PASIŪLYMAS DĖL MOKYKLŲ DARBO TARYBŲ NARIŲ DARBO KRŪVIO


Parašų: 21


  • Autorius: Romas Turonis
  • Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei
  • Kategorija: Švietimas

LR Darbo kodekso 168 straipsnis numato, kad darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų per metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis darbo užmokestis. Laikantis šios kodekso nuostatos mokytojo darbo krūvio sandaroje darbuotojų atstovams turi būti numatyta ne mažiau 60 valandų per metus jų pareigoms vykdyti.

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei apraše numatytos veiklos, kurios gali būti sulygstamos su mokytoju individualiai. Vadinasi, mokykloje galima sutarti, kad darbuotojų atstovai savo pareigas vykdo tomis valandomis, kurios skirtos veikloms bendruomenei. Deja, neretai mokyklose tariantis dėl darbo tarybų narių atlygio už darbą atstovų pasiūlymai ignoruojami ir dėl atlygio už pareigų vykdymą susitarti nepavyksta, taip pažeidžiamos Darbo kodekso nuostatos. Darbuotojų atstovai pareigas turi vykdyti savo laisvalaikio ir poilsio sąskaita.

Siekiant išvengti Darbo kodekso pažeidimų ir įvesti visišką aiškumą, kaip mokyklose įgyvendinti minėtą Darbo kodekso nuostatą, mes, žemiau pasirašę mokyklų darbo tarybų nariai, siūlome veiklų mokyklų bendruomenei apraše keisti 6.1.1. punktą taip: „dalyvavimas, vadovavimas darbo taryboms, darbo grupėms ar komisijoms, jų veiklos administravimas ar koordinavimas.“ Toks reglamentavimas leistų netrikdyti ugdymo proceso. Mokytojai, išrinkti darbuotojų atstovais, savo pareigas galėtų atlikti ne kontaktinių valandų sąskaita.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-04-12 / 17:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.