Panaikinti motociklų vairuotojus diskriminuojančius apribojimus.


Parašų: 3


  • Autorius: D. Karvelis
  • Adresuota: Lietuvos respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-06-30
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Iki šiol galioja teisės aktai nurodantys jog motociklo vairuotojui viršijus greitį daugiau nei 30 km/h atimama teisė vairuoti, kai tuo tarpu ši riba automobilių vairuotojams - 50km/h. Tai yra akivaizdi diskriminacija, neturinti jokio loginio pagrindo, mat greitį viršijantis motociklo vairuotojas sukelia žymiai mažesnį pavojų eismo saugumui nei tokiu pat greičiu važiuojantis automobilis.

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.