Reikalaujame naikinti Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo Plano sprendinius, įteisinančius išorinį giliavandenį uostą Baltijos jūroje ties Melnrage!


Parašų: 1 630


  • Autorius: Klaipėdos bendruomenių asociacija (KBA)
  • Adresuota: LR Aplinkos ministerija, LR Vyriausybė, LR Seimas
  • Kategorija: Aplinkosauga

Pasirašau šią Peticiją ir reikalauju naikinti Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo Plano sprendinius, įteisinančius išorinį giliavandenį uostą Baltijos jūroje ties Melnrage!

Parengto ir visuomenei pristatomo Lietuvos teritorijos bendrojo plano (toliau LR BP) sprendiniai galutinai „įteisins“ išorinį giliavandenį uostą Baltijos jūroje ties Melnrage (žiūr. LR BP brėžinį „Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė“).

Planavimo organizatoriai pripažįsta patys, kad šio projekto pasekmės pajūrio juostai šiauriau Klaipėdos bus NEIGIAMOS, TIESIOGINĖS, ILGALAIKĖS ir REIKŠMINGOS. Krantotvarkos mokslininkų nuomone, dėl planuojamos išorinio uosto konstrukcijos bus pertvertos natūralios smėlio pernašos jūroje, paplūdimiai nebebus papildomi natūraliai, ir suaktyvėję litodinaminiai bei erozijos procesai sąlygos paplūdimių būklės sistemingą blogėjimą ir praradimą Melnragėje, Giruliuose, Karklėje, Nemirzatėje, Palangoje, Kunigiškiuose, Monciškėse, Šventojoje ir Būtingėje. Viso Lietuvos pajūrio į Šiaurę nuo Klaipėdos turizmo ir rekreacijos industrija patirs praradimus, kurie, kartu su žalos gamtinei aplinkai atstatymo kaštais, bus didesni už tikėtiną išorinio uosto naudą šaliai.

Klaipėdos jūrų uosto kompanijų vadovai ir tarptautiniai logistikos ekspertai tvirtina, kad visame Skandinavijos-Baltijos regione jokių naujų krovinių srautų, kuriems apdoroti vystomas išorinio uosto projektas Melnragėje, nėra ir nebus, o pats projektas jokio ekonominio pagrindimo neturi, realaus poreikio jam nėra.
Klaipėdos miesto, viso pajūrio bendruomenės ir darnaus Lietuvos vystymo siekianti visuomenė nedviprasmiškai pasisako prieš išorinio giliavandenio uosto projektą, kuriuo šiandienos poreikius skatinti ekonomiką per infrastruktūros vystymą (šiuo atveju - netgi neužtikrinant investicijų grąžos) ir darbo vietų kūrimą statybose Lietuva tenkins mūsų vaikų ir ateities kartų gyvenimo kokybės, sveikatos ir gamtinio karkaso sunaikinimo sąskaita. Tai yra akivaizdus viešojo intereso pažeidimas, darnaus vystymo principų laužymas, kas pažangiai ir šiuolaikiškai visuomenei yra nepriimtina.

LR BP programuojama pajūrio ekologinė katastrofa – tai ir visos Lietuvos ekologinė katastrofa. LR BP planavimo organizatorius Aplinkos ministerija tai gerai žino, todėl Lietuvos teritorijos bendrojo plano sprendiniuose yra nurodyta, jog „atsižvelgiant į galimus klimato kaitos pokyčius ir krantų erozijos intensyvėjimą užtikrinti nuolatinę jūros paplūdimių ir apsauginio kopagūbrio priežiūrą bei krantosaugos priemonių taikymą, sudarant galimybę paplūdimius atkurti naudojant jūroje esančius smėlio šaltinius ir uostuose iškasamą švarų gruntą. Inžinerines krantotvarkos priemones taikyti tik iškilus ekstremalioms grėsmėms gyventojų saugumui“ (LR BP sprendiniai „Teritorinių elementų vystymas“, 580 p.).

Tai reiškia, kad pajūrio krantų erozija bus neišvengiama, o „inžinerinė krantotvarka“ bus taikoma tik tada, kai jūros vanduo pradės veržtis pro kopas į Klaipėdos, ar Palangos miestus, kai atsiras ne šiaip „grėsmės gyventojų saugumui“, o „ekstremalios grėsmės“. Nei pliažų, nei kopų tuo metu jau seniai nebebus. Beje, „inžinerinės krantotvarkos“ priemonių įrengimo kaštus planavimo organizatoriai į savo projekto investicijų planus įtraukti atsisako, nežiūrint į visuomenės reikalavimus.

Mes, kaip aktyvi pilietiška visuomenė, privalome išsireikalauti atsakingo valdininkų ir valstybės institucijų požiūrio į strateginių valstybės svarbos projektų planavimą nepažeidžiant viešojo intereso ir mūsų šalyje privalomo darnaus vystymo principo, kuris draudžia šiandienos poreikius tenkinti ateities kartų sąskaita.

Mes, mylintys savo kraštą, savo Lietuvą ir savo pajūrį Lietuvos piliečiai, nesutinkame su tokiais parengto ir visuomenei susipažinimui pateikto Lietuvos teritorijos Bendrojo Plano sprendiniais, kurie įteisins pražūtingą Lietuvos pajūriui Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą su išorinio giliavandenio uosto statyba Baltijos jūroje ties Melnrage ir reiklaujame šiuos LR BP sprendinius naikinti.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-04-25 / 16:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-04-11 / 11:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-11-26 / 21:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-11-25 / 12:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Valdas (Ignalina)
2020-10-28 / 14:14
Betikslis, gamtą niokojantis ir keletai lobistų naudingas planas kaip ir dujų terminalas
6 Neskelbiama
2020-10-22 / 11:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-10-12 / 23:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-10-10 / 17:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-10-10 / 15:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-10-10 / 14:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-10-10 / 09:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-10-09 / 13:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-10-09 / 13:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-10-09 / 11:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-10-09 / 11:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-10-09 / 11:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-10-09 / 10:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-10-08 / 23:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-10-07 / 21:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-10-07 / 09:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-10-05 / 14:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-10-05 / 13:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-10-05 / 13:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-10-05 / 11:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-10-05 / 09:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-10-05 / 07:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-10-04 / 15:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-10-04 / 11:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-10-03 / 13:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-10-02 / 23:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas