Apsaugokime Kauno Ąžuolyno parko vientisumą


Parašų: 9 536


  • Autorius: Asociacija "Žaliasis Ąžuolynas"
  • Adresuota: Kauno miesto savivaldybė
  • Kategorija: Aplinkosauga

Vertiname ir palaikome Kauno miesto savivaldybės iniciatyvą žemės sklypą, esantį Vydūno al. 4, Kaune, paimti visuomenės poreikiams, tačiau nepritariame šioje vietoje numatomoms statyboms ir planams įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Kauno Ąžuolynas yra natūrali istorinė ąžuolų augimvietė, egzistuojanti šioje vietoje tūkstančius metų. Apie 1930 m. pradėta kalbėti, kad Ąžuolynas turi tapti parku, miestiečių poilsio vieta. Šiuo metu žemės sklypas, esantis adresu Vydūno al. 4, Kaunas, apsuptas Ąžuolyno parko, patenka į:
1) saugomą Kauno Ąžuolyno objektų komplekso teritoriją (unikalus objekto kodas - 44581). Šioje teritorijoje yra saugomos vertybės:
- planavimo sprendiniai;
- žemės ir jos paviršiaus elementai;
- takai, keliai ar jų dalys, dangos;
- buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - oranžerijos vieta teritorijos Š dalyje (1930 m. pastatyta centrinė oranžerija buvo 15 m aukščio; po karo sodininkystės statiniai sunyko ir buvo nugriauti).
2) saugomą Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parko teritoriją (unikalus kodas 17381);
3) saugomą Europos ekologinio tinklo sistemos „Natura 2000“ teritoriją dėl jame randamų Lietuvoje ir visoje Europoje ypač griežtai saugomų niūriaspalvių auksavabalių (Osmoderma eremita (barnabita));
4) šią teritoriją supa saugotinos kultūros paveldo teritorijos: Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (u.k. 22148), Miesto istorinė dalis, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (u.k. 31280);
5) Žaliakalnio vietovė kartu su Ąžuolyno parku ir žemės sklypu Vydūno al. 4, bei sporto infrastruktūra taip pat patenka į preliminarų UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalių narių paveldo sąrašą pateiktoje paraiškoje „Modernusis Kaunas: Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“, siekiant Kauno modernizmo architektūrą įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Ar ši vietovė pateks į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, priklausys nuo daugelio aspektų: „Priklausys, kaip sparčiai galės keliauti tarptautiniai ekspertai, kurie vertins paraišką. Jie privalo atvykti į vietą, susitikti su specialistais, bendruomenėmis, valdžios institucijomis. Tai nėra tik vietos vertinimas, bet ir bendravimas su žmonėmis“ (prof. Marija Drėmaitė).

Ąžuolyno parkas su jį supančia aplinka yra unikali vietovė, tačiau planuojama įrengti ~2000 vietų automobilių stovėjimo aikštelė 3.3 ha plote turės neigiamą poveikį tiek vertingosioms kultūros ir gamtos vertybėms, tiek aplinkinių gyventojų ir parką lankančių žmonių sveikatai.

Tokie procesai kaip bioįvairovės nykimas sukelia žmonėms stresą ir nerimą. Automobilių transportas taip pat sukelia oro, dirvožemio ir vandens telkinių taršą, triukšmą: "dėl kelių transporto veiklos į atmosferą patenka apytikriai 27% visų išmetamų sveikatai žalingų kietųjų dalelių. Šių medžiagų neigiamas poveikis pasireiškia dirvožemio bei vandens rūgštėjimu, sukelia tiesioginį neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sąlygoja kvėpavimo takų ir plaučių ligas" (pagal VGTU atliktą mokslo darbo ataskaitą "Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, įvertinimas"). Neįvertinta, kokią neigiamą įtaką šie sprendiniai ir padidinti automobilių srautai sukels Kauno Ąžuolyno natūraliam miško parkui ateityje.

Rengiant Kauno sporto halės bei S.Dariaus ir S.Girėno stadiono projektus, nebuvo įvertinti objektų sukuriami transporto srautai ir įtaka susisiekimo sistemai (kai prie šių objektų sukuriamas transporto srautas sudaro ne mažiau kaip 500 aut./parą arba ne mažiau kaip 100 aut/h piko metu). Neįvertinta planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įtaka aplinkai, užtikrinant saugias eismo sąlygas ir pralaidumą. Taip pat neįvertintas perspektyvinis eismo intensyvumas, srauto sudėtis bei bendras gatvės pralaidumas (pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai). Tačiau tai nėra pateisinimas daryti klaidas toliau ir užstatyti Vydūno al. 4, Kaune žemės sklypą automobilių stovėjimo aikštele.

Taip pat neaišku, ar planuojama automobilių stovėjimo aikštelė išlaikys minimalius atstumus iki gyvenamųjų namų (50 m, kai automobilių skaičius - 300 ir daugiau).

Tokios automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas (Pagal Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" tetitorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą).

Taip pat įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles (kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais), turi būti atliekama atranka dėl poveikio alinkai vertinimo (pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.2 p.).

"Kauno Ąžuolynas yra išskirtinės vertės kultūros ir gamtos paveldo saugoma teritorija, kurioje statybinės intervencijos, galinčios pažeisti šios teritorijos kultūros ir gamtos vertingąsias savybes, tarptautinio ir nacionalinio lygmens kultūros vertybių apsaugos ir gamtosaugos teisės aktais neleidžiamos" (A. Malinauskienė, V. Karvelytė Balbierienė, 2012). Tačiau šiai teritorijai ir jos vientisumui kyla didžiulė urbanizacijos grėsmė. Prašome Kauno miesto savivaldybės atkurti istorinę tiesą ir apsaugoti šią unikalią vertybę, žemės sklypą, adresu Vydūno al. 4, Kaunas, perimant visuomenės poreikiams ir išlaikant šią teritoriją kaip neurbanizuotą Ąžuolyno parko dalį.


Ruošė: Eglė Januškienė (architektė, PV, at. Nr. A1929, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, at. Nr. 0738).

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-06-05 / 06:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-04-19 / 14:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-04-11 / 21:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-04-04 / 13:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-03-25 / 18:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-03-13 / 23:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-03-11 / 15:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-02-28 / 12:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-02-27 / 11:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-02-27 / 10:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-02-27 / 05:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-02-26 / 13:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Julija
2021-02-25 / 13:24
Atkurti oranžerija, pasodinti daug geliu, ir žinoma, pasodinti ąžuoliukų , įrengti kavinuke toks butų mano matymas.
14 Neskelbiama
2021-02-23 / 17:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-02-23 / 10:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-02-22 / 17:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-02-22 / 15:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-02-21 / 19:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2021-02-21 / 13:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2021-02-21 / 08:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2021-02-21 / 07:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-02-20 / 19:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-02-20 / 14:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-02-20 / 14:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2021-02-20 / 00:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2021-02-19 / 23:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2021-02-19 / 17:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2021-02-19 / 15:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2021-02-19 / 15:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Margarita (Kaunas)
2021-02-19 / 10:39
Esu PRIEŠ automobilių stovėjimo aikštelę Kauno ąžuolyne! Ši unikali vieta privalo įgyti neliečiamybės statusą.