Prieš infliaciją ir neatsakingą pinigų spausdinimą


Parašų: 32
Paramos: < 20 EUR

Pasiekus 100 parašų ir 250 EUR paramos, peticija bus priimta administravimui VŠĮ Peticijos.


2022 metų sausio mėn. infliacija Lietuvoje pasiekė 12 proc. Toks infliacijos lygis skurdina žmones ir kenkia visai Lietuvos ekonomikai. Labiausiai kenčia itin pažeidžiami ir mažiausiai pasiturintys visuomenės sluoksniai, negalintys apsisaugoti nuo įsibėgėjusios infliacijos įsigyjant nekilnojamąjį turtą ar pasinaudojant kitomis, tik nedaugeliui prieinamomis finansinėmis priemonėmis.

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO įstatymo 7-ojo straipsnio 1-ą punktą, pagrindinis tiesioginis Lietuvos banko tikslas yra kainų stabilumo užtikrinimas.

------
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMAS
Suvestinė redakcija nuo 2022-01-02

„7 straipsnis. Lietuvos banko pagrindinis tikslas
1. Vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą.“
------

Pagrindinė infliacijos priežastis – visiškai neatsakingas, prieštaraujantis tiek Lietuvos tiek Europos centrinių bankų nuostatoms, pinigų spausdinimas, padvigubėjęs per paskutinius 2 metus. Europos šalys pasirinko lengviausią priemonę dengti biudžetų deficitus, pasinaudojant socialiai nesąžiningu pinigų emisijos būdu, vedančiu prie nekontroliuojamos infliacijos ir žmonių skurdinimo.

Mes, pasirašę šią peticiją, kreipiamės į Lietuvos banką, kaip Europos finansų sistemos dalyvį, su reikalavimu vykdyti savo pagrindinę visuomenės pavestą funkciją – užtikrinti kainų stabilumą, kaip to reikalauja įstatymas. Nesumažinus infliacijos iki priimtinų 1-2 proc. 2022-ais metais, raginame Lietuvos banko valdybą atsistatydinti, kaip neįvykdžiusią savo pagrindinės užduoties ir praradusią tautos pasitikėjimą.