ISAKYMAS del D. JOCIENES pareiškimo


Parašų: 3


  • Autorius: Ž.J.
  • Adresuota: Teisėjų etikos ir drausmės komisija Nacionalinės teismų administracija, LR valstybės tarnautojams pagal kompetenciją
  • Parašai renkami iki: 2024-08-02
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Lietuviai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys Lietuvos gyventojai

Teisėjų etikos ir drausmės komisija
Nacionalinės teismų administracija
L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius
Tel. (8 5) 268 5186
El. p: [email protected]

LR valstybės tarnautojams pagal kompetenciją

ĮSAKYMAS
Lietuvių tautos ir teisėtų Lietuvos gyventojų iniciatyva dėl D. JOČIENĖ pareiškimo

Žodžio: šeima reikšmė nurodo, kad šeima yra: „[...] pagrįsta santuokos sąjunga ir giminystės ryšiais [...]“ (šaltinis Nr. 1).
LR Konstitucijos 38 str., įtvirtinta, kad: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. [...] Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. [...]“ (šaltinis Nr. 2).
LR Konstitucinio Teismo įstatymas Nr. I-67, 7 straipsnis įtvirtina, kad Konstitucinio Teismo teisėjo pareiga yra: „[...] ginti nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir saugoti Konstitucijos viršenybę, paklusdamas tik Lietuvos Respublikos Konstitucijai.“ (šaltinis Nr. 3).

Tad, atsižvelgiant į žodžio: šeima reikšmę ir teisinę bazę, šeima yra vyro ir moters laisvo sutarimo santuoka ir giminystės ryšiais grindžiamas ryšys, ir šias koncepcijas Konstitucinio Teismo teisėjas turi pareigą ginti, ko nedarydamas laužo priesaiką ir griauna konstitucinę santvarką.

Spaudoje pasirodė informacija, įvairūs straipsniai, pvz., „Konstitucinis teismas išaiškino, kad šeima yra ir kartu gyvenantys du vyrai gėjai, ir lesbietės ir vienlyčiai ir translyčiai ir kas tik nori,“.
Atsižvelgiant į tai, galima daryti pagrįstą išvadą, kad D. JOČIENĖ savo pareiškimu sulaužė priesaiką, kad neketina ginti konstitucinės santvarkos, saugoti Konstitucijos viršenybės paklusdama tik LR Konstitucijai.

Atsižvelgdami į tai, mes Lietuviai vykdydami aukščiausią suverenią galią tiesiogiai ir Lietuvos teritorijoje teisėtai gyvenantys gyventojai įsakome:
1 – atlikti tyrimą, nustatyti ar D. JOČIENĖ yra pareiškusi, kad šeima yra ne tik tarp vyro ir moters laisvu sutarimu sudaryta santuoka ir giminystės ryšiais grindžiamas ryšys;
2 – tyrimo rezultatus paskelbti viešai ne vėliau kaip per vieną mėnesį;
3 – jei pasitvirtins, kad D. JOČIENĖ yra atlikusi spaudoje aprašomą pareiškimą bet kokia forma (raštu, verbaline ir pan.), nedelsiant imtis veiksmų dėl jos nušalinimo iš Konstitucinio Teismo teisėjos pareigų, be teisės teisėjauti.

Šaltiniai:
Nr. 1 - https://zodis.eu/reiksme/seima
Nr. 2 - https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
Nr. 3 - https://www.lrkt.lt/lt/apie-teisma/teisine-informacija/konstitucinio-teismo-istatymas/126
Nr. 4 - https://laisvaslaikrastis.lt/konstitucinio-teismo-pirmininke-d-jociene-prabilo-kaip-tikra-lgbt-advokate-ir-pareiske-kad-seima-yra-ir-kartu-gyvenantys-du-vyrai-gejai-ir-lesbietes-ir-vienlyciai-ir-translyciai-ir-kas-tik-nori/

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-07-01 / 10:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas