Už regionų ir seniūnijų savivaldą, už Lietuvą čia kur gyvename


Parašų: 26


  • Autorius: Gintaras Skamaročius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Konstitucija garantuoja mūsų teisę į gyvenimo kokybę visose Lietuvos vietovėse. Tačiau, situacija kiekvienais metais darosi vis grėsmingesnė nuošaliau nuo sostinės ir kitų dvejų didžiųjų ekonominių centrų gyvenantiems žmonėms ir pačiai Valstybei. Skirtumai tarp atskirų regionų ir miestų jau skaičiuojami dešimtimis ir šimtais kartų! Pavyzdžiui:
• atlyginimai Vilniaus ir Kalvarijos gyventojams skiriasi apie 2 kartus;
• nedarbo lygis Klaipėdoje ir Ignalinoje – daugiau nei 3,5 karto;
• materialinės investicijos gaunamos vienam gyventojui Vilniuje ir Vilkaviškyje - daugiau nei 10 kartų;
• tiesioginės užsienio investicijos - Vilniui ir Lazdijams - netgi 1460 kartų.
Apie 20 % Lietuvos gyventojų yra žemiau skurdo lygio ar greta jo, o sunkiausia Marijampolės regione - apie 36 %.
Turime tragiškai mažus gimstamumo, vaikų ir kitus skaičius.
Vertybinis pasirinkimas – tolesnis skirtumų didinimas, t.y. egoistinis pseudo liberalizmas ir valdžios perdėta centralizacija be pilnavertės valstybės, ar socialiai teisingesnė ir turtingesnė Lietuva visiems.
Visų Lietuvos vietovių žmonės prisidėjome prie Lietuvos stiprinimo, bendrųjų pajamų uždirbimo ir jų investavimo į sostinės ir kitų ekonominių gamybinių centrų pajėgumus. Šiandien jie jau duoda pajamas, t.y. tarsi grąžina visiems dirbusiems skolą, bet daugumai mūsų, ypač regionuose tuo neleidžiama pasinaudoti.
Pažangios valstybės su savo piliečiais regionuose dalinasi ir europinės paramos lėšomis, jiems skiriant apie 40 proc. lėšų - regioniniai skirtumai ir skurdas tenai gerokai mažesni.
Didžiausia problema, kad Lietuvoje šių pajamų ir paramos didžiąją dalį leidome užvaldyti sisteminėms valdžioms, ypač jų oligarchiniams rėmėjams. Jie savo noru su mumis nesidalins. Nekartokime tų pačių klaidų dar ketvertui metų.
Išsikovoję regionų savivaldą bei „europinę“ lėšų dalį Lietuvoje, regionai bei juose esančios savivaldybės, seniūnijos gausime beveik 4 kartus daugiau. Sumos skaičiuojamos šimtais milijonų eurų. T.y., dabar šių lėšų gauname tik 1/4 to ką turėtume gauti.
Papildomos lėšos ir regionų (kraštų) savivalda, kartu su palaikomo augimo centrų ir mokesčių lengvatų sistemos sukūrimu efektyviausiai garantuos regionų skurdo ir skirtumų sumažinimą.
Pačių tiesiogiai išsirinktos regionų, o tuo pačiu ir seniūnijų tarybos vietinius klausimus spręs žymiai skaidriau, greičiau ir tikslingiau. Jų išlaikymui nereikėtų naujų papildomų išlaidų, nes regionų taryboms būtų deleguojamos dabar ministerijų turimos funkcijos ir lėšos, perkeltos ar pertvarkytos kitos struktūros.
Keletą metų rašiau Prezidentui, Seimui, Vyriausybei prašydamas pradėti diskusijas dėl regionų savivaldos ir perdėto centralizacijos mažinimo - nesutinka.
Rajoninės/miestų savivaldybės ir nacionalinės struktūros turi interesų konfliktus ir šališkumą seniūnijų ir regionų savivaldos klausimu.
Paradoksas, bet padėti regionams ir seniūnijoms šiuo atveju galime tik mes patys čia gyvenantys, ypač - didesnis mūsų aktyvumas.
Dėl paminėtų priežasčių parengiau ir kviečiame pasirašyti peticiją:
1.pritarti kraštų (regionų) savivaldybių tarybų (seimelių) tiesioginiams rinkimams ir „Deklaracijai dėl Lietuvos kraštų antro lygmens savivaldos“ (žr. mano "feisbuko" paskyroje - skamarocius.gintaras);
2. pritarti seniūnijų (valsčių) savivaldybių tarybų tiesioginiams rinkimams.

Pagarbiai, Gintaras Skamaročius
Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas
Marijampolės regiono plėtros tarybos narys
Europos pasienio regionų asociacijos VK narys (2000-2012)

PS. Turiu žymėti, kad tai politinė reklama pasigaminta ir platinama nemokamai, nes šiuo metu esu kandidatas į LR Seimo narius (Marijampolės vienmandatėje ir Centro partijos-tautininkų 6-ame sąraše - 17).

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-10-06 / 13:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-09-30 / 10:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-09-30 / 00:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.