Prieš plynus kirtimus Čiobiškio girininkijos Kazliškio miško EB svarbos natūraliose miško buveinėse


Parašų: 1 772
Paramos: 505.00 EUR


  • Autorius: Rygaudas Guogis
  • Adresuota: Vį Valstybinių miškų urėdijai, Valstybinės miškų urėdijos Ukmergės teritoriniam padaliniui
  • Parašai renkami iki: 2022-12-20
  • Kategorija: Aplinkosauga

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių.

Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.).


Musninkų, Čiobiškio, Kernavės seniūnijų gyventojai, lankytojai ir svečiai, prieštarauja, kad būtų plynai iškirsti grybingi, rekreaciniui bei biologinės įvairovės atžvilgiu labai vertingi VĮ Valstybinių miškų urėdijos Čiobiškio girininkijos kv. 1002 sklypai 6a, 7a, 8, 11a, 12a ir 14.

3 PRIEŽASTYS:

1. Pačios grybingiausios aplinkinių seniūnijų gyventojų pamėgtos vietos. Žmonės į Kazliškio mišką grybauti atvažiuoja iš Širvintų, Ukmergės, Vilniaus ir Kauno miestų.
Anksčiau iškirtus didelę dalį Mantinionių, Astruvkos, Paširvinčio, Dailidžių bei Narvydiškio miškų grybingiausių plotų, dalis grybautojų persikėlė į Kazliškio miško 1001 ir 1002 kvartalus. Plynas kirtimas grybynus sunaikina visiškai, o šiems atsikurti reikia dešimtmečių.

2. Rekreacinė vertė. Žmonės, bent kartą važiavę keliu 4305 iš Musninkų į Čiobiškį atkreipia dėmesį koks vaizdingas šis kelias, vedantis per Kazliškio ir Čiobiškio pušynus. Kelios Kazliškių miške išlikusios natūralių (nesodintų) žolių turtingų eglynų (9050) ir plačialapių ir mišrūs miškų (9020) juostos sukuria tikro miško jausmą, o Lietuvoje daugėjant keliautojų (ypač dviratininkų) kelyje 4305 yra neapdairu prarasti patraukliausias ir vaizdingiausias maršruto vietas, ypač juostose, kurios ribojasi su vaizdingu keliu. Šio miško iškirtimas plynai mažina Širvintų turistinį patrauklumą.

3. Žala bioįvairovei ir EB svarbos natūralių miško buveinių sunaikinimas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Čiobiškio girininkijos kv. 1002 sklypai 6a, 7a, 8, 11a, 12a ir 14, kuriuose planuojami plyni kirtimai priklauso natūralioms miškų buveinėms, kodas 9020 (Plačialapių ir mišrūs miškai) ir kodas 9050 (Žolių turtingi eglynai). VĮ VMU tarp pagrindinių 5 vertybių deklaruojant meilę gamtai kiekviename žingsnyje, bei vykdant misiją “prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo” kirsti brandžius (170 metų amžiaus), daugiau nei metro diametro ąžuolus yra nemalonus nesusipratimas. Profesionalių gamtininkų vertinimu šiuose sklypuose jau dabar yra didelė tikimybė rastis retoms vabalų (auksavabalis), grybų ir kerpių rūšims.


Prašome sustabdyti numatytus plynus kirtimus ir inicijuoti VĮ Valstybinių miškų urėdijos Čiobiškio girininkijos kv. 1002 sklypų 6, 7, 8, 11, 12 ir 14 miškų grupės pakeitimą iš IV miškų grupės (ūkiniai miškai) į IIa (ekosistemų apsaugos miško).

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
Data Rezultatas
2022-01-03Iniciatyva pradėta viešinti Facebook kanale iš iniciatyvos paramai surinktų pinigų.


# Vardas Komentaras
1 Rasa
2022-09-05 / 09:09
PRIEŠ PLYNUS KIRTIMUS ČIOBIŠKIO GIRININKIJOS KAZLIŠKIO MIŠKO EB SVARBOS NATŪRALIOSE MIŠKO BUVEINĖSE
2 Asta (Vilnius)
2022-06-03 / 21:22
Kertami miškai mažina naturalias paukščių buveines.
3 Gytis (Vilnius)
2022-06-03 / 15:29
Dėkoju kiekvienam pasirašusiam peticiją. Kiekvienas prisidedantis prie miškų išsaugojimo - draugas. Vieningai "užkirskime" kelią miškų kirtimui. Dėkoju dalyviams ir organizatoriams už bandymą išsaugoti Lietuvos Sengires, bei gamtos įvairovę.
4 Gintaras (Klaipėda)
2022-03-08 / 12:45
PRIEŠ PLYNUS KIRTIMUS ČIOBIŠKIO GIRININKIJOS KAZLIŠKIO MIŠKO EB SVARBOS NATŪRALIOSE MIŠKO BUVEINĖSE
5 Rūta (Vilnius)
2022-02-20 / 15:26
Su šeima mėgstam lankytis Lietuvos miškuose -- tai nuostabios vietos pilnos gyvybės. Negalima leisti jokių plynų kirtimų tokiose vietose -- žala gamtai tęsis ne vieną dešimtmetį. Mes pasisakom PRIEŠ plynuosius kirtimus.
6 Rytis (Kaunas)
2022-02-20 / 08:00
Išsaugokime sengires Lietuvoje, mišku reikia gerėtis o ne jį naikinkinti.
7 Jelena
2022-02-19 / 19:09
Už žmogaus teisę į žalią, gyvą ir natūralią aplinką
8 Vida
2022-02-14 / 20:08
Už Lietuvą su miškais , drausti masinius kirtimus!
9 Evelina
2022-02-09 / 08:44
Tuom ir graži mūsų Lietuva. Pasižyminti gražia gamta ir miškingumu.
10 Diana (Kaunas)
2022-01-26 / 10:53
Nesuvokiamus dalykus žmonės daro kirsdami medžius ir kišdamiesi į miškus. Nesuvokiama kaip esame atitrūkę nuo gamtos, nuo savo namų, kad sugebame pjauti šaką ant kurios sėdime.
11 Morta (Marijampolė)
2022-01-16 / 16:37
Lietuvos miškai yra šventi lietuvos žmonėms. Jie valo orą, suteikia gyvūnams namus, teikia gėrybes. Iš lietuvių atimti mišką, tai yra atimti namus ir dalelę sielos.
12 Neskelbiama
2022-01-16 / 01:28
Visi miškai Lietuvai Turi būti svarbūs! Yra nustatytos tvarkos kaip prižiūrėti miškus. Jais ir reikia vadovautis. O ne išpjauti plynes...
13 Audrius (Panevėžys)
2022-01-14 / 20:59
Saugokime mišką tai žvėrių ir paukščių namai
14 Neskelbiama (Panevėžys)
2022-01-14 / 02:48
Miškas - tai ne tik mūsų turtas. Tai visos gyvosios gamtos turtas. Saugokime ir branginkime miškus, o ne juos naikinkime.
15 Irma
2022-01-13 / 08:03
Ne taršos mokesčius kelti reikia, o saugoti gamtą!
16 Aiste
2022-01-13 / 07:52
Nustokit kirsti Lietuvos miškus , medziai užtikrina oro švarą, o miškuose žmones atgauna ramybe
17 Nijole (Alytus)
2022-01-12 / 19:32
Palikite miškus ramybėje, saugokite Lietuvos miskus nuo pjoveju.
18 Kornelij (Klaipėda)
2022-01-12 / 19:02
Palikite medzius ramybeje. Saugokite juos o ne griaukite to ka patys nekurete
19 Remigijus (Vilnius)
2022-01-12 / 17:44
PRIEŠ PLYNUS KIRTIMUS ČIOBIŠKIO GIRININKIJOS KAZLIŠKIO MIŠKO EB SVARBOS NATŪRALIOSE MIŠKO BUVEINĖSE
20 Aušra (Jurbarkas)
2022-01-12 / 16:24
Miškas - tai ne tik mūsų turtas. Tai visos gyvosios gamtos turtas. Saugokime ir branginkime miškus, o ne juos naikinkime.
21 Rozita
2022-01-12 / 16:10
Už miškų išsaugojimą, prieš bent vieno medžio nukirtimą!!!
22 Miglė (Vilnius)
2022-01-11 / 15:20
Kas, jei ne mūsų karta, išsaugos tai, kas dar liko?
23 Agne (Vilnius)
2022-01-11 / 14:31
Palaikau. Saugokime mišką, kol dar turime ką saugoti.
24 Vitalija
2022-01-09 / 22:42
Miškas - mūsų turtas, vaikų ateitis (nekalbu apie finansus). Sa
25 Neskelbiama (Vilnius)
2022-01-09 / 15:11
Nenaikinkim Lietuvos gyvasties! Neparduokim Lietuvos, nepalikim jos nuogos!
26 Neskelbiama
2022-01-09 / 09:30
Sagokime brandžius miškus.Esu prieš plynus kirtimus.
27 Gintaras (Kaišiadorys)
2022-01-07 / 21:20
Esu prieš kirtimą! Miškas - tautos turtas ir pasididžiavimas.
28 Elvyra
2022-01-05 / 20:18
Saugokime mūsų gamtos grožį, aš prieš miškų kirtimus.
29 Aistė (Vilnius)
2022-01-05 / 20:04
Deja, neaišku, ar kas bent peržiūrės, kiek žmonių nėra abejingi gražios gamtos išsaugojimu, bet ir tik sėdėti bei stebėti, kaip naikinami gražūs Lietuvos kampeliai nevalia.
30 Marijona (Vilnius)
2022-01-05 / 08:39
Išsaugoti miškai Lietuvos teritporijoje turi daug didesnę vertę, nei tas trumpalaikis nedidelis pelnas, gaunamas iš medienos.