Mokytojo parinkimas vaikui - tėvų teisė ir atsakomybė

Mes, 1B klasės tėvai, norime turėti demokratišką ir laisvą pasirinkimą savo vaikų ateities kūrime.
Pirmieji mokslo metai vaikams itin svarbūs ugdant jų norą, žingeidumą mokslui, žinių įsisavinimui ir saviraiškai.
Juk auga visų mūsų ateitis!
Todėl, bendru 1B klasės tėvų sutarimu, norime, kad mūsų vaikus anglų kalbos pagrindų mokintų gerb. mokytoja Sandra Valantinavičiūtė.

Pasirašyti peticiją