Pakutis turi pasidaryti goatee


Parašų: 0


  • Autorius: Portas
  • Adresuota: Lietuvos tauta
  • Parašai renkami iki: 2022-06-30
  • Kategorija: Sportas

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Reikia 10 tautiečiu patriotų parašų ir Pakutis (Atas) bringins back GOATEE.

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime