Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl naujos Vaiko Priežiūros Atostogų tvarkos pereinamojo laikotarpio“