Prašymas rengti šių metų valstybinius brandos egzaminus

DVYLIKTOKO KREIPIMASIS Į LR ŠMS MINISTRĄ IR KITUS ABITURIENTUS

Pasaulyje prasidėjus COVID-19 pandemijai ir Lietuvoje uždarius visas švietimo įstaigas, atsirado siūlymas atšaukti šių metų valstybinius brandos egzaminus ir vietoje jų kaip stojimo rodikliu remtis metiniais vidurkiais. Remdamasis daugybės abiturientų nuomone ir elementariais sąžinės principais, visiškai nepritariu šiai pozicijai dėl daygybės priežasčių.

Visų pirma nepaslaptis, kad turime didelę švietimo kokybės atskirtį tarp skirtingų gimnazijų. Ir ši atskirtis puikiai atsispindi VBE rezultatuose, pagal kuriuos kiekvienais metais sudaromi mokyklų reitingai. Silpnesnėse, dažniausiai regionų, gimnazijose gauti tą patį balą yra lengviau nei, pavyzdžiui, geriausia laikomame Vilniaus licėjuje.

Brandos atestatas yra rodiklis, labai stipriai lemiantis tolesnę žmogaus karjerą ir jis turi būti objektyvus, nešališkas, visiems vienodas. Būtent egzaminas yra vienintelė priemonė patikrinti dalyko žinias ir mes jiems ilgai ruošėmės. Pažymiai gaunami ne tik už jas, bet ir už projektus, namų darbus ar net gražias akis.

Nepamirškime, kad mokytojų vertinimas irgi gali būti ne vienodas. Šis skirtumas atsiranda tiek dėl skirtingos metodikos, užduočių skirtumų, tiek nuo subjektyvių veiksnių. Skiriasi duodamos užduotys, jų sunkumas, ar net rūšys, kaip jau buvo minėta.

Nuotolinis mokymas nėra tinkamas argumentas atšaukti egzaminus. Mes didžiąją programos dalį jau esame išėję ir šiuo metu kartojame praeitas temas. Todėl egzaminams galima pasiruošti iš dalies savarankiškai, naudojant tiek literatūrą, tiek skaitmenines ar ryšio su mokytojais priemones. Naudodami nuotolinį mokymą, šį tikslą galime pasiekti.

Galų gale yra nemažai mokinių, kurie ruošiasi laikyti tam tikro dalyko VBE, nors jo mokykloje net nesimoko, taigi nėra įvertinamas. Egzaminas būtų vienintelė priemonė tai padaryti.

Tačiau tai ne tik metodinis, bet ir vertybinis klausimas. Metinių pažymių lyginimas egzaminams yra nesąžiningas, nes juk konkurencijos principu mus, dvyliktokus, priims Lietuvos ir užsienio aukštosios mokyklos. Toks sprendimas pažeistų elementarios logikos principus.

PRAŠOME LR ŠVIETIMO MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS RENGTI ŠIŲ METŲ VALSTYBINIUS BRANDOS EGZAMINIUS, JUOS NUKELIANT PAGAL SVEIKATOS MINISTERIJOS REIKALAVIMUS.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-05-27 / 15:22
Nepritariu, kad esant tokiom sąlygom mokiniai turėtų laikyt VBE. Beto nuotolinis mokymas nebuvo toks pat efektyvus, kaip mokantis gyvai su mokytoju!!!
2 Povilas (Kaunas)
2020-04-10 / 18:08
Visiškai sutinku su autoriaus nuomone, jog didelės Lietuvoje egzistuojančios nelygybės tarp mokyklų problemą galima išspręsti rengiant valstybinės brandos egzaminus. Taip pat manau, jog valstybinių brandos egzaminų atšaukimas būtų itin žalingas eksternams.
3 Neskelbiama
2020-04-09 / 13:16
Būtų visiška nesamonė atšaukti VBE nes metiniai pažymiu balas būtų daug mažesnis negu laikant egzaminus ir būtų sunku su metinių pažymių patekti į aukštesnes mokyklas
4 Neskelbiama
2020-04-08 / 20:02
Atšaukti VBE būtų absoliučiai nelogiška, nes mokinių žinios skirtingose Lietuvos mokyklose vertinamos labai nevienodai. Atšaukus VBE ir nebelikus konkurencijos vos ne visi norintys galėtų įstoti į prestižiškiausias profesijas. Taip pat būtų per daug galios suteikta mokytojams, nuo kurių rašomų pažymių priklausytų mokinio ateitis. O tie, kurie skundžiasi, kad didelis stresas dėl egzaminų, tai įstojus į universitetą dar ne tiek to streso bus.
5 arūnas
2020-03-31 / 21:44
Visų pirmą yra sunku ir taip prisitaikyti prie naujos mokymosi sistemos, o artėjantys egzaminai dar labiau kelią stresą ir baimę, antroji priežastis, dėlko yra sunku pasiruošti aukšto lygio patikrinimams yra mokytojai, kurie neišmano kompiuterio galimybių ir nesugeba pilnavertiškai išmokyti dalykų nuotolinių būdu
6 Dominyka
2020-03-30 / 00:05
Pritariu, jog VBE turi būti laikomi (nukeliami, o ne atšaukiami).
7 Inga
2020-03-29 / 23:49
Tik už tai, kad VBE būtų laikomi. Nesąžininga būtų atšaukti dėl tų, kurie rimtai mokėsi, o ne stengėsi ,,prasisukti tam kartui''. Mokymosi sąlygos visiems vienodos, todėl faktas, kad visi išlaikys prasčiau. Bet vieni mokėsi tam kartui, kiti tam, kad išlaikytų maksimaliam rezultatui.
8 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-28 / 14:41
Yra gausu mokinių, turinčių gerus pažymius (8-10), tačiau ne taip daug tokių, kurie galėtų išlaikyti VBE 80-100 balų ir pademonstruoti tikras žinias, o ne tik skaičius iš dienyno. Manau, egzaminų atšaukimas, žvelgiant iš sunkiai dirbančių ir stropių mokinių perspektyvos, būtų nesąžiningas, kadangi automatiškai susidarytų žymiai didesnė konkurencija įstoti į aukštąsias mokyklas ir, be abejo, pažymiai neparodo tikro žinių lygio.
9 Neskelbiama (Pabradė)
2020-03-26 / 10:50
Brandos egzaminai reikalingi. Tai ne paskutinių mėnesių, o ištisų metų mokykloje mokymosi rezultatas.
10 Neskelbiama (Žiežmariai)
2020-03-26 / 03:12
Manau egzaminų nebuvimas būtų nesąžiningas kitų atžvilgiu, reikėtų atkelti jei ne šiais, tai kitais metais.
11 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-26 / 00:55
Ruošimosi laikas žinių patikrinimams yra skaičiuojamas tikrai ne mėnesiais, bet metais, todėl nuotolinio mokymosi įvedimas nėra toks svarus argumentas, kad egzaminai galėtų būti atšaukiami – nuoseklus abiturientų mokymas(is) yra orientuotas į tai, kad mokiniai būtent VBE parašytų kuo puikiau. Pažymiai skirtingose mokyklose gali stipriai skirtis.
12 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 23:59
Pažymiai neparodo mokinio lygio, kiekvienas mokytojas skirtingas, kiekviena mokykla skirtinga. Neįmanoma vertinti visų vienodai, nes kontroliniai, pamokų darbai, namų darbai nėra vienodi visose mokyklose. Tam ir yra egzaminai, kad būtų galima pagal vieną didelį kontrolinį "surūšiuoti" dvyliktokus pagal jų lygį, tam, kad visi turėtų vienodas sąlygas ir būtų lygybė.
13 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 23:13
Mokosi 12 metų, o ne paskutinius 3 mėn. Neteisinga būtų pagal vienų metų metinius, o ir jie neparodo tikrų mokinio žinių
14 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 23:01
Čia juk ne kokie PUPP'ai, kurie galėtų nevykti. Brandos egzaminai nulemia žmogaus ateitį.
15 Elze (Vilnius)
2020-03-25 / 22:51
Valstybiniai brandos egzaminai parodo tikrą mokinio išprusimą ir sugebėjimus. Metiniai pažymiai gali neatitikti mokinio realių sugebėjimų.
16 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 22:47
Egzaminai puikiai sulygina visą Lietuvos švietimo lygį, o pažymiai yra per daug subjektyvu
17 Neskelbiama (Kaunas)
2020-03-25 / 21:57
Valstybiniams egzaminams TIKRAI galima pasiruošti savarankiškai, juolab naudojantis nuotolinio mokymosi teikiama alternatyva, tai puiki galimybė konsultuotis su mokytojais įvairių uždavinių klausimais, taip pat gauti įvairios medžiagos iš mokytojų lygiai tokiu pat principu kaip gaudavote ir anksčiau. Sėkmės visiems! :)
18 Neskelbiama
2020-03-25 / 14:37
Tiek ruoštasi ir VBE atšaukimas būtų visiškai nesąžininga.
19 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 14:00
Turiu vilties, kad asmenims, atsakingiems už šalies studentų, moksleivių, taigi, ir abiturientų, išsilavinimą, mes kažkiek rūpime. Egzaminai šiandien optimaliausia gebėjimų ir žinių įvertinimo forma bei tokia buvo ne vienerius metus vien jau todėl, kad laikant egzaminą sukuriamos vienodos sąlygos, priešingai, nei vertinant pažymiais, kurie priklauso nuo mokyklos lygio, kurioje mokomasi ir savitos mokytojo metodikos.
20 Neskelbiama
2020-03-25 / 12:34
Egzaminai yra būtini. Nejaugi nepagalvojate, kad prasidės mokytojų papirkinėjimai dėl pažymių?
21 Neskelbiama (Vilnius)
2020-03-25 / 11:51
Egzaminai daug konkrečiau parodo mokinio lygį nei metinis pažymys.
22 Neskelbiama
2020-03-25 / 10:56
Egzaminus reikia daryti, kas gali būti čia per nuolaidos?
23 Neskelbiama
2020-03-25 / 03:14
Egzaminai - tai visko ko išmokome žinių patikrinimas. Egzaminai yra gerai. Aš tik už juos!
24 Kajus
2020-03-25 / 03:14
Egzaminus reikia daryti, kas gali būti čia per nuolaidos? Tegul laiko kai viskas praeis.
25 Neskelbiama
2020-03-25 / 00:22
Egzaminai yra gerai, tai renkalinga stresinė situacija, su kuria reikia susidoroti.

Atšaukti privalomą saviizoliaciją jūreiviams po reiso (615)

Pavardenis. Adresuota: Sveikatos apsaugos ministerija

Jūreiviai, grįžę iš reiso, kur išbuvo neturėdami kontaktų virš 2 savaičių neturėtų būti verčiami saviizoliuotis grįžę namo! Jūreivių gyvenimas sustojo kovo mėnesį, nes nuo tada vienas šeimos narys visuomet turi arba dirbti arba izoliuotis nuo šeimos, nuo kitų žmonių. Daugelyje ES šalių jūreiviai iš darbdavio gauna pažymą apie darbą laive, ir jiems neprivaloma saviizoliuotis. Prašome peržiūrėti saviizoliacijos tvarką jūreiviams, grįžusiems iš reiso.

Prieš Plungės rajono ligoninės, vaikų skyriaus uždarymą. (377)

Viktorija. Adresuota: Plunges rajono savivaldybes merui Audriui Klišoniui

Plungės savivaldybė uždaro Plungės rajono ligoninės, vaikų skyrių. Plungės rajone yra daug vaikų, todėl norime turėti savo rajono ligoninėje vaikų skyrių, kad nereiktu važiuoti į kitų miestų ligonines.

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (131)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.