Dėl ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio 29,7 m radijo ryšio bokšto, adresu Pušyno g. 10, Valų kaime, Lentvario sen., Trakų r. sav. statybos


Parašų: 93
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Sodininkų bendrija "Neris"
  • Adresuota: Trakų raj. savivaldybės merui, Trakų raj. savivaldybės administracijos direktoriui, UAB TELE2, MB Aukščiau debesų.
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Pušyno g. 10, Valų kaime, Lentvario seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, numatoma 29,7 m radijo ryšio bokšto statyba. Bokšto statyba numatoma supaprastinta tvarka, todėl statytojas neatliks tyrimų ar minėto bokšto elektromagnetinis laukas darys poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai. Tam tikru atstumu aplink bokštą sumažės nekilnojamojo turto vertė, sunku bus turtą parduoti, išnuomoti arba užstatyti bankui. Bus sugadintas kraštovaizdis. Atsiras triukšmas. Statybos metu gatvėmis, kurios nepritaikytos tokiam apkrovom, važinės sunkioji statybos technika.

Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į mūsų nuogąstavimus ir nestatyti bokšto Pušyno g. 10 adresu, nes tai yra gyvenvietės centras, o parinkti kitą visoms pusėms priimtiną ir suderintą vietą, kuri būtų ne tarp gyvenamųjų namų ar gyvenamųjų namų kaimynystėje.

Пушино ул. 10, Валу дер., Лентварейское самоуправление, Тракайский район собираются поставить 29,7 метров башню связи. Башню собираются поставить в упращёном порядке, поэтому заказчик не будет делать исследования, о том как электромагнитное поле будет влиять на здоровье людей и животных. Вокруг башни упадёт цена на недвижимость, трудно будет его продать, сдать в аренду или заложить банку. Будет испорчен внешний вид территории. Появиться шум. Во время строительства по улицам которые не выдерживают больших нагрузок будет ездить тяжёлая техника.

Мы, ниже подписавшиеся, требуем обратить внимание на наши опасения и не монтировать башню связи на Пушино ул. 10, потому что это есть центр населённой местности, о выбрать другое, всем сторонам подходящее и согласованное место, которое было-бы не на территории жилой зоны.

# Vardas Komentaras
1 Martynas
2021-12-03 / 07:31
Nenoriu, kad šalia mano namo būtų ryšio bokštas.
2 Neskelbiama
2021-11-23 / 14:29
Prieštarauju tokioms statyboms šalia tankiai apgyvendintų vietovių.
3 Olga
2021-11-23 / 12:10
Greztai priestaraujame pries tokias statybas salia gyvenamuju namu.
4 Kristina
2021-11-17 / 19:29
Nesutinku su bokšto statymu šalia gyvenamųjų namų...
5 Alina
2021-11-08 / 22:01
Esame prieš bokštui pasirinktà vietà, kuri yra per arti gyvenamújú namú ir turės neigiama poveikį žmoniú sveikatai bei nekilnojamo turto vertei.
6 Rita
2021-11-08 / 21:43
Prieš pasirinktą ir nesuderintą su gyventojais vietą

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.