REIKALAUJAME INFORMACIJOS APIE VISUS SOVIETINIŲ REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ BENDRADARBIUS PAVIEŠINIMO!

694 PARAŠAI

Kategorija:

MES, žemiau pasirašiusieji, SIEKDAMI istorinio teisingumo ir SUPRASDAMI, kad

- kiekviena tauta turi žinoti ne tik savo didvyrius, bet ir išdavikus, lėmusius didelį lietuvių tautos naikinimą bei tremtį;
- 30 metų Lietuvą valdančios politinės nomenklatūros sprendimai riboja galimybes Lietuvos žmonėms, įskaitant ir nuo tremties bei represijų nukentėjusiems ar/ir jų palikuoniams, realizuoti šią teisę, nes istorinė tiesa yra slepiama, prisidengiant tariamai dar neįvykdytais Valstybės įsipareigojimais prisipažinusiems KGB darbuotojams;
- prisipažinusių KGB bendradarbių įslaptinimas, kuomet jo trukmė viršiją daugelio nuo represijų nukentėjusių ar net ir jų palikuonių gyvenimo trukmę, yra nepagrįstas ir neproporcingas, o kartu paneigiantis daugumos Lietuvos žmonių teisę žinoti kolaboravusius su okupaciniu režimu ir bendradarbiavusius asmenis;
- dar 1990 metais Lietuvos Respublika įsipareigojo visiems Lietuvos žmonėms, kad praėjus 15 metų terminui prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybės bus atskleistos;
- LR Konstitucijos 25 str. 2 dalis garantuoja, jog žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją,

KREIPIAMĖS Į Lietuvos Respublikos Seimą, kad

per įmanomai trumpiausią laiką, ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d. būtų išslaptinti ir paskelbti visi prisipažinę KGB tarnavę ir su ją bendradarbę asmenys bei įvardinti kitoms sovietinio režimo represinėms struktūroms tarnavę asmenys,

todėl REIKALAUJAME:

atitinkamai pakeisti LR asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą Nr. VIII-1436 bei kitus įstatymus.

Peticiją teikia politinė partija Nacionalinis susivienijimas (www.susivienijimas.lt)

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Juozas (Telšiai)
2020-08-11 / 21:13
BŪTINA!!!Nors sąrašus prieš keletą metų viešai skelbė "Respublika".Kas norėjo tas skaitė,radau ir porą giminaičių žurnalistų.Akistatoje gavau paaiškinimą jog kitaip nebūtų galėję dirbti tokio darbo.
2 Leonora (Vilnius)
2020-08-10 / 17:58
KGB darbuotojų sąrašai turi būti išslaptinti ir vieši.
3 irena (Panevėžys)
2020-08-09 / 18:11
turi būti įvykdytas teisingumas ir numesta nežinomybės skraistė
4 Irena (Vilnius)
2020-08-08 / 21:13
Ar suprantate, jog ši peticija juridiškai bus niekinė, jei nebus užregistruota LR Seime!?
5 Marijus (Vilnius)
2020-08-08 / 21:12
Ar suprantate, jog ši peticija juridiškai bus niekinė, jei nebus užregistruota LR Seime!?
6 Vytautas
2020-08-08 / 18:27
Gana jau jiems valdyti. Kaip pradėjo dar prie Smetonos, taip ir per visą sovietmetį ir po 1990 dar trisdešimt metų.
7 Ariadna
2020-08-08 / 12:21
Kieno teisės ginamos - nekaltai nukentėjusiųjų ar nusikaltėlių. Privaloma atstatyti tikrą teisingumą
8 Loreta
2020-08-07 / 20:45
Nusikaltėliai žmogiškumui turi būti įvardinti.Jų slėpimas prilygsta bendrininkavimui.
9 Audrius
2020-08-07 / 16:38
Tai turi būti vieša, tokie žmonės neturėtų užimti aukštų valstybinių postų. To neturėtų būti. Buvusių KGB agentų nebūna.
10 Aurelijus (Šiauliai)
2020-08-07 / 16:05
Už paviešinimą KGB buvusių darbuotojų ir jų pagalbininkų asmens tapatybes.
11 Gediminas (Vilnius)
2020-08-07 / 07:16
Pritariu, kad tremtiniai turi turėti teisę sužinoti tautos išdavikų ir kolaborantų vardus.
12 Vytenis (Jonava)
2020-08-06 / 14:42
Paviešinimas reikalingas yoač į politiką nuėjusių buvusių skundikų - KGB informatorių. Tie kurie politikoje nebuvo ir prisipažino, kad buvo informatoriais - tai nėra svarbu tokius viešinti
13 Edvinas
2020-08-06 / 12:31
Manau, kad tų parazitų yra daug ir valstybės valdyme, nors neturėtų būti.
14 Nora
2020-08-06 / 08:06
Į dienos šviesą tempkime profesionalius žmonių priešus.
15 Vidas (Vilnius)
2020-08-06 / 06:58
Noriu žinoti, kad prie bendro stalo neatsisėsčiau...
16 Neskelbiama (Kaunas)
2020-08-05 / 18:31
Taip ir ne kitaip. Nors ir pavėluotai, bet reikia.
17 Apolonija (Vilnius)
2020-08-05 / 12:16
Reikalauju, nes privalau ir noriu žinoti Tėvų skundikus, o ne tik jų slaptvardžius.
18 Robertas
2020-08-05 / 11:08
"Tiesa padarys jus laisvus" (Evangelija pagal Joną, 8,32)
19 Irena (Vilnius)
2020-08-05 / 10:57
Turi būti paskelbti asmenys tarnavę KGB, tik tuomet būsime laisva tauta, slėpimas tai nusikaltimas. O dabar nusikalsta valstybės vadovai, kad neleidžia skelbti nusikaltėlių.
20 Albina (Kaunas)
2020-08-05 / 07:47
Padėkokime KGB stukačiui - "dėdulei", kad KGB-istai ramiai "dirba"Lietuvoje. Didžiausia klaida - desovietizacijos įstatymo nepriėmimas
21 Rimantas (Vilnius)
2020-08-05 / 05:46
Kurgi tas visur giriamas skaidrumas ir viešumas, kai jo reikia?
22 Mindaugas
2020-08-04 / 23:21
Prašau viešinti visa svarbią informaciją kuri ir slepiama.
23 Neskelbiama
2020-08-04 / 20:45
Valstybė, slepianti nusikaltėlius, yra jų bendrininkė.
24 Mindaugas
2020-08-04 / 20:31
Skundikai tiek pat pavojingi kaip ir budeliai. Reikalauju tiesos.
25 REGINA
2020-08-04 / 19:05
Valstybė, slepianti nusikaltėlius, yra jų bendrininkė
26 Darius
2020-08-04 / 19:04
Turi būti viešinami ir teisiami tautos išgamos.,
27 Vidas (Kaunas)
2020-08-04 / 15:49
Nusikaltelių slėpimas yra tolygus kolaboravimui su jais.
28 Rasa (Vilnius)
2020-08-04 / 15:14
Paskelbti asmenis, tarnavusius KGB bei kitoms sovietinėms represinėms struktūroms.
29 Valentinas
2020-08-04 / 14:36
Privalu tai padaryti ir kuo greičiau. To reikalauja elementarus teisingumas. Paradoksas-kankinius žinome, o kankintojų ne. Kodėl juos slepiame ? Ar tai teisinė valstybė ?
30 Arvydas (Anykščiai)
2020-08-04 / 14:33
Pritariu, nors ir abejoju jėgų balansu šios peticijos naudai.