Ne Žmogaus teisių pažeidimams pasienyje


Parašų: 5
Paramos: < 20 EUR


  • Autorius: Miglė Šeinauskienė
  • Adresuota: Migracijos departamentas prie LR VRM
  • Parašai renkami iki: 2022-10-19
  • Kategorija: Žmogaus teisės

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


Pasiūlymas, priimti migrantus esančius Lietuvos pasienyje. Nelaukti kol atsiras mirčių atvejų. Žmogus žmogui nėra vilkas. Lietuva turi lygiuotis į civilizuotas valstybes ir su žmonėmis elgtis civilizuotai.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.