Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą ir ligoninės plėtrą


Parašų: 255
Paramos: 35.00 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Loreta Bataitiene
  • Adresuota: Sveikatos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  • Parašai renkami iki: 2022-10-16
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba visiškai
uždaryti mažąsias rajonų ligonines, kelia didelę sumaištį. Sveikatos apsaugos ministerijoje
paruoštas reformų projektas, kuris numato Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus panaikinimą.
Nesutinkame, kad būtų uždarytas Biržų ligoninės Chirurgijos skyrius, nes jis gyvybiškai reikalingas
tiek Biržų, tiek aplinkinių rajonų gyventojams, taip pat rajoną nuolat lankantiems turistams.
Naikinimui nėra nė menkiausios priežasties, nes įstaiga dirba nenuostolingai, suburtas
profesionalus medicinos darbuotojų kolektyvas. Prieš karantiną, kuris iš esmės pakeitė situaciją
gydymo įstaigose, 2018 metais Biržų ligoninės stacionare buvo atlikta 891 operacija, dienos
chirurgijos operacijų - 437. Panaikinus ligoninės Chirurgijos skyrių, didelė tikimybė, kad rajonas
neteks ir dienos chirurgijos paslaugų.

Atsakingai pareiškiame, kad esame patenkinti Biržų ligoninėje teikiamomis paslaugomis,
profesionaliu, nuoširdžiu ir atsidavusiu medicinos personalu. Vietoje teikiamos medicinos
paslaugos turi didžiulę reikšmę ir yra tiesiogiai susijusios su Biržų rajono gyventojų sveikata, netgi
gyvybėmis, todėl jos ne tik labai reikalingos, bet ir būtinos.

Chirurgijos skyriaus Biržų ligoninėje uždarymas be jokios abejonės turėtų neigiamą įtaką krašto
gyventojų sveikatai ir, traumų atveju, sukeltų realų pavojų pacientų gyvybei, nes iki artimiausios
ligoninės dėl chirurgo pagalbos tektų važiuoti daugiau nei 60 kilometrų. Didesnė Biržų rajono
gyventojų dalis gyvena kaimiškose vietovėse, kurias įmanoma pasiekti rudenį sunkiai
išvažiuojamais žvyrkeliais, todėl nuvažiuoti į Panevėžio ar kitų miestų gydymo įstaigas, daugelis
negalėtų ir dėl blogų kelių, ir retai važiuojančių autobusų, ir finansinių priežasčių.

Esame tikri, kad vieši politikų ir valdininkų pareiškimai apie galimą mažųjų ligoninių ir jų skyrių,
tarp jų – ir Biržų ligoninės – uždarymą daro neigiamą įtaką stengiantis pritraukti ir išlaikyti jaunus
medikus, mažina žmonių pasitikėjimą pačiomis įstaigomis bei šalies valdžios atstovais. Pandemija
įrodė, kad iki šiol neapgalvotos valdžios inicijuotos sveikatos apsaugos sistemos reformos padarė
didelę žalą rajonų ligoninėms ir regionų gyventojų teisėms gauti kokybiškas ir savilaikes medicinos
paslaugas gimtajame krašte.

Todėl, mes, žemiau pasirašę Biržų rajono gyventojai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą,
Vyriausybę, Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministrą Arūną Dulkį, prašydami išsaugoti VšĮ BIRŽŲ LIGONINĖ Chirurgijos skyrių ir visas
šiuo metu ligoninėje teikiamas paslaugas. Kviečiame į atvirą diskusiją dėl VŠĮ "Biržų ligoninė"
veiklos ateityje įtraukti Biržų krašto visuomenę, kaimų bendruomenes, Biržų rajono savivaldybę ir
užtikrinti, kad reformos nebūtų vykdomos be visuomenės žinios ir pritarimo. Taip pat reikalaujame
pateikti pilną informaciją apie planuojamas pertvarkas ir išdiskutuoti jas su Biržų krašto visuomene,
prieš priimant svarbius sprendimus.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Vita (Kaunas)
2021-12-14 / 12:31
Prieš sveikatos apsaugos sistemos pertvarką. Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą. Palikit ligonines ramybėje.
2 IRENA
2021-11-30 / 12:06
Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą
3 Zenta
2021-11-30 / 12:04
Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą
4 Irena (Biržai)
2021-11-09 / 13:02
Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą. Pagarba gydytojams, dirbantiems čia, mūsų miesto ligoninėje.
5 Jūratė
2021-10-25 / 19:13
Už Biržų ligoninės chirurgijos skyriaus išsaugojimą, sveikatos priežiūros sistema negali būti verslas
6 Zaldokiene
2021-10-25 / 19:09
Biržų miestui ir rajonui reikalingas chirurgijos skyrius ,kaip ir bet kuris skyrius ligoninėje
7 Dovile (Biržai)
2021-10-23 / 22:09
Kad birzuose butu chirurginis skyrius nes jis reikalingas
8 Vaiva (Biržai)
2021-10-23 / 21:01
Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą
9 Gražina
2021-10-22 / 14:01
Nepritariu Biržų chirurginio skyriaus naikinimui.
10 Irena
2021-10-22 / 03:50
Chirurginis skyrius būtinai reikalingas ,čia dirba kvalifikuoti specialistai ,tai padės rajono gyventojams išsaugoti ne tik sveikatą, bet ir gyvybes.
11 Ona (Pasvalys)
2021-10-21 / 20:30
Ne laikas daryti ligoninių pertvarkas, kai Lietuvoje - sunkūs laikai.
12 Milda (Biržai)
2021-10-21 / 18:25
Chirurginis skyrius būtinas visiems miesto ir rajono gyventojams. Nenaikinkit kas seniai sukurta ir svarbu.
13 Aušra (Biržai)
2021-10-21 / 14:44
Kad birzuose butu chirurginis skyrius nes jis reikalingas
14 Braželienė (Biržai)
2021-10-21 / 11:23
Ne visi gali nuvykti į Respublikinę Panevėžio ligoninę o ne visus nuvykusius ir priima!
15 Juozas (Vilnius)
2021-10-21 / 10:15
Remiu šią peticiją dėl savo senyvų tėvų gyvybių
16 VIRGINIJA (Biržai)
2021-10-21 / 08:35
UŽ BIRŽŲ LIGONINĖS CHIRURGIJOS SKYRIAUS IŠSAUGOJIMĄ IR LIGONINĖS PLĖTRĄ
17 Greta (Biržai)
2021-10-21 / 08:27
Turi išlikti skyrius, kitiems sunku patekti į Panevėžį ar aplinkinius rajonus.
18 Gasiūnas (Kaunas)
2021-10-21 / 00:10
Operacinis gydymas yra itin reikalingas. Negalima šio skyriaus panaikinti, kad ir kokiame mieste jis būtų.
19 Aurimas (Pasvalys)
2021-10-21 / 00:05
Nepritariu ligoninės paslaugų siaurinimui regionuose, kur paslauga yra arčiausiai žmogaus.
20 Neskelbiama (Biržai)
2021-10-20 / 23:45
Negalima uzdaryti chirurginio skyriaus nei jokio kito skyriaus. Jie visi vienodai reikalingi.
21 Kristina (Biržai)
2021-10-20 / 23:32
Negalima uzdaryti jokio skyriaus ligonineje, jie visi svarbus, ypac operacines!
22 Aivaras (Panevėžys)
2021-10-20 / 21:05
Negalima uždaryti nei vieno skyriaus, nei vienos ligoninės Lietuvoje.
23 Nida
2021-10-20 / 20:51
Nežlugdykit mažų miestelių medicinos ir gerbkit kaimo žmones!
24 Vidas
2021-10-20 / 19:56
Už kaip įmanoma artimesnes pagal gyvenama teritorija paslaugas , jas tik ple čiant, gerinti kokybe, pritraukiant jaunus specialistus, tam lėšu turi atrasti valstybe!
25 Ervydas (Pasvalys)
2021-10-19 / 13:36
Besąlygiškai palaikau. Tikrai nėra objektyvių priežasčių naikinti regionų ligonines pradedant procesąnuo skyrių naikinimo.