Visuotinis referendumas dėl valstybės valdymo formos pakeitimo iš atstovaujamosios demokratijos į tiesioginę demokratija.


Parašų: 44
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.


Siūlau pakeisti valstybės valdymo formą iš atstovaujamosios demokratijos į tiesioginę demokratiją. Piliečiams būtų suteikta teisė balsuoti už valstybinius ir savivaldybės lygio sprendimus, įtakojančius jų gyvenimus. Tai siūlau vykdyti pasitelkiant moderniasias technologijas. Siekiant užtikrinti skaidrumą, siūlau balsavimą atvira forma.


Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.