Už miško parką Kauno Aleksoto aerodromo vietoje!

276 PARAŠAI

Kategorija:

Sveiki!
Kviečiame pasirašyti už miško parkų atželdinimą Lietuvos miestuose bei vieno jų įkūrimą Kauno mieste Aleksoto aerodromo (jo dalies) vietoje.

Pagal pernai Europos Komisijos (EK) priimtą naują ES biologinės įvairovės strategiją Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą (COM/2020/380), miestai, kuriuose gyvena ne mažiau kaip 20 000 gyventojų, iki 2021 m. pabaigos raginami parengti plataus užmojo miestų žalinimo planus, pavyzdžiui, kuriant biologine įvairove pasižyminčius ir lengvai prieinamus miškus ir parkus.

Džiaugdamiesi nauja ES strategija siūlome Aleksoto S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome (arba didesnėje jo dalyje) įsteigti miško parką, kuris labai pasitarnautų bioįvairovės didinimui bei visuomenės sveikatai. Manome, kad tai galėtų būti vienas pirmųjų žingsnių miesto žalinimo link, o sukūrus išskirtinį, plataus užmojo projektą, jis galėtų dalyvauti Europos „Žaliojo lapo“ apdovanojimuose, taip įkvėpdamas kitus regionus.
Mokslininkai įrodė, kad miškai, medžiai ir kita žalioji infrastruktūra gali išspręsti daugybę miesto problemų, mažindami oro taršą, triukšmą, „karščio bangas“, atkurdami biologinę įvairovę, gerindami visuomenės sveikatą (Wolf KL et al. 2020). Praktikoje tai buvo pritaikyta ir išbandyta įgyvendinant Europos Komisijos (EK) projektą “EnRoute“ (Miesto ekosistemų atsparumo didinimas naudojant žaliąją infrastruktūrą).

Deja, žaliosios erdvės labai dažnai pralaimi konkurencinę kovą dėl žemės, todėl tokie projektai, pagal ES rekomendacijas, turi būti aktyviai remiami vietinių bendruomenių iniciatyvų. Todėl kviečiame palaikyti ir plėsti žaliųjų erdvių kūrimą miestą pasirašant šią peticiją!

Pasirašyti peticiją

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-07 / 12:46
Už miško parką Kauno Aleksoto aerodromo vietoje!
2 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-04 / 19:01
Žinoma, pritariu. Nes tiek naikinama žalumos dėl infrastruktūros, iškirtimas tik didėja. Tai reikia grąžinti planetai žalumą. Ir ieškoti tvarių sprendimų vietoj iškirtimų.
3 Aurelija (Kaunas)
2021-02-03 / 22:09
Pleskime miesto žaliąsias zonas,aerouostas turi būti iškeltas už miesto ribų,apsaugant Aleksoto gyventojus nuo triukšmo
4 Romualda (Kaunas)
2021-02-03 / 21:47
Reikia užbaigti tuos skraidymas virš gyvenamųjų namų ir sodinti parką ,kad būtų kuo kvėpuoti mieste.
5 Neskelbiama (Kaunas)
2021-02-01 / 23:29
Pritariu, puiki idėja! Sodinkime parkus ir miškus miesto ir mūsų visų ateičiai.
6 Neskelbiama (Garliava)
2021-01-29 / 23:24
Kuo daugiau žalumos ir grynesnio oro.Parkų žmonėms ir paukščiams.
7 Inga
2021-01-29 / 12:32
Kovojant su virusinėmis pandemijomis žaliosios erdvės yra gyvybiškai būtinos.
8 Erika
2021-01-28 / 20:29
Kuo daugiau miestuose žalių.erdvių tuo geriau mums.
9 Nelė
2021-01-28 / 10:06
Kokia gera iniciatyva. Kuo daugiau žalumos, tuo geriau
10 Neskelbiama (Kaunas)
2021-01-28 / 09:56
Tokia vieta puikiausiai tiktų bendruomenės parkui. O aerodromą palikim istorijai. Vidury miesto aerodromo nereikia. Tegul ten stovi skulptūra su laukiančiais ir nesulaukiančiais Dariaus ir Girėno
11 Neskelbiama (Kaunas)
2021-01-27 / 21:08
Gal parkas bent kiek kompensuotų lėktuvų ir malūnsparnių keliamą triukšmą ir taršą..
12 Adelė (Kaunas)
2021-01-27 / 19:41
Žmogus pamiršo kas yra gamta ir kieno dėka mes gyvename,saugokime gamtą ji saugos mus, vaikus anūkus...
13 Neskelbiama (Kaunas)
2021-01-27 / 19:21
Aš už balansą tarp miesto ir gamtos. Aleksotui ypač trūksta bent normalaus parkelio, kur būtų galima pasivaikščioti. Puiki proga, tačiau nepamiršite ir aerodromo svarbos bei istoriškumo.
14 Lukas (Kaunas)
2021-01-27 / 15:03
Nuostabi idėja, daugiau gamtos miestuose - laimingesni gyventojai!
15 Gediminas
2021-01-27 / 14:19
Lai tai būna vienas pirmųjų žingsnių miesto žalinimo link !
16 Loreta
2021-01-27 / 08:56
Norėčiau matyti daugiau gamtos miestuose ir pastatus, integruojamus natūraliai susiformavusioje gamtinėje aplinkoje.
17 Kęstutis (Kaunas)
2021-01-27 / 08:44
Už miško parkų atželdinimą Lietuvos miestuose bei vieno jų įkūrimą Kauno mieste Aleksoto aerodromo (jo dalies) vietoje.

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1658)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (367)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (183)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (259)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !