Reikalaujame grąžinti lengvatas Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose


Parašų: 159


  • Autorius: Oksana Avlasevičienė
  • Adresuota: Širvintų rajono savivaldybė
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatyme numatyta, kad savivaldybių institucijos privalo kurti šeimai palankią aplinką, apimančią kultūros, švietimo, vaikų ugdymo ir saugumo užtikrinimo, užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės paramos ir paslaugų, sveikatos sritis, tiesiogiai ar netiesiogiai darančias įtaką šeimai.
Vis dėlto Širvintų rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-132 „Dėl atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ lengva ranka atėmė lengvatas šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą, daugiavaikėms šeimoms ir tėvams, iš kurių vienas yra moksleivis arba studentas.
Širvintų rajono valdžia priimdama šį sprendimą neatsižvelgė į tėvų, auginančių vaikus, nuomones ir taip pažeidė šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, daugiavaikių šeimų ir tėvų, iš kurių vienas yra moksleivis arba studentas, teisėtus lūkesčius. Taip pat manome, kad mokestis už buvimą miesto lopšelio-darželio pailginto laiko grupėje nuo 17,30 val. diskriminuoja tėvus, kurie dirba aplinkiniuose rajonuose arba ilgiau nei iki 17,00 val.
Mes, žemiau pasirašę, Širvintų rajono gyventojai, reikalaujame, kad būtų pakeista:
1. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 1-132 „Dėl atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, jame papildomai numatant, kad mokestis už maitinimą būtų mažinamas 50 %:
- jeigu šeima gauna socialinę pašalpą;
- jei šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, arba studijuoja dieniniame skyriuje;
- jei vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje.
2. Reglamentuoti (pakeisti), kad mokestis už buvimą miesto lopšelio-darželio pailginto laiko grupėje būtų skaičiuojamas nuo 18,30 val.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-12-19 / 10:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-12-16 / 14:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-12-13 / 11:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-12-12 / 10:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-12-11 / 20:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-12-11 / 19:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-12-10 / 21:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-12-09 / 22:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-12-09 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-12-09 / 21:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-12-09 / 14:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas