Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl socialinės-pilietinės veiklos panaikinimo“