Visuotinis referendumas dėl valstybės valdymo formos pakeitimo iš atstovaujamosios demokratijos į tiesioginę demokratija.


Parašų: 44
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: P. Stirblys
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Parašai renkami iki: 2022-11-04
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Siūlau pakeisti valstybės valdymo formą iš atstovaujamosios demokratijos į tiesioginę demokratiją. Piliečiams būtų suteikta teisė balsuoti už valstybinius ir savivaldybės lygio sprendimus, įtakojančius jų gyvenimus. Tai siūlau vykdyti pasitelkiant moderniasias technologijas. Siekiant užtikrinti skaidrumą, siūlau balsavimą atvira forma.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.