Parašo atšaukimas peticijoje: „prieš mokyklinės unofrmos“