PRIEŠ tepalų fabriko statymą Klaipėdos raj. Mickų km.