Parašo atšaukimas peticijoje: „Del COVID-19 Situacijos Lietuvoje valdymo“