Tolimūjų reisų vairuotojų atleidimas nuo privalomos izoliacijos gryžus iš ES šalių.