Įtvirtinkime Medžių teisių deklaraciją


Parašų: 49


  • Autorius: Asociacija "Gyvo Žalio"
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos Respublikos vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija
  • Kategorija: Aplinkosauga


Medžio teisė gyventi - užtikrina mūsų teisę išlikti.

ATĖJO LAIKAS PRIPAŽINTI IR ĮTVIRTINTI VISUOTINĘ MEDŽIŲ TEISIŲ DEKLARACIJĄ LIETUVOJE

MATYDAMI, intensyvų brandžių medžių naikinimą ir VERTINDAMI Medžio, kaip gyvos būtybės, atliekamą svarbų vaidmenį mūsų planetos išlikime.
Jungdamiesi į pasauliniu mastu sparčiai augantį Gamtos teisių judėjimą skatinantį keisti požiūrį į gamtą kaip į gyvą būtybę.
Palaikydami prancūzų aplinkosaugos asociacijos A.R.B.R.E.S. inicijuotą Medžių Teisių Konvenciją bei Deklaraciją, kviečiame ją pripažinti ir Lietuvoje.

Mes, žemiau pasirašiusieji, pripažįstame, kad:
Medis yra gyva būtybė, gyvybės šaltinis, bendras žmonijos gėris.
Gyvenimas žemėje priklauso nuo medžio egzistavimo.
Žmogus, apdovanotas protu ir sąmone, turi elgtis su medžiu brolybės ir solidarumo dvasioje.

MEDŽIŲ TEISIŲ DEKLARACIJA

Preambulė:
Mes, pilietinė visuomenė,
Pripažindami, kad esame gamtos dalis, viena bendruomenė nedalomai susieti gyvybiniais ryšiais su Medžiais ir miškais, jų sveikata ir gerove;
Dėkingi už Medžių suteikiamą švarų orą, vaisius, prieglobstį, stiprybę ir atramą;
Sutikdami, jog kapitalistinė medžius naikinanti sistema ir įvairių formų Medžių kirtimai padarė daug žalos ir prisidėjo prie Medžių ir su jais tampriai susietos gamtos ekosistemos gerovės naikinimo;
Patvirtindami, kad tinkamas žmogaus teisių užtikrinimas bus galimas tik tuomet, kai bus pripažintos ir įtvirtintos gamtos ir Medžių teisės;
Pripažindami, kad sparčiai pasaulyje plintanti idėja pripažinti gamtos ir Medžių teises turi būti įgyvendinta ir Lietuvoje;
Suvokdami, kad turime imtis skubių veiksmų, sisteminių pokyčių siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą ir gyvybę palaikančių sistemų kūrimą;
Skelbiame šią Medžių teisių deklaraciją kaip bendrą medžių apsaugos ir jų teisių įtvirtinimo standartą, kad kiekvienas asmuo ir valstybės organai, nuolat turėdami omenyje šią deklaraciją, siektų įstatymais, mokymais ir švietimu skatinti pagarbą šioms teisėms ir laisvėms bei laipsniškomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis priemonėmis užtikrintų visuotinį ir veiksmingą jų pripažinimą ir laikymąsi.

Straipsnis 1
Visi Medžiai turi teisę į:
a. gyvenimą ir egzistavimą;
b. augimą ir integralumą su aplinka,
c. pagarbą ir klestėjimą,
d. švarią ir sveiką aplinką,
e. būti genetiškai nemodifikuotiems,
f. restituciją ir žalos ištaisymą dėl žmogaus kenksmingos veiklos,
g. savo ekologinės funkcijos realizavimą,
h. būti apsaugotiems nuo kenksmingos žmogaus veiklos.
Kiekvienas Medis turi teisę būti pripažintu turinčiu šias teises.

Straipsnis 2
Medis yra gyva būtybė, kuri, užima dvi skirtingas gamtos sritis - orą ir žemę. Žemėje vystosi šaknys, kurios sulaiko vandenį ir mineralus. Ore skleidžiasi laja, kuri sulaiko anglies dioksidą ir saulės energiją. Medis vaidina fundamentalų vaidmenį palaikant ekologinę Žemės pusiausvyrą.

Straipsnis 3
Medis tai gyva būtybė, jautri aplinkos pokyčiams, tad turi būti gerbiamas kaip savaime vertingas subjektas ir negali būti redukuotas į paprastą objektą. Jis turi teisę į oro ir požeminę erdvę, todėl svarbu, kad jis galėtų nevaržomai vystytis ir pasiekti savo brandą. Dėl šių priežasčių medis turi teisę į savo fizinio integralumo – atmosferinio (šakos, kamienas, lapai) ir požeminio (šaknų tinklas) – pagarbą. Šių Medžio dalių pažeidimas bei pesticidų ir kitų toksinių medžiagų naudojimas jį smarkiai susilpnina.

Straipsnis 4
Medis yra gyvas organizmas, kurio vidutinė gyvenimo trukmė yra gerokai ilgesnė už vidutinę žmogaus gyvenimo trukmę. Jis turi būti gerbiamas viso savo gyvavimo laikotarpiu su teise augti ir daugintis nevaržomai, nuo savo gimimo iki savo natūralios mirties, nesvarbu, ar jis yra miesto, ar užmiesčio medis. Medis turi būti laikomas teisiniu subjektu, taip pat ir žmonių nuosavybę reglamentuojančiose taisyklėse.

Straipsnis 5
Kai kurie medžiai, kuriuos žmonės laiko išskirtiniais dėl jų amžiaus, jų išvaizdos arba jų istorijos, reikalauja papildomo dėmesio. Tapę bendru bio-kultūriniu paveldu, jie įgauna aukštesnį statusą, kuris įpareigoja žmones atsakingai juos saugoti kaip “gyvus paminklus“. Jie gali būti įrašyti į gamtos paveldo objektų sąrašą, jiems suteikiant sustiprintą apsaugą ir išskirtinumą dėl estetinių, istorinių ir kultūrinių motyvų.

Straipsnis 6
Atsižvelgiant į žmonių poreikius, kai kurie medžiai yra sodinami ir vėliau naudojami medienos poreikiamas, taigi, jiems negali būti taikomi prieš tai cituoti kriterijai. Nepaisant to, miško arba užmiesčio Medžių naudojimo metodai turi atsižvelgti į Medžių gyvenimo ciklą, natūralias jų atsinaujinimo galimybes, ekologinę pusiausvyrą ir bioįvairovę.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2022-01-06 / 17:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-11-29 / 02:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-09-05 / 22:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-09-04 / 20:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-08-19 / 18:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas