VAIDOTŲ K. GYVENTOJŲ KREIPIMASIS DĖL VAIDOTŲ K. BLOGOS INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖS

87 PARAŠAI

Adresuota: Pagirių seniūnija
Kategorija:

2019-2020 m. įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotą projektą „Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.)“ įdiegtos saugaus eismo priemonės (pėsčiųjų ir pėsčiųjų dviračių takų danga – betoninės trinkelės, apšvietimas, uždari grioveliai paviršinio vandens surinkimui) 2,065 km ilgio Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g. ir Parko g. atkarpose.
Tačiau privažiavimai prie daugiabučių namų, kuriais apstatyta didžioji dalis Vaidotų gyvenvietės, priklausančios Vilniaus rajono Pagirių seniūnijai, iš buvusios asfalto dangos pavirto į žvyrkelius, visiškai nėra ir neplanuojamos transporto priemonių stovėjimo aikštelės, todėl gyventojai transporto priemones turi statyti ant apželdintų arba augalinio grunto teritorijų, nes neturi kito pasirinkimo, trūksta apšvietimo, o želdynai visiškai netvarkomi.
Kita opi problema yra viena iš pagrindinių kaimo gatvių – Krantinės gatvė, kurios dalyje (0,37 km) buvo įgyvendintas aukščiau minėtas projektas, tačiau didelė dalis šios gatvės nuo sankryžos su Statybininkų gatve iki Vokės upės liko netvarkyta, nors 2019 m. veiklos plane buvo numatyta šioje atkarpoje įrengti apšvietimą, bet Seniūnija savavališkai nusprendė darbų nevykdyti dėl mums nežinomų priežasčių, bet užtai įrengė ten, kur nebuvo numatyta. Krantinės gatvė, kurioje yra vaikų darželis, kelios viešojo transporto stotelės, ja kasdien juda šimtai suaugusiųjų ir vaikų, – skendi visiškoje tamsoje. Šalia tokios judrios gatvės nėra jokio šaligatvio, o gyventojai priversti eiti šalikele ar važiuojamąja kelio dalimi, kai dėl oro sąlygų arba krūmais ir medžiais apžėlusių šaligatvių šalikele eiti neįmanoma. Bloga yra ir netoli Vokės upės esančio autobusų žiedo su stotele būklė – stotelė be jokios užuovėjos, apaugusi medžiais, želdynai nesutvarkyti, nėra jokių kelkraščio ir eismo juostų bei perėjų žymėjimų.
Krantinės g. vyksta intensyvus eismas į Vaidotų pramonės zoną, kurioje veikia keliolika stambių įmonių, kurios verčiasi logistika, gamyba, turi sandėliavimui skirtas patalpas ir teritorijas. Krantinės g. 17 teritorijoje supiltas pjuvenų kalnas, kuriam suvežti reikėjo daug sunkvežimių, kurie gyvenvietės gatvėmis važinėjo pirmyn ir atgal. Skelbimų portaluose talpinama informacija apie nuomojamas naujai statomas sandėliavimo/gamybines patalpas – 560–4080 kv. m ploto angarus Vaidotuose, Krantinės gatvėje. Vaidotuose, Rėvos gatvėje ir ant kalvos yra plėtojami dideli gyvenamųjų namų projektai (aštuonių hektarų plote suformuoti gyvenamosios paskirties 6–12 arų sklypai). Pagrindinės susisiekimo gatvės yra Krantinės ir Vėjo. Vėjo g. priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, Krantinės – Vilniaus rajono savivaldybei.
Kitose Pagirių seniūnijos gyvenvietėse, kur gyventojų skaičius yra nepalyginamai mažesnis, todėl sumokama ženklai mažiau mokesčių, bet gauna neproporcingai didesnes investicijas, nei Vaidotų gyvenvietė, kurioje 2013 m. duomenimis gyveno 1268 žmonės . Pateikiame kelis pavyzdžius iš Pagirių seniūnijos 2020 m. veiklos plano: 2.2. Asfaltbetonio dangos įrengimas (nauja danga) su kelkraščiais Mažųjų Lygainių k. Ilgučio g. atkarpa ilgis 881 m, plotis 5,5 m. (Mažuosiuose Lygainiuose gyvena – 2011 m. surašymo duomenimis 61 registruotas gyventojas, demografinė padėtis neigiama), 1.3. Pagirių g., Pagirių k., Guobų g., Juodbalių k. apšvietimo įrengimas (Juodbaliuose gyvena – 2011 m. surašymo duomenimis 171 registruotas gyventojas, kuomet Vaidotų viename daugiabutyje dažnu atveju gyvena tiek žmonių, bet iki šiol negali sulaukti kelių apšvietimo stulpų. Čia tik keli pavyzdžiai, bet nagrinėjant ilgesnius Pagirių seniūnijos veiklos periodus matome, kad čia yra tendencija, todėl prašome atsižvelgti į Vaidotų gyventojų pagrįstą prašymą ir į Pagirių seniūnijos veiklos 2021 m. planą įtraukti:
- Privažiuojamosios gatvės asfaltavimo, transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo prie Pramonės g. A3 ir 5 daugiabučių namų;
- Privažiuojamosios gatvės asfaltavimo, transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo prie Pramonės g. 3 ir 7 daugiabučių namų;
- Privažiuojamosios gatvės asfaltavimo, transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo prie Statybininkų g. 6, Šaltinio g. 1 ir 3 daugiabučių namų;
- Įvažiavimų asfaltavimo, transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo prie Šaltinio g. 4, 5, 6 ir 11 daugiabučių namų;
- Transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo prie Statybininkų g. 4 ir 8 daugiabučių namų;
- Apšvietimo įrengimo prie Statybininkų g. 12 daugiabučio namo;
- Transporto priemonių stovėjimo aikštelių asfaltavimo darbus prie Statybininkų g. 14 ir Šaltinio g. 2 daugiabučių namų.
- Rėvos g. asfaltavimo darbus;
- Eismo saugumo priemonių įrengimą, medžių genėjimą ir perteklinio grunto nukasimą Krantinės g. dalyje nuo sankryžos su Statybininkų g. iki Vokės upės.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Jevgenij
2020-11-11 / 22:22
Pritariu iniciatyvai dėl Vaidotų infrastruktūros gerinimo.
2 Darius (Vilnius)
2020-10-30 / 08:08
Pritariu iniciatyvai dėl Vaidotų infrastruktūros gerinimo.
3 Lina (Vilnius)
2020-10-29 / 21:00
Jai ne navigacija nežinotum kad galima važuoti šuo keliu,važuoti pabrėžiu nes eiti nera kaip, nera net kelkrascio...!

Peticija dėl karantino ribojimų bei LR piliečių prigimtinių teisių bei laisvių suvaržymo panaikinimo (2076)

Loreta. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas ir vyriausybė

LR Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 apribojo Lietuvos Respublikos piliečių prigimtines teises ir laisves. Įvesti beprecedenčiai taikos metui apribojimai yra represiniai ir pertekliniai – šiuo nutarimu LR Vyriausybė galimai pažeidė LR Konstitucijos 18, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 46, 53, 93 straipsnius (sąrašas nebaigtinis). Mes, žemiau pasirašę LR piliečiai, reikalaujame nedelsiant atšaukti 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 LR piliečių teises paminančias nuostatas. Kreipiamės į LR Seimo narius, kad šie skubos tvarka inicijuotų kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą išaiškinimo dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo. Taip pat reikalaujame: 1. Įvedant užkrečiamų ligų plitimo prevencijos priemones, taikyti mažiausios žalos principą. Apribojimų šalies mastu taikymo praktikos turi būti atsisakyta. Šalies savivaldybes įgalinti taikyti infekcijos kontrolės priemones atsižvelgiant i vietinius virusinės infekcijos paplitimo rodiklius. 2. Nedelsiant parengti komercinių bei visuomeninių veiklų epidemiologinio rizikingumo sąlyginius įverčius bei nustatyti higieninius ir epidemiologinius reikalavimus jų veikloms vykdyti. 3. Kaukių dėvėjimą padaryti rekomendaciniu, įvertinus atnaujintus mokslo duomenis bei atsižvelgiant į tarptautinių sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės organizacijų rekomendacijas. 4. Panaikinti visus apribojimus visiems gyventojams, išskyrus saviizoliacijos reikalavimus susirgus Covid-19 liga bei nustačius pirminio kontakto atvejį, taip pat visų tipų veikloms, joms įgyvendinus 2 punkto reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (350)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų (172)

Grigiškių. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

P E T I C I J A Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų 2021 m. vasario 10 d., Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda. Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais. Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais. Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų. П E T И Ц И Я Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем 2021 г. февраль Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует. Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики. Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями. Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (253)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !