Pastafarianų kalendorinė diena.


Parašų: 5Mes, Pastafarianai ir Pastafarianų sąjungininkai, prašome, kad gegužės 6 diena būtų laikoma Lietuvių Pastafarianų diena šalia tarpautinės dienos be dietų. Mes tikimės būti pripažinti pastafarianų teisę gyventi autentišką gyvenimą visose pasaulio dalyse bei atvirai reikšti savo pastafariantiškas pažiūras. Mes, netoleruojame vyriausybių, elektroninės erdvės ir religinių organizacijų sėjamos neapykantos ir nepasitikėjimo pastafarianų atžvilgiu.Ramen.


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.