Dėl Seimo narių, pažeidusių Konstituciją, Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą ir sulaužiusių priesaiką, atsistatydinimo


Parašų: 165
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.

  • Autorius: Pranciška Regina Liubertaitė-Žižiūnienė
  • Adresuota: LR Konstitucinis Teismas, Lietuvos Respublikos Seimas, LR Prezidentas
  • Parašai renkami iki: 2023-01-18
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti Paremti

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos, skiriant 100% paramos šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas ir kt.). Nepasiekus šios ribos, parama bus skirta bendrai VŠĮ Peticijos veiklai.

Balsavę už Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą Seimo nariai pažeidė Lietuvos Konstituciją, todėl sulaužė priesaiką ir ignoravo Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkų pareikštą poziciją. Lietuvių kalba (rašytinė ir sakytinė) negali būti jokių politinių ar kitokių derybų nė su viena užsienio šalimi objektas, negali būti politikos įkaite sprendžiant geopolitines problemas, pasirašant susitarimus su kitomis valstybėmis. Reiškiame nepasitikėjimą ir reikalaujame atsistatydinti visus LR Konstituciją ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą pažeidusius Seimo narius, jei jie dar turi savigarbos.

Pasirašyti peticiją

Kiekvienas šiai peticijai paaukotas 1 EUR leidžia mums pasiekti apie 500 žmonių su peticijos žinute ir surinkti daugiau parašų. Paramą administruoja ne pelno siekianti organizacija VŠĮ "Peticijos". 100% paramos yra skiriama šios peticijos administravimui (teisinė konsultacija, viešinimas, agitacija, įforminimas, įteikimas adresatui, atsakymo paviešinimas).


      Jokios kitos informacijos nesiųsime
# Vardas Komentaras
1 Georgijus (Vilnius)
2022-08-28 / 18:14
Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo projektas (Nr. XIIIP-535(2)): https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-45059 Kas už tai balsavo arba tam neprieštaravo, negali būti Lietuvos valdžios parеigūnas, juo labiau Seimo narys. Konstitucijos pažeidimas yra nesuderinamas su buvimu Lietuvos valdžioje.
2 Ramutė (Jonava)
2022-04-25 / 17:52
„Jei norite išgirsti kaip Adomas ir Ieva kalbėjo Rojuje, važiuokite į Lietuvos kaimą ir klausykitės“. – A.Mejė (Meillet).
3 Sa;vijus
2022-02-06 / 21:07
Dėl Seimo narių, pažeidusių Konstituciją, Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą ir sulaužiusių priesaiką, atsistatydinimo. Pritariu.
4 Laimutė (Vilnius)
2022-02-03 / 20:15
Balsavę už Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą Seimo nariai pažeidė Lietuvos Konstituciją, todėl sulaužė priesaiką ir ignoravo Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkų pareikštą poziciją.
5 DAIVA (Klaipėda)
2022-02-02 / 22:33
Visi , kas nusikalto liaudžiai, turi būti teisiami
6 Elena
2022-01-27 / 23:00
Taip vyksta žmonių supriešinimas /su lenkais/, nes jiems tinkama tik viena iš tų raidžių. Svarbu sumanytojams priešinti. Koks išsidirbinėjimas - žodį žmogus keičia į belytį žodį "žmoga". SIAUBAS.
7 Rima
2022-01-26 / 18:53
Seimas pažeidė Konstuticiją, o tie Seimo nariai, balsavę 'už' turi būti atstadytinti. Reikalauju,kaip Lietuvos pilietė jų atsatydinimo.
8 Gintaras
2022-01-25 / 09:36
Svarbu pareikšti moralinį ir pilietinį atsiribojimą nuo tų, kuriems Konstitucija yra niekas
9 Virginija
2022-01-24 / 22:02
Europos sąjunga ne tam, kad mus skaldytų, bet tam, kad vienytų, gerbtų išskirtinumą
10 Dana
2022-01-22 / 21:15
Seime buvo nuolat eskaluojama, kad esą tai reikalauja Lenkijos Respublika lenkų kilmės Lietuvos piliečiamai. Argi tai nėra atviras kitos valstybės kišimasis į vidinius valstybės reikalus, į jos kultūrą? Lietuvos Respublikos konstitucija byloja, jog piliečių asmenvardžių rašymas jų tapatybės dokumentuose atspindi piliečio santykį su valstybe. Papildymas lietuvių kalbos raidyną kitų lotynišku pagrindu sudarytų abėcėlių raidėmis yra antikonstitucinė ir vertintina kaip Lietuvos interesų išdavysė!
11 Vidmantas (Jurbarkas)
2022-01-22 / 19:38
Kalba neturi būti jokių politinių derybų objektu. Seimas pażeidė Konstituciją.
12 Irena (Jurbarkas)
2022-01-22 / 19:19
Pažeista Konstitucija. Paneigtas asmens ryšys su valstybe. Turime išsaugoti lietuvišką abėcėlę.
13 Antanas (Šiauliai)
2022-01-21 / 18:45
Balsavę už Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą Seimo nariai vienareikšmiai pažeidė Lietuvos Konstituciją, todėl sulaužė priesaiką ir ignoravo Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkų pareikštą poziciją.
14 Audra
2022-01-21 / 17:58
Sutinku kad Seimo nariai,kurie nesilaikė priesaikos,kurie sulaužė Lietuvos Respublikos Konstituciją,turi atsistatydinti! Veikianti Konstitucija --tai Lietuvos valstybės pagrindinis pamatas! Atsistatydinti ir stoti prieš teismą!
15 Danutė (Kaunas)
2022-01-21 / 15:52
Aš už lietuvių kalbos raidyno išsaugojimą, prieš svetimų raidžių mūsų abėcėlėje įteisinimą.
16 Tautvilas (Kaunas)
2022-01-21 / 14:55
DĖL SEIMO NARIŲ, PAŽEIDUSIŲ KONSTITUCIJĄ, VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS ĮSTATYMĄ IR SULAUŽIUSIŲ PRIESAIKĄ, ATSISTATYDINIMO
17 Rūta (Kaunas)
2022-01-21 / 13:42
Neatstovaujantiems tautos ir valstybės interesų, pažeidinėjantiems LR Konstituciją, Lietuvos Respublikos Seime -ne vieta.
18 Gediminas (Vilnius)
2022-01-21 / 12:09
Keista, kad Seimas pasidavė populistiniams spaudimams. Juk buvo Konstitucinio teismo išvados, kad tas trijų raidžių įteisinimas prieštarauja LR Konstitucijai.
19 Neskelbiama
2022-01-20 / 16:49
Už KONSTITUCIJOS SULAUŽYMĄ jie turėtų būti inkorpore atstatydinti
20 Pranciška (Vilnius)
2022-01-20 / 15:13
Peticija – tai būdas kovoti su Seimo narių savivale: įstatymų nesilaikymu, LR Konstitucijos paniekinimu ir priesaikos sulaužymu.
21 Daiva
2022-01-19 / 20:02
Reiškiu nepasitikėjimą ir reikalauju atsistatydinti visus LR Konstituciją ir Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą pažeidusius Seimo narius!