Privalomos praktikos 5 kurse panaikinimas


Parašų: 160


  • Autorius: 4 kurso medicinos studentai
  • Adresuota: LSMU rektoriui Remigijui Žaliūnui ir prodekanei Astai Baranauskaitei
  • Kategorija: Švietimas

Sausio pradžioje Prof. Astai Baranauskaitei buvo pateiktas skundas/prašymas atšaukti praktiką 5 kurse , tačiau į tai nebuvo atsižvelgta ir sudarant 2020/2021 metų planus praktika buvo įtraukta.

Šia peticija norime viešai išreikšti savo prašymą ATŠAUKTI kitais mokslo metais planuojamą papildomą praktiką, NES


- medicinos studentai privalo dėl stojimo į savo trokštamą rezidentūrą atlikti praktiką, ką jie ir daro vasaros ar/ir atostogų metu;
- studentai patys pasirenka, kur norėtų atlikti praktiką. Jie yra motyvuoti ir suinteresuoti. To nebus, jeigu praktika bus priverstinė srityje, kuri nesisieja su ateities planais;
- studentai kiekviename modulyje susipažįsta su kiekvieno skyriaus specifika, gydytojo darbu jame, įgija įgūdžius, žinias įsisavina darbuose, seminaruose, paskaitose, daugelyje skyrių esant studento norui – galimas budėjimas. Tad papildomos praktikos nereikia;
- studentai penktame kurse pradeda intensyviau mąstyti ir imtis veiksmų dėl rezidentūros – ne tik imasi praktikų, rašo mokslinius darbus dominama medicinos kryptimi, jų žingeidumas nukreipiamas į ateities sritį. Papildoma praktika būtų tik laiko gaišimas ir demotyvavimas;
- 5 kurso studentų amžius yra 24-26 metai, tokios amžiaus grupės asmenys ieškosi darbo, kurio radimą apsunkintų ar net padarytų neįmanomą  privaloma praktika, kuri ir vėl priverstų studentus būti universitete iki 17  val (ar net ilgiau) dėl kitų modulių užsiėmimų perkėlimo/sustumdymo;
- vyresniųjų kursų studentai (penktakursiai ir šeštakursiai) nesiskundžia, jog jiems trūksta/trūko papildomos praktikos.