Parašo atšaukimas peticijoje: „Panaikinti privalomąjį kvietimą į šauktinius“