Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas.

880 PARAŠAI

Kategorija:

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Vytautas (Vilnius)
2021-02-27 / 21:01
Apie Tėvelį Stanislovą sklido pasakojimai protestantiškose Estijoj ir Suomijoj, atvažiuodavo disidentai, profesoriai, stačiatikiai iš Maskvos ir Leningrado. pamokslus cituodavo "Amerikos balsas" ir "Vatikano radijas".  net sunkiausiuose tremties vietose jis nepasidavė, dirbo kasyklose ir susipažino su daugeliu užsienio šviesuoliais, ten vargu dalinosi su a.a. kunigu Vasiliausku, vykdė slaptas mišias, gelbėjo žmones, ne tik duodavo pastogę, šilumą, maistą narkomanams, nusivylusiems, kaliniams, al
2 ALEXEY
2021-02-27 / 15:24
Да, я считаю, что отец Станисловас достоин того, чтобы его признали святым (Москва, Россия)
3 Regina (Utena)
2021-02-26 / 17:31
Tik vieną kartą teko apsilankyti ,ir šis žmogus paliko neišdildomą įspūdį.
4 Elena
2021-02-26 / 15:58
Да, я считаю, что отец Станисловас достоин того, чтобы его признали святым. (Москва, Россия)
5 Angelė (Vilnius)
2021-02-26 / 14:46
privalome, mes meldžiam, kad Tėvelis Stanislovas taptų įvardintas šventuoju, nes tuo Jis yra
6 Jūratė (Kaunas)
2021-02-25 / 08:18
Pritariu,kad tėvas Stanislovas būtų išrinktas šventuoju.
7 Vytautas (Vilnius)
2021-02-24 / 20:14
Nežinau Lietuvoje labiau verto būti paskelbtu Šventuoju.
8 ELVYRA (Kretinga)
2021-02-24 / 20:11
Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.
9 Neskelbiama
2021-02-24 / 19:16
Pritariu, kad būtų pradėta atitinkama procedūra
10 Aušra
2021-02-24 / 15:37
Tikrai buvo šventas žmogus, Žmogus iš didžiosios raidės ?!
11 Idalija (Kėdainiai)
2021-02-24 / 15:21
Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju
12 Neskelbiama
2021-02-24 / 13:52
Pritariu, pažinojom Tėvą Stanislovą, ne kartą buvom susitikę
13 Vytautas (Kaunas)
2021-02-24 / 11:25
Pažinojau nuo 1969 metų. Tikrai šventas žmogus buvo.
14 Audronė (Jonava)
2021-02-24 / 11:19
Tai Žmogus iš didžiosios raidės visomis prasmėmis.
15 Žilvinas (Vilnius)
2021-02-24 / 10:12
Jis sukurdavo aplink save ypatingą atmosferą, kurioje besilankantys žmonės jausdavosi saugūs, suprantami, mylimi ir gerbiami. Tokiame fone daugelis atsigęžė į tikėjimą, keitė savo gyvenimus, būrėsi į bendruomenes ir taip kūrėsi nematomas žmonių santykių tinklas, siejamas tų pačių krikščioniškų ir patriotinių vertybių. Didis humanistas apdovanotas Gelbėtojo Kryžium už gelbėtus žydus karo metu.
16 Lena (Kėdainiai)
2021-02-24 / 10:07
Išsiskyrė savo paprastumu ,nuoširdumu ir užuojauta žmogui.
17 Marytė
2021-02-24 / 09:09
Tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju.
18 Neskelbiama
2021-02-24 / 07:02
Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju ❤️
19 Zita (Jonava)
2021-02-23 / 22:54
Taip,pritariu.Man Tevas Stanislovas jau yra sventas!
20 Laimutė
2021-02-23 / 22:15
Pritariu, kad šis puikus žmogus vertas išskirtinio pagerbimo...
21 Neskelbiama (Kėdainiai)
2021-02-23 / 22:12
Kol kas nesu sutikusi tokio dvasiškai stipraus ir kitus net parpuolusius sugebančio pakelti ir atsitiesti žmogaus
22 Nijolė
2021-02-23 / 19:47
Gerai pažinojau tėvą Stanislovą jis tikras šventasis.
23 Laima (Jonava)
2021-02-23 / 17:44
Tikrai nusipelnė būti pripažintas šventuoju ,savo gyvenimu tai įrodė.
24 Neskelbiama (Biržai)
2021-02-23 / 16:26
Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas palaimintuoju
25 Remigijus (Kėdainiai)
2021-02-23 / 14:33
Sutinku,kad Tėvas Stanislovas,būtų skelbiamas Šventuoju
26 Birute
2021-02-23 / 13:46
Tevas stanislovas turi but paskelbtas palaimintuoju
27 Birutė
2021-02-23 / 12:21
Tai buvo žmogus visa savo prigimtimi atsidavęs tikėjimui ir dvasinėms vertybėms.
28 Laimutė
2021-02-23 / 11:59
Sutinku, kad t St. Dobrovolskis būtų paskelbtas šventuoju.
29 Neskelbiama (Panevėžys)
2021-02-23 / 11:10
Neeilinis, nestandartinis dvasininkas, nusipelnęs Lietuvos žmonėms...
30 Rolanda (Jonava)
2021-02-23 / 10:58
Pasirašau peticiją,kad būtų skelbiamas Šv.Tėvas Stanislovas Šventuoju.

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1598)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (360)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (256)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !

Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų (172)

Grigiškių. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

P E T I C I J A Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų 2021 m. vasario 10 d., Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda. Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais. Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais. Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų. П E T И Ц И Я Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем 2021 г. февраль Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует. Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики. Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями. Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.