Parašo atšaukimas peticijoje: „Reikalauju pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymą Nr. VIII-911, priimtą 2020-11-10“