Mes UŽ žodžio laisvę


Parašų: 8


  • Autorius: I.L
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Mes UŽ žodžio laisvę!

Sveiki,

Kreipiuosi su prašymu pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymo 4 straipsnio "Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija" 17 punktą, pagal kurį nepadorių žodžių bei gestų naudojimas yra "Nepilnamečių vystymuisi kenksminga informacija".
Laisva kalba yra prigimtinė teisė, ir jos varžymas yra didelis pažeidimas prieš žodžio laisvę. Žmogaus kalba neturėtų būti ribojama, išskyrus tuos atvejus, kai kalba skirta skleisti neapykantą, diskriminaciją, patyčias iš žmogaus negalios, tautybės, seksualinės orientacijos, socialinės padėties etc.
Visais kitais atvejais nenormatyvinės leksikos vartojimas nėra neapykantos ar patyčių kurstymas, tad neturi būti ribojamas pagal neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos įstatymo 17 punktą


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.