Ne Žmogaus teisių pažeidimams pasienyje


Parašų: 8
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Miglė Šeinauskienė
  • Adresuota: Migracijos departamentas prie LR VRM
  • Parašai renkami iki: 2022-10-19
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Pasiūlymas, priimti migrantus esančius Lietuvos pasienyje. Nelaukti kol atsiras mirčių atvejų. Žmogus žmogui nėra vilkas. Lietuva turi lygiuotis į civilizuotas valstybes ir su žmonėmis elgtis civilizuotai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Arunas (Marijampolė)
2021-12-18 / 18:13
Nepritariu priimti azijos migrantus. Yra turtingų šalių pagal jų civilizaciją. Nebent kai lietuvos liaudis ir pensininkai iš vyriausybes gaus didesnes išmokas nei migrantai.

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.