Reikalaujame padėti tikroms genocido aukoms - baltaodžiams ūkininkams P. Afrikoje ir...

1 PARAŠAI

Adresuota: Visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus
Kategorija:

Pietų Afrikoje vyksta baltaodžių fermerių genocidas. Daugiau informacijos apie tai yra 2020-03-01 d., video klipe: „Freedom of speech 'no longer exists' in Australia and the UK: Katie Hopkins“, tačiau nei spaudoje, nei EU nesigirdi jokių raginimų ir nesimato kvotų, kad padėti šiems žmonėms, kurių kultūra yra artima senąjai Europai ir Lietuvai. Vietoje to, EU ir Lietuva užmerkia į tai akis ir padėta nelegaliems emigrantams, kurių apsigyvenimas EU kelia pavojų EU kultūrų ir tautų įvairovei dėl atvykstančių imigrantų kultūros ir religijos nesuderinamumo su betkokia kita kultūra bei religija.
Toks Europos ir Lietuvos politikų elgesys - nepriimtinas.
Taip pat, baltaodžių genocido Afrikoje, požymiai matomi ir Didžiojoje Britanijoje, bei kitose EU šalyse. Greitu metu tokia situacija bus ir Lietuvoje.

Todėl visi pasirašę šią peticiją reikalauja:

- nepriimti nei vieno nelegelaus imigranto;
- nepriimti nei vieno imigranto, kurių kultūra ir vertybės nesuderinamos su lietuvių tautos, bei keltų grėsmę lietuvių tautos išlikimui;
- deportuoti visus imigrantus, kurie atvyko nelegaliai arba kurių kultūra nesuderinama su lietuviškomis vertybėmis, kultūra, bei kurie kelia pavojų lietuvių tautos išlikimui;
-- jei aukščiau įvardintiems reikalavimams įvykdyti nėra įstatiminės bazės, tai reikalaujame ją sukurti;
- padėti, suteikti prieglobstį Afrikos baltiesiems fermeriams, kurių genocidas yra vykdomas.

Papildoma informacija:
- „Freedom of speech 'no longer exists' in Australia and the UK: Katie Hopkins“ https://www.youtube.com/watch?v=6WyRdz1Ix64
- „Katie Hopkins with Dominik Tarczyński, Law & Justice Party, Poland“ https://www.youtube.com/watch?v=VvaJBXeiyrk
- „UK Patriots & Tommy Robinson Expose Islamic bookshop selling EXTREMIST literature!“ https://www.youtube.com/watch?v=ztYAicTZD9Q

NE pradinukų testavimui! (254)

A.. Adresuota: Mažeikių rajono savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija

Peticija rengiama prieš "savanorišką" pradinių klasių mokinių testavimą. Sugrąžinot mokinius...

SDK kodo atšaukimui (254)

N.. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Įvedus šią nuostatą atsirado begalės problėmų. Kodel pirkejas turi kreiptis...

Mes palaikome "Didįjį šeimos gynimo maršą"! (66)

Kristupas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Didysis šeimos gynimo maršas - tai taikus, visuotinis Lietuvos žmonių...

Prievartos prieš D.Kedytę įrašo paviešinimas Didžiajame Šeimos Gynimo Marše (75)

"Drąsos. Adresuota: Šeimų Sąjūdis, Raimondas Grinevičius, Viktoras Jašinskas, Algimantas Rusteika, Adelina Sabaliauskaitė, Artūras Orlauskas, Vitolda Račkova, Arvydas Daunys, Antanas Kandrotas

Mes, Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo dalyviai, prašome šio renginio organizatorių...