peticijos iniciatoriai

Viktoras Bachmetjevas, Vytauto Didžiojo universitetas
Sigita Kraniauskienė, Klaipėdos universitetas
Laima Kreivytė, Vilniaus dailės akademija
Lina Navickaitė-Martinelli, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Audronė Telešienė, Kauno technologijos universitetas
Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universitetas
Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-02-02 / 22:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-01-30 / 20:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-01-24 / 09:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-01-21 / 19:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-01-08 / 07:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-01-02 / 23:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-12-29 / 16:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-12-28 / 20:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-12-26 / 10:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-12-23 / 19:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-12-23 / 15:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-12-21 / 16:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-12-18 / 08:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-12-17 / 21:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-12-17 / 14:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-12-17 / 12:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-12-17 / 07:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-12-16 / 21:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-12-16 / 19:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-12-16 / 14:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-12-15 / 20:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-12-15 / 13:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-12-14 / 21:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-12-14 / 20:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-12-14 / 18:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-12-14 / 15:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-12-14 / 13:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-12-14 / 13:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-12-14 / 12:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-12-14 / 11:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas