Už Lietuvos aukštąjį mokslą!

Aukšto lygio moksliniai tyrimai bei studijos yra stiprios valstybės pamatas ir tvarios ateities garantas. Šios Vyriausybės darbo metu nesiimta jokių esminių reformų šioje srityje, o į daugkartinius mokslo bendruomenės kreipimusis, prašymus ir protestus nekreipta dėmesio.

Siekdami esminio proveržio valstybės aukštojo mokslo politikoje ir akademinės bendruomenės bei visuomenės susitelkimo tokiam proveržiui, mes, skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, studentai ir darbuotojai bei visi, neabejingi Lietuvos aukštojo mokslo ateičiai, dar kartą reikalaujame:

1. kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikytųsi savo pažado mokslo bendruomenei ir jau nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintų akademinio personalo atlyginimus 10 proc.;
2. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas neakademinio personalo atlyginimų didinimui, kad jis pasiektų bent medianinį tos pačios kvalifikacijos darbuotojų atlyginimą darbo rinkoje;
3. 2020 m. valstybės biudžete numatyti lėšas skatinamųjų stipendijų studentams kėlimui;
4. Neatidėliojant inicijuoti ir 2020 metais parengti tvarios mokslo ir studijų bei mokslinių tyrimų finansavimo strategiją įgyvendinant Europos Komisijos ir EBPO rekomendacijas, siekiant tikslo nuo 2025 metų skirti bent 2 % BVP moksliniams tyrimams. Pasiekti nacionalinį švietimo ir mokslo susitarimą.
5. Pripažinti mokslo ir studijų kuriamą vertę šalies gerovei bei suburti platų forumą iš akademinės bendruomenės, visuomenės ir įvairių politinių jėgų atstovų susidariusiai kritinei situacijai Lietuvos mokslo ir universitetinių studijų srityje spręsti.

Nevykdant šių reikalavimų pasiliekame teisę imtis visų teisėtų protesto formų.

Peticijos iniciatoriai

Viktoras Bachmetjevas, Vytauto Didžiojo universitetas
Sigita Kraniauskienė, Klaipėdos universitetas
Laima Kreivytė, Vilniaus dailės akademija
Lina Navickaitė-Martinelli, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Audronė Telešienė, Kauno technologijos universitetas
Justinas Žilinskas, Mykolo Romerio universitetas
Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Marija E... Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentė 2020-01-21 / 19:30
2 Vaida Š... Vilnius universiteto komunikacijos fakulteto studentė Vilnius 2020-01-08 / 07:42
3 Neskelbiamas asmuo Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo akademijos studentė Vilnius 2020-01-02 / 23:32
4 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentė 2019-12-29 / 16:31
5 Rimantas P... Valstybės valdymo politika netenkina nei visuomenės, nei Lietuvos, kaip ES, bei NATO partnerystės lūkesčių. Kaunas 2019-12-28 / 20:13
6 Neskelbiamas ... Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos mokinė Kupiškis 2019-12-26 / 10:02
7 Neskelbiamas asmuo Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų studentė 2019-12-23 / 19:49
8 Neskelbiamas asmuo Vilniaus Universiteto Fizikos Fakulteto Cheminės ir aplinkos fizikos studentė 2019-12-23 / 15:33
9 Neskelbiamas asmuo Vilniaus Universiteto Chemijos ir Geomokslų fakulteto studentė Kupiškis 2019-12-21 / 16:53
10 Evelina K... Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-18 / 08:30
11 Laura B... Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentė 2019-12-17 / 21:35
12 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universitetas ekonomikos mokslai praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmety Joniškis 2019-12-17 / 14:57
13 Vytautas ... Vilniaus universiteto optolektronikos studijų studentas 2019-12-17 / 12:08
14 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Vilnius 2019-12-17 / 07:46
15 Neskelbiamas asmuo Vytauto Didžiojo Universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentė Kretinga 2019-12-16 / 21:05
16 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto Chemijos ir Geomokslu fakulteto studentas Vilnius 2019-12-16 / 19:43
17 Tautvydas S... Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentas. Kaunas 2019-12-16 / 14:36
18 Justė P... Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-15 / 20:03
19 Urtė P... Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Audiovizualinio vertimo studentė Kaunas 2019-12-15 / 13:39
20 Vilius K... Vilniaus universiteto vokiečių filologijos studentas Vilnius 2019-12-14 / 21:24
21 Ieva Š... Mykolo Romerio universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto studentė 2019-12-14 / 20:33
22 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 18:30
23 Neskelbiamas asmuo Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų studentė 2019-12-14 / 15:18
24 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 13:59
25 Neskelbiamas asmuo Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 13:04
26 Vaiva S... Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studentė Vilnius 2019-12-14 / 12:32
27 Neskelbiamas asmuo Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja Vilnius 2019-12-14 / 11:02
28 Bernardas Š... Esame linkę svarbiausius dalykus atidėti. Tačiau kartais prieiname ribą, ties kuria patys keliame grėsmes Lietuvai. Visada yra didesnė ar mažesnė galimybė atsitiesti. Todėl svarbu, kai tai inicijuojame patys, sąmoningai ir visi kartu. Vilnius 2019-12-14 / 09:54
29 Darius P... Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dėstytojas Vilnius 2019-12-13 / 20:52
30 Neskelbiamas asmuo Vilniaus Universiteto fililologijos fakulteto dėstytoja. 2019-12-13 / 19:22

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!