KMI įtraukimas į GP išdavimą


Parašų: 1
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Duomenų mokslininkas
  • Adresuota: Šiminoytė, I., Dulkys, A., Armonaitė, A.
  • Parašai renkami iki: 2023-01-05
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Lietuvoje vis prastėjant epidemiologinei situacijai bei mokslui žinant kad pagrindinė kritinės būklės kontraindikacija nepaisant vakcinacijos statuso užsikrėtus bet kuria SARS-CoV-2 viruso atmaina yra kūno masės indeksas (KMI). Dėl šios priežasties, turime tikėti mokslu bei įtraukti <25 KMI kaip privalomą sąlygą GP išdavimui, nepriklausomai nuo vakcinacijos statuso. Šis reikalavimas turėtų išlygas atletams kurių KMI nekoreliuoja su kūno riebaline sudėtimi, gavus daktaro išrašą (kaip ir su alergijom) GP galėtų ir toliau būti suteikiamas žmonėms kurių KMI nėra riebalų indikatorius.

Šis sprendimas ne tik sumažintų kritinių ligonių skaičių reanimacijoje bei sumažintų užsikrėtimų statistiką, kadangi 1% viršsvorio, padidina tikimybę sunkiai susirgti 8%. Taip pat, siekiant taisyklių laikymosi bei viršsvorį turinčių asmenų sukčiavimo užsisakant maistą į namus taip pat turėtų būti privaloma patikrinti GP.

Šaltiniai:
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00089-9/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7521361/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/obr.13128
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.08.21256845v1
https://www.cdc.gov/obesity/data/obesity-and-covid-19.html
https://www.science.org/content/article/why-covid-19-more-deadly-people-obesity-even-if-theyre-young
https://www.managedhealthcareexecutive.com/view/study-links-obesity-covid-19-mortality
https://www.nytimes.com/2021/12/08/health/covid-fat-obesity.html
https://edition.cnn.com/2022/01/03/health/covid-weight-loss-wellness/index.html
https://fortune.com/2021/12/09/covid-infects-fat-cells-long-severe-illness-overweight-obese/

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.