Keičiam LIETUVOS himną į Mikutavičiaus tris milijonus!


Parašų: 2


  • Autorius: Lietuvos tauta
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Parašai renkami iki: 2220-07-09
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

Manau, jog šis muzikinis kūrinys geriau reprezentuoja Lietuvos tautos sielą.

Pasirašyti peticiją


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.