Parašo atšaukimas peticijoje: „Kernavė tarti kaip kernā̃vė, o ne kernavė̃ ar ker̃navė.“