Apsaugokime Kauno Ąžuolyno parko vientisumą

9 467 PARAŠAI

Kategorija:

Vertiname ir palaikome Kauno miesto savivaldybės iniciatyvą žemės sklypą, esantį Vydūno al. 4, Kaune, paimti visuomenės poreikiams, tačiau nepritariame šioje vietoje numatomoms statyboms ir planams įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Kauno Ąžuolynas yra natūrali istorinė ąžuolų augimvietė, egzistuojanti šioje vietoje tūkstančius metų. Apie 1930 m. pradėta kalbėti, kad Ąžuolynas turi tapti parku, miestiečių poilsio vieta. Šiuo metu žemės sklypas, esantis adresu Vydūno al. 4, Kaunas, apsuptas Ąžuolyno parko, patenka į:
1) saugomą Kauno Ąžuolyno objektų komplekso teritoriją (unikalus objekto kodas - 44581). Šioje teritorijoje yra saugomos vertybės:
- planavimo sprendiniai;
- žemės ir jos paviršiaus elementai;
- takai, keliai ar jų dalys, dangos;
- buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - oranžerijos vieta teritorijos Š dalyje (1930 m. pastatyta centrinė oranžerija buvo 15 m aukščio; po karo sodininkystės statiniai sunyko ir buvo nugriauti).
2) saugomą Kauno Ąžuolyno objektų komplekso parko teritoriją (unikalus kodas 17381);
3) saugomą Europos ekologinio tinklo sistemos „Natura 2000“ teritoriją dėl jame randamų Lietuvoje ir visoje Europoje ypač griežtai saugomų niūriaspalvių auksavabalių (Osmoderma eremita (barnabita));
4) šią teritoriją supa saugotinos kultūros paveldo teritorijos: Kauno miesto istorinė dalis, vad. Žaliakalniu (u.k. 22148), Miesto istorinė dalis, vad. Kauno Žaliakalnio 1-oji (u.k. 31280);
5) Žaliakalnio vietovė kartu su Ąžuolyno parku ir žemės sklypu Vydūno al. 4, bei sporto infrastruktūra taip pat patenka į preliminarų UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalių narių paveldo sąrašą pateiktoje paraiškoje „Modernusis Kaunas: Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“, siekiant Kauno modernizmo architektūrą įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Ar ši vietovė pateks į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, priklausys nuo daugelio aspektų: „Priklausys, kaip sparčiai galės keliauti tarptautiniai ekspertai, kurie vertins paraišką. Jie privalo atvykti į vietą, susitikti su specialistais, bendruomenėmis, valdžios institucijomis. Tai nėra tik vietos vertinimas, bet ir bendravimas su žmonėmis“ (prof. Marija Drėmaitė).

Ąžuolyno parkas su jį supančia aplinka yra unikali vietovė, tačiau planuojama įrengti ~2000 vietų automobilių stovėjimo aikštelė 3.3 ha plote turės neigiamą poveikį tiek vertingosioms kultūros ir gamtos vertybėms, tiek aplinkinių gyventojų ir parką lankančių žmonių sveikatai.

Tokie procesai kaip bioįvairovės nykimas sukelia žmonėms stresą ir nerimą. Automobilių transportas taip pat sukelia oro, dirvožemio ir vandens telkinių taršą, triukšmą: "dėl kelių transporto veiklos į atmosferą patenka apytikriai 27% visų išmetamų sveikatai žalingų kietųjų dalelių. Šių medžiagų neigiamas poveikis pasireiškia dirvožemio bei vandens rūgštėjimu, sukelia tiesioginį neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sąlygoja kvėpavimo takų ir plaučių ligas" (pagal VGTU atliktą mokslo darbo ataskaitą "Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, įvertinimas"). Neįvertinta, kokią neigiamą įtaką šie sprendiniai ir padidinti automobilių srautai sukels Kauno Ąžuolyno natūraliam miško parkui ateityje.

Rengiant Kauno sporto halės bei S.Dariaus ir S.Girėno stadiono projektus, nebuvo įvertinti objektų sukuriami transporto srautai ir įtaka susisiekimo sistemai (kai prie šių objektų sukuriamas transporto srautas sudaro ne mažiau kaip 500 aut./parą arba ne mažiau kaip 100 aut/h piko metu). Neįvertinta planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įtaka aplinkai, užtikrinant saugias eismo sąlygas ir pralaidumą. Taip pat neįvertintas perspektyvinis eismo intensyvumas, srauto sudėtis bei bendras gatvės pralaidumas (pagal STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai). Tačiau tai nėra pateisinimas daryti klaidas toliau ir užstatyti Vydūno al. 4, Kaune žemės sklypą automobilių stovėjimo aikštele.

Taip pat neaišku, ar planuojama automobilių stovėjimo aikštelė išlaikys minimalius atstumus iki gyvenamųjų namų (50 m, kai automobilių skaičius - 300 ir daugiau).

Tokios automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas (Pagal Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" tetitorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą).

Taip pat įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles (kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais), turi būti atliekama atranka dėl poveikio alinkai vertinimo (pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.2 p.).

"Kauno Ąžuolynas yra išskirtinės vertės kultūros ir gamtos paveldo saugoma teritorija, kurioje statybinės intervencijos, galinčios pažeisti šios teritorijos kultūros ir gamtos vertingąsias savybes, tarptautinio ir nacionalinio lygmens kultūros vertybių apsaugos ir gamtosaugos teisės aktais neleidžiamos" (A. Malinauskienė, V. Karvelytė Balbierienė, 2012). Tačiau šiai teritorijai ir jos vientisumui kyla didžiulė urbanizacijos grėsmė. Prašome Kauno miesto savivaldybės atkurti istorinę tiesą ir apsaugoti šią unikalią vertybę, žemės sklypą, adresu Vydūno al. 4, Kaunas, perimant visuomenės poreikiams ir išlaikant šią teritoriją kaip neurbanizuotą Ąžuolyno parko dalį.


Ruošė: Eglė Januškienė (architektė, PV, at. Nr. A1929, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, at. Nr. 0738).

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Diana (Kaunas)
2021-02-28 / 12:47
Tiesiog absurdas. Mašina ne vertybė, dėl kurios būtų galima paaukoti tokį turtą kaip medžiai.
2 Jurgita (Jonava)
2021-02-27 / 11:21
Nustokit medžiuose matyti eur?neliks medžių eurai kviepuot nepadės
3 Neskelbiama (Jonava)
2021-02-27 / 10:41
Nekirskit medžių!!!!! Čia vienintelis dalykas, kuris mums suteikia deguonies!!! Išgyvenome be mašinų aikštelių daug metų, išgyvensim ir dar daugiau.
4 Airidas
2021-02-27 / 05:34
Užteks jau tų betono džiunglių, 21 amžius juk, galite pradėt požemines, mokamas stovėjimo aikšteles įrengt
5 Kęstutis (Kazlų Rūda)
2021-02-26 / 13:59
Gimiau, užaugau ir pasenau Kaune, norėčiau kad šis unikalus parkas būtų išsaugotas!
6 Julija
2021-02-25 / 13:24
Atkurti oranžerija, pasodinti daug geliu, ir žinoma, pasodinti ąžuoliukų , įrengti kavinuke toks butų mano matymas.
7 Jurate
2021-02-23 / 17:33
Kauno ąžuolynas yra unikali vieta, o parkavimo aikšteles galima įrengti ir kitose miesto vietose.
8 Dainius (Kaunas)
2021-02-23 / 10:46
Pagerinkite viesaji transporta Kaune, kad neapsimoketu vazinetis po miesta su masina. Azuolynas unikalus ir toks vienintelis visoje Europoje. Issaugokime ji!
9 Neskelbiama (Kaunas)
2021-02-22 / 17:08
Esu prieš automobilių statymo aikštelę "Ąžuolyno parke"!
10 Violeta
2021-02-22 / 15:17
Nusilenk kur alsuoja ąžuolai ,vejo rankų nušukuoti.Tai unikalus ąžuolynas,,senovej jis tęsesi net iki Rumšiškių,tai didis palikimas,,,ir jis bus apsaugotas,
11 Loreta
2021-02-21 / 19:37
Būtina išsaugoti ąžuolyną vientisą, be jokių automobilių aikštelių
12 Arunas (Kaunas)
2021-02-21 / 13:31
Ąžuolyne parkavimo aikštelė? Kodėl tada ne golfo aikstynas? ?
13 Oksana (Vilnius)
2021-02-21 / 08:55
Šalyn purvinas guodžiasi rankas nuo Tautos turto!
14 Neskelbiama (Jonava)
2021-02-21 / 07:30
Negalima pjauti ąžuolų jie mūsų šalies turtas
15 Neskelbiama (Šiauliai)
2021-02-20 / 19:21
Už medžių išsaugojimą. LT gyvuos tik žalia medžiais :)
16 Arnoldas (Kaunas)
2021-02-20 / 14:51
Puiki iniciatyva. Labai tikiuosi, kad šioje Valstybėje pradės kažkas keistis!
17 Neskelbiama (Kaunas)
2021-02-20 / 14:09
Kam tuomet mokesčiai už aplinkos teršimą, jeigu grasinama užbetonuoti vienintelius efektyviausius žmogui oro filtrus - šimtamečius medžius, kas gamins, filtruos orą. Pasišaipymas iš gamtos. Kaunas, pagyk nuo beskonybės, vien padengti betonu aikštelę jau yra aplinkos&gamtos teršimas, o dar tiksliau gamtos dusinimas.
18 Vytenis (Vilnius)
2021-02-20 / 00:24
Esu už tai, kad būtų draudžiama liesti Kauno Ąžuolyną.
19 Laima (Kaunas)
2021-02-19 / 23:36
Kauno ąžuolynas NEGALI VIRSTI SYATYBVIETE AR AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETA.
20 Gitana (Kaunas)
2021-02-19 / 17:25
Kauno ąžuolynas yra unikali vieta - būtina išsaugoti šią oazę miesto viduryje.
21 Renata
2021-02-19 / 15:51
Prieš automobilių statymo aikštelę ąžuolyno parke (Vydūno al. 4).
22 kazimieras
2021-02-19 / 15:24
Esu pries automobiliu statymo aiksteles statyma azuolyne
23 Margarita (Kaunas)
2021-02-19 / 10:39
Esu PRIEŠ automobilių stovėjimo aikštelę Kauno ąžuolyne! Ši unikali vieta privalo įgyti neliečiamybės statusą.
24 Neskelbiama
2021-02-19 / 09:40
Esu prieš automobilių aikštelės statymą Ąžuolyne!
25 Neskelbiama
2021-02-17 / 13:44
Ąžuolynas yra unikali teritorija, kur galima pasivaikščioti, pabūti gamtoje ir negirdėti miesto triukšmo
26 Neskelbiama (Kaunas)
2021-02-17 / 13:00
Esu prieš automobilių aikštelės statymą Ąžuolyne!
27 Neskelbiama (Kaunas)
2021-02-17 / 12:14
Prieš automobilių stovėjimo aikštelę Kauno ąžuolyne. Tai unikali vieta, kuri privalo įgyti neliečiamybės statusą.
28 Neskelbiama
2021-02-17 / 00:01
Esu prieš automobilių aikštelės statymą Ąžuolyne!!!
29 Владимир
2021-02-15 / 18:09
Я хочю жить и дышать чистым воздухом
30 Mečislovas (Kaunas)
2021-02-15 / 13:27
Reikalinga,bet su sąlyga,kad niekados nebus privatizuota.

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1658)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (367)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (183)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (259)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !