LIETUVOS KOSMETIKŲ IR KOSMETOLOGŲ ASOCIACIJOS PETICIJA „DĖL KOSMETIKŲ IR KOSMETOLOGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LICENCIJAVIMO”

297 PARAŠAI

Kategorija:

LIETUVOS KOSMETIKŲ IR KOSMETOLOGŲ ASOCIACIJOS PETICIJA „DĖL KOSMETIKŲ IR KOSMETOLOGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LICENCIJAVIMO”
Iki šiol grožio specialistai dirbo pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas LIETUVOS SVEIKATINIMO NORMAS „KOSMETIKĖ (KOSMETIKAS). FUNKCIJOS, PAREIGOS, TEISĖS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ SN 1:1995, kuriame iki 1998 –09-25 šios paslaugos buvo licencijuojamos.
Šis dokumentas neteko galios 2020 sausio mėnesį ir tai suprantama, nes kosmetologijos sritis nuo 1995 metų yra gerokai pažengusi. Tačiau naujo įsakymo, kuris reglamentuotų kosmetikų ir kosmetologų darbą iki šiol neturime.
Lietuvoje kaip ir visoje Europoje yra daug inovatyvių procedūrų, kurioms reikia mokslinio, epidemiologinio, sveikatos saugos įvertinimo ir reikalavimų. Asociacijos siekis – įvesti aiškumo kosmetikų ir kosmetologų darbo kompetencijose bei licencijuoti jau esamas ir visas inovatyvias, specialių techninių ir sveikatos saugos reikalavimų turinčias paslaugas, kad jas atliekantis specialistas žinotų ne tik savo kompetecijos ribas, bet ir būtų teisiškai apsaugotas.
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) daug metų teigė, kad kosmetikai ir kosmetologai negali lygiuotis su kitais sveikatos priežiūros specialistais, mūsų kompetencijas priskirdami tik grožio paslaugų sektoriui (EVRK 96.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla - - veido masažas, manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt.)
Tačiau Covid-19 pandemijos akivaizdoje Sveikatos apsaugos ministerija vadovavosi sveika logika ir pagal galimą riziką kliento sveikatai prilygino kosmetologų darbą odontologų darbui. Tuo remiantis karantino metu nebuvo leista pradėti dirbti, kai tuo tarpu nagų ir plaukų priežiūros specialistai leidimą gavo gerokai anksčiau.
Apibendrindami galima pripažinti, kad kalba eina ne tik apie galimą grėsmę kliento sveikatai COVID 19 akivaizdoje, bet apie naujų, inovatyvių procedūrų galimą didelę ir vidutinę riziką sveikatai. Atsidūrėme tarp sveikatos priežiūros specialistų ir grožio specialistų be jokio teisiškai reglamentuoto įstatyminio pagrindo. Turime kitų šalių patirtį (pvz., Švedija), kur kosmetologų asociacija, bendradarbiaudama su dermatovenerologų asociacija ir sveikatos apsaugos ministerija labai aiškiai apsibrėžė, kokias procedūras ir kur galima atlikti kad klientui/pacientui būtų saugu.
Asociacija siekia:
1. Kad šiuo metu paruoštame, bet dar nesigaliojusiame Papildomos ir alternatyvios medicinos (toliau - PAM) įstatyme kosmetologų kompetencijai būtų numatytos ir veido bei kūno priežiūros procedūros, kurios šiuo metu priskiriamos tik gydytojams dermatovenerologams - jų pagrindinė kompetencija yra odos ir venerologinių ligų gydymas, o ne kosmetologinių procedūrų teikimas. SAM neturėtų ignoruoti kosmetikų ir kosmetologų išsilavinimo sveikatos mokslų srityje ir nepagrįstai nuvertinti jų kompetencijų.
2. Kad kosmetologų teikiamos paslaugos (didelės ir vidutinės rizikos sveikatai, pvz. mikrodermobrazija, mikroadatinė mezoterapija) būtų įtrauktos į PAM įstatyme esantį licencijuojamų paslaugų sąrašą, kuris dar yra nebaigtinis ir koreguojamas pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymą.
3. Kad Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų asociacijos deleguotas asmuo būtų įtrauktas į inicijuojamų naujų Kosmetikų ir kosmetologų medicinos normų bei Papildomos ir alternatyvios medicinos įstatymo 2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2771 konsultacinę grupę. PAM įstatymo 9 straipsnyje yra numatytos kūno ir veido priežiūros procedūrų licencijų rūšys, todėl procedūroms įvardyti būtinas kompetetingas šios srities atstovas.


Nuoroda į Papildomos ir alternatyvios medicinos įstatymą, kuris įsigalios nuo 2021 metų:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a4c78c03b6411eabd71c05e81f09716?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d943ad37-1ade-4b56-8b11-55dc5db82f08
Nuoroda į Preliminarų papildomosios ir alternatyviosios medicinos (PAM) praktikos paslaugų sąrašą:
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Teisine_informacija/Teisekuros_iniciatyvu_poveikio_vertinimas/Pazymos%201%20A%20priedas.pdf
Nuoroda į gyd.dermatovenerologų medicinos normas MN59:2016:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f4701bf1743711e6a0f68fd135e6f40c

Kviečiame pasirašyti peticiją jei esate kvalifikuotas grožio srityje dirbantis asmuo ir siekiate tų pačių tikslų kaip ir Lietuvos Kosmetikų bei kosmetologų asociacija.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Romas
2020-05-31 / 10:55
Pritariu. Privalomas paslaugų licenzijavimas leistu sukurti neįveikiamą monopolį ir sunkaikintu visus smulkius nelegaliai dirbančius savamokslius nenaudėlius. Tokiu būdu galėtume kelti kainas ir lupti iš žmonių pinigus tonomis. Valio. Kas nenori praturtėti? Aš už.
2 Neskelbiama
2020-05-17 / 22:07
Paslaugas turi teikti tik išsilavinimą ir licencija turintys specialistai. Amatininkai negali vadintis kosmetologais
3 Vienas
2020-05-17 / 18:16
Leiskiy dirbti žmonėms, visiems reikia pragyventi, o jūs iš jų atimat darbą, ir ne tik kad atimat, bet nesuteikiat galimybės dirbti.
4 Virginija (Klaipėda)
2020-05-17 / 18:14
Pasirašau už kosmetikių ir kosmetologių licenzijavimą.
5 Gitana (Šiauliai)
2020-05-17 / 17:28
Pritariu peticijai. Kosmetologai turintys biomedicinos studijų profesinio bakalauro diplomą, turi būti licencijuoti!
6 Olga (Klaipėda)
2020-05-17 / 17:15
Norėčiau, kad kosmetologai baigė biomedicinos mokslus galėtų teisiškai atlikti mezoterapijos proceduras
7 Tatjana (Vilnius)
2020-05-17 / 09:19
Pritariu Lietuvos kosmetologų ir kosmetikų asociacijos peticijai. Licencijuoti medicinos krypties kolegijines studijas baigusius ir bakalauro diplomą turinčius kosmetologus.
8 Giedre (Vilnius)
2020-05-17 / 00:06
Prašau licenzijuoti kosmetologu teikiamas paslaugas
9 Jolita
2020-05-16 / 15:03
Pritariu Lietuvos kosmetologų ir kosmetikų asociacijos peticijai. Licencijuoti medicinos krypties kolegijines studijas baigusius ir bakalauro diplomą turinčius kosmetologus.
10 Neskelbiama (Klaipėda)
2020-05-16 / 13:49
Prašau licenzijuoti kosmetologų teikiamas paslaugas
11 Neskelbiama (Klaipėda)
2020-05-16 / 08:51
Prašau licenzijuoti kosmetologu teikiamas paslaugas
12 Neskelbiama
2020-05-16 / 00:10
Prašau licenzijuoti kosmetologu teikiamas paslaugas
13 Neskelbiama (Klaipėda)
2020-05-15 / 23:02
Prašau licencijuoti kosmetologų teigiamas paslaugas.
14 Neskelbiama
2020-05-15 / 22:36
Prašaus licenzijuoti kosmetologų teikiamas paslaugas.
15 Rita
2020-05-15 / 21:59
Kolegijose Biomedicinos mokslų bakalauro diplomą gavusi kosmetologė yra nesulyginama savo kvalifikacija ir kompetencijomis su kursus baigusia kosmetike. Todėl kosmetologai turi būti licencijuojami
16 Neskelbiama
2020-05-15 / 21:51
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą.
17 Vilma
2020-05-15 / 21:32
Licencijuoti kosmetologes, baigusias medicinos krypties kolegijines studijas, turinčias bakalauro diplomą
18 Neskelbiama (Klaipėda)
2020-05-15 / 21:03
Prašaus licenzijuoti kosmetologų teikiamas paslaugas.
19 Neskelbiama (Kaunas)
2020-05-15 / 20:59
Norėčiau, kad licenzijotumet kosmetologes. Juos turi skirtis nuo kosmetikų.
20 Erika (Vilnius)
2020-05-15 / 20:56
Kosmetologai turi atlikti savo pareigas (odos puoselejimo proceduras, aparatines, manualines ir injekcines metodikas), o gydytojai turi vykdyti klinikine praktika bei lazerine
21 Neskelbiama (Klaipėda)
2020-05-15 / 20:31
Kolegijose Biomedicinos mokslų bakalauro diplomą gavusi kosmetologė yra nesulyginama savo kvalifikacija ir kompetencijomis su kursus baigusia kosmetike. Todėl kosmetologai turi būti licencijuojami.
22 Neskelbiama (Kaunas)
2020-05-15 / 20:11
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą.
23 Vilma (Gargždai)
2020-05-15 / 19:54
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą.
24 Brigita (Vilnius)
2020-05-15 / 19:42
Prašaus licenzijuoti kosmetologų teikiamas paslaugas.
25 Gabrielė (Vilnius)
2020-05-15 / 19:37
Kolegijose Biomedicinos mokslų bakalauro diplomą gavusi kosmetologė yra nesulyginama savo kvalifikaciją ir kompetencijomis su kursus baigusia kosmetike. Todėl kosmetologai turi būti licencijuojami.
26 Asta (Vilnius)
2020-05-15 / 19:23
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą
27 Neskelbiama (Kaunas)
2020-05-15 / 19:04
Prašaus licenzijuoti kosmetologų teikiamas paslaugas.
28 Neskelbiama
2020-05-15 / 19:01
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą.
29 Neskelbiama (Kaunas)
2020-05-15 / 18:59
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą
30 Šarūnė
2020-05-15 / 18:42
Prašau licencijuoti kosmetikų ir kosmetologų veiklą